Osnovni Excel kurs

Osnovni Excel kurs jedan je od kurseva koji se mogu smatrati bazičnim i izuzetno važnim za savremenu poslovnu praksu. On omogućava organizovanje i analiziranje obimnih podataka kroz tabele, što znatno olakšava aktivnosti u svakodnevnoj poslovnoj praksi. Danas se od kandidata na tržištu rada očekuje da vladaju ovim alatom jer je poznavanje Excela postalo standardni zahtev u većini poslova. Osposobljenost u radu sa Microsoft Excelom donosi konkurentske prednosti u potrazi za poslom. Poslodavci cene sposobnost efikasnog rukovanja podacima i brze analize. Ovaj alat olakšava organizaciju, praćenje i izveštavanje o različitim aspektima poslovanja. Kroz Osnovni Excel kurs stiče se temeljno fundamentalno znanje ovog programa i odgovarajuća priprema za uspešan ulazak u poslovni svet.

Softverski program Microsoft Excel je moćan alat za kreiranje tabela i manipulaciju tabelama. Excel nudi različite načine za vizualizaciju i analizu podataka. Ovaj alat omogućava korisnicima da brzo organizuju, urede i analiziraju podatke, pretvarajući ih u korisne informacije za donošenje odluka. Tabele se mogu kreirati, uređivati i formatirati jednostavno, a podaci se mogu automatski ažurirati i obrađivati pomoću formula i funkcija. Ove informacije mogu biti vizuelno prikazane kroz grafikone i dijagrame, čime se dodatno doprinosi preglednosti, razumevanju i praćenju trendova. Excel takođe omogućava deljenje tabela i saradnju sa drugim korisnicima u stvarnom vremenu, čime se poboljšavaju produktivnost i efikasnost u timskom radu. Ovaj alat ima neprocenjivu vrednost za poslovnu analizu, planiranje i donošenje ključnih odluka.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data AnalystE-commerce Manager & Entrepreneur i E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa

Osnovni Excel kurs je strukturiran kako bi brzo i lako omogućio upoznavanje sa programom Microsoft Excel. Počinje sa osnovama interfejsa, pružajući temeljno razumevanje toga kako se koristi ovaj poslovni alat. Nakon upoznavanja sa interfejsom, kurs se fokusira na unos podataka, manipulaciju njima i njihovu analizu. Ideja je da se nakon ovog kursa savladaju radnje kao što su: menjanje, sortiranje, premeštanje, brisanje, filtriranje i kopiranje podataka u tabelama u Excelu. Takođe, biće prilike i da se upoznate sa formatiranjem ćelija, upravljanjem radnim listovima i osnovnim formulama i funkcijama.

U okviru kursa predstavljeno je i kreiranje različitih grafičkih prikaza podataka i manipulacija njima u skladu sa informacijama koje se žele prikazati. Podešavanje margina dokumenata i priprema za štampu predstavljaju još jedan deo koji je obrađen kroz Osnovni Excel kurs.

Ovaj kurs je idealan za one koji žele da steknu osnovno razumevanje i veštine za efikasno korišćenje Excela u poslovnom okruženju. Osim toga, kroz priču o osnovama Excela biće ukazano i na razlike između programa Excel i Word Microsoft.

Cilj Osnovnog kursa Excela je da vam pomogne da savladate efikasno korišćenje osnovnih mogućnosti ovog alata kako biste svakodnevne poslovne zadatke uspešnije obavljali. Kroz kurs ćete naučiti da samostalno unosite i obrađujete različite vrste podataka, kao i da primenite osnovne matematičke radnje i operacije. Pored toga, sticaćete veštine za kreiranje preglednih grafičkih prikaza i pripremu izveštaja za štampu.

Takođe, naučićete kako da sortirate, brišete, formatirate, filtrirate i kopirate podatke, čime ćete poboljšati svoju sposobnost analiziranja podataka i upravljanja informacijama. Ovaj kurs vam pruža praktično i temeljno razumevanje Excela, omogućavajući vam da se bolje nosite sa svakodnevnim zahtevima u poslovnom okruženju.

Osnovni Excel kurs je efikasan način da brzo steknete korisna znanja i veštine primenljive u različitim poslovnim situacijama. Kroz ovaj kurs naučićete kako da efikasno prikupljate i organizujete podatke, ali i kako da koristite Excel za generisanje informacija i izveštavanje o rezultatima. Ovo je posebno važno u savremenom poslovnom okruženju u kojem je brza i tačna analiza podataka od velikog značaja za donošenje informisanih odluka. Osnovni Excel kurs vam pruža praktična znanja koja će vam olakšati rad i povećati efikasnost u poslu.

Osnovni Excel kurs odgovoriće na pitanja

Šta je program Excel?

Program Excel predstavlja popularan softver za rad sa tabelama i podacima, koji je razvio Microsoft. Osnovna svrha Excela je omogućavanje korisnicima da kreiraju, uređuju i analiziraju tabele sa različitim vrstama podataka. Excel je moćan alat koji omogućava organizaciju, manipulaciju i vizualizaciju podataka kroz funkcije, formule i grafikone.

Osim toga, Excel ima široku primenu u različitim sektorima, uključujući poslovni, naučni, finansijski i edukativni sektor. Koristi se za praćenje budžeta, vođenje inventara, analizu tržišta, izradu finansijskih izveštaja, praćenje vremenskih serija i mnoge druge svrhe.

Excel takođe omogućava korisnicima da izrađuju kompleksne modele i simulacije, čime se olakšava donošenje odluka i rešavanje problema. S obzirom na njegovu sveprisutnost i široku upotrebu, poznavanje Excela postaje ključna veština u mnogim profesijama i industrijama.

Po čemu je prepoznatljiv Excel?

Prepoznatljivost Excela ogleda se u nekoliko ključnih karakteristika. Prvo, Excel je izuzetno intuitivan program, sa korisničkim interfejsom koji je lako razumljiv, čak i osobama bez prethodnog iskustva. Ova jednostavnost interfejsa omogućava brzo učenje i efikasno rukovanje programom.

Druga karakteristika je njegova svestranost. Excel se može koristiti za različite svrhe, od obavljanja osnovnih matematičkih operacija i organizacije podataka do naprednih analiza i izveštavanja. Takođe, Excel nudi veliki broj ugrađenih funkcija i formula koje olakšavaju rad sa podacima.

Takođe, Excel je široko prihvaćen u poslovnom svetu i obrazovanju. Gotovo svaka organizacija koristi Excel za rad sa podacima, stvaranje izveštaja i praćenje performansi, što ga čini nezaobilaznim alatom.

Konačno, Excel je i deo paketa Microsoft Office, što ga čini lako dostupnim i kompatibilnim sa drugim popularnim programima kao što su Word i PowerPoint. Sve ove karakteristike doprinose prepoznatljivosti i popularnosti Excela širom sveta.

Kako se sve može pristupiti Excelu i koje alternative postoje?

Postoji nekoliko načina za pristup programu Excel, u zavisnosti od vaših potreba i resursa.

Prva opcija je da kupite i instalirate samostalnu licencu za Microsoft Excel na vašem računaru. Ovo je tradicionalan način i omogućava vam potpunu kontrolu nad programom.

Druga opcija je pretplata na Microsoft 365, što uključuje pristup Excelu onlajn, putem veb-pregledača, kao i instalaciju Excela na vašem računaru. Ovo je fleksibilna opcija koja vam omogućava rad na više uređaja i često uključuje ažuriranja.

Treća opcija je korišćenje besplatnih alternativa, kao što su Google Sheets ili LibreOffice Calc, koji nude slične funkcionalnosti kao Excel i mogu se koristiti onlajn ili instalirati lokalno.

Najvažnije je da odaberete opciju koja najbolje odgovara vašim potrebama i resursima.

Monitor računara na kome je Excel tabela

Plan predavanja

 • Grafički interfejs aplikacije
 • File meni i prečice
 • Unos podataka i upravljanje radnim listovima 
  • Unos podataka
  • Modifikovanje, sortiranje i filtriranje podataka
  • Premeštanje, brisanje i kopiranje podataka
  • Radni listovi (WorkSheets)
  • Redovi i kolone
 • Formule, funkcije i formatiranje ćelija
  • Unos formula
  • Unos funkcija
  • Formatiranje ćelija
  • Vizuelno uređivanje ćelija
 • Grafikoni
  • Unos grafikona
  • Modifikovanje grafikona
 • Podešavanje dokumenta
 • Štampanje dokumenta 

Učionica za kurs Osnovni Excel kurs

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se