Kurs Financial Management

Kurs Financial Management baviće se izučavanjem finansijskog menadžmenta koji se može posmatrati na dva načina; kao naučna disciplina i kao funkcija u preduzeću. 

Finansijski menadžment kao naučna disciplina razvio se iz nauke o finansijama i on se u svojoj osnovi bavi proučavanjem finansija u okviru preduzeća. Ova naučna disciplina usko je povezana sa računovodstvom i ekonomijom, što je i osnovni razlog zbog koga ćete se tokom kursa upoznati i sa tim oblastima. Sa druge strane, finansijski menadžment kao funkcija u preduzeću obuhvata sve aktivnosti koje se odnose na sticanje, finansiranje i upravljanje imovinom. 

Važno je istaći i da je oblast finansijskog menadžmenta u drugoj polovini 20. veka promenila svoj fokus interesovanja i usmerila ga ka menadžerskim odlukama kojima je cilj bila maksimizacija vrednosti preduzeća. Taj trend je nastavljen i u budućnosti, s tim što danas pored njega još dva trenda postaju sve značajnija, a to su globalizacija poslovanja i povećana upotreba IT-ja. Pomenuti trendovi pružaju kompanijama nove mogućnosti za povećanje profitabilnosti i smanjenje rizika, ali vode i ka povećanoj konkurenciji i novim rizicima.  

Koliko je finansijski menadžment značajan najbolje se može videti u oblastima operativnog menadžmenta, gde se izvršavaju finansijske odluke, i strateškog menadžmenta, koji obuhvata planiranje, organizaciju, kao i upravljanje finansijskim poslovima. Upravo zbog svog velikog značaja, greške finansijskog menadžmenta mogu da dovedu do negativnih posledica u oblasti upravljanja tehnologijama, ljudskim resursima, kao i u mnogim drugim segmentima poslovanja preduzeća.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet Marketing i IT Management Program.

Kurs Financial Management – opis i ciljevi

Tokom kursa Financial Management, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, savladaćete osnove za uspešno vođenje poslovanja jednog savremenog i uspešnog preduzeća. 

Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa problematikom pojmova kao što su finansiranje preduzeća, poreski sistemi i poreska politika, organizacija finansijskog menadžmenta, finansijsko tržište i finansijski sistem, organizacija i tehnike platnog prometa, kao i informacioni sistem finansija. 

Zbog što lakšeg razumevanja i efikasnijeg učenja, celokupno gradivo kursa je podeljeno na tri tematske celine, odnosno modula, čija je uloga da vas postepeno uvodi ka najkompleksnijim znanjima. 

Prvi modul baviće se pojmom finansijskog menadžmenta i u okviru ove celine savladaćete pravila i načela finansiranja, naučiti kako funkcioniše poreski tretman preduzeća i još mnogo toga. Naredna tematska celina biće fokusirana na ekonomiju i finansijsko tržište. U tom delu kursa detaljno ćete se upoznati sa pojmom, klasifikacijom i funkcijama tržišta, a pritom ćete saznati šta su makroekonomski agregati i kako se uspostavlja tržišna ravnoteža. 

Kako se predavanja budu bližila kraju, očekuju vas sve važnije lekcije za vašu buduću karijeru. Upravo iz tog razloga, poslednji modul kursa Financial Management svoj akcenat staviće na upoznavanje polaznika sa računovodstvom. Tokom poslednjih predavanja na kursu saznaćete kakve sve mogu biti vrste računovodstva, koji su osnovni tipovi poslovnih promena, kao i šta zapravo predstavlja godišnji računovodstveni izveštaj. 

Cilj kursa je da nakon odslušanih predavanja steknete znanja iz oblasti finansija i računovodstva, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finanasija i računovodstva za poslovanje preduzeća. Osim toga, uvidećete značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća. Takođe ćete savladati i principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem čiji razvoj danas ide u skladu sa razvojem informacionih tehnologija, koje su nezaobilazni faktor u njihovoj poslovnoj primeni.

Kurs Financial Management

Plan i program predavanja:

1. Pojam finansijskog menadžmenta 

 • Pojam i značaj finansijskog menadžmenta 
 • Finansijsko prognoziranje i planiranje 
 • Pravila finansiranja 
 • Načela finansiranja 
 • Upravljanje finansijskim sredstvima preduzeća 
 • Pojam i oblici finansiranja preduzeća 
 • Poreski tretman preduzeća 
 • Finansijska analiza, kontrola i revizija 

2. Ekonomija i finansijsko tržište 

 • Tržište – pojam, klasifikacija i funkcije 
 • Upoznavanje polaznika sa zakonima, faktorima i elastičnosti ponuda
 • Šta predstavlja pojam tražnje  
 • Tržišna ravnoteža 
 • Šta predstavlja pojam tržišne konkurencije 
 • Makroekonomski agregati 

3. Računovodstvo 

 • Pojam, uloga i vrste računovodstva 
 • Pojam i oblici knjigovodstva 
 • Računi (konta) i knjiženja 
 • Osnovni tipovi poslovnih promena 
 • Godišnji računovodstveni izveštaji 
 • Šta je bilans stanja i koja su njegova osnovna obeležja 
 • Upoznavanje polaznika sa bilansom uspeha

Polaznici kursa Financial Management

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se