Kurs Corporate Identity

Na tržištu postoji velika konkurencija u svim granama industrije, pa kompanije konstantno traže nove načine za prezentovanje svojih proizvoda ili usluga, ali i benefita koje korisnici dobijaju kupovinom. Emotivno povezivanje potrošača i brenda je jedan od načina na koje se kompanije trude da privuku kupce i stvore lojalne potrošače. Efikasan korporativni identitet igra ključnu ulogu u stvaranju takvog emocionalnog povezivanja između brenda i potrošača. Takva veza je veoma specifična, jer kada se potrošači emotivno povežu sa brendom i postanu mu lojalni, to dovodi do ponavljanja kupovine i davanja preporuka drugim potencijalnim kupcima.

Adekvatno osmišljen poslovni identitet je neophodan za prepoznavanje brenda unutar ciljne grupe. Vizuelni identitet kompanije omogućava brendu da izrazi svoj karakter, da se razlikuje od konkurencije, da se učini prepoznatljivim na tržištu i stvori emotivnu vezu između ciljne grupe i brenda. Korporativni identitet, imidž i reputacija su ključne vrednosti u odnosima s javnošću i njihovo planiranje i formiranje stvaraju osnovu za kvalitetne odnose s različitim ciljnim javnostima.

Na ovom kursu se obrađuju ne samo korporativni identitet, imidž i reputacija kao ključni elementi, već i logo, dizajn različitih promotivnih elemenata i različite manifestacije poslovne komunikacije radi odgovarajućeg pozicioniranja organizacije u javnosti. Identitet kompanije može uticati na sveobuhvatan utisak pojedinaca, ali i na klijente, poslovne partnere i ostale zainteresovane strane koji se prvi put susreću sa brendom. Stoga je neophodno pažljivo osmisliti korporativni identitet i sve manifestacije poslovne komunikacije kako bi se osiguralo uspešno pozicioniranje organizacije u javnosti i privukla ciljna grupa potrošača.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa Corporate Identity

Korporativni identitet je ključni element koji čini osnovu jakog brenda. Kurs Korporativni identitet se bavi objašnjavanjem ovog pojma, kao i značaja koji on ima za organizacije. 

Na početku kursa, polaznicima se detaljno objašnjavaju pojam korporativnog identiteta i njegov značaj. Nakon toga, sledi nastavna jedinica u kojoj se objašnjava kakvu ulogu ima logo za brend, kako se logoi kreiraju i šta ih čini uspešnim. Kurs takođe pruža teorijska i praktična objašnjenja primarnih i sekundarnih elemenata korporativnog identiteta, uključujući knjigu standarda i njen značaj u kreiranju korporativnog identiteta.

Drugi deo kursa fokusira se na izradu različitih elemenata u skladu sa korporativnim identitetom, kao što su vizitkarte, poslovna dokumentacija, promotivni materijali, štampani materijali, sajt, ambalaža i sl. Polaznici će naučiti kako da kreiraju korporativni imidž i reputaciju, kao i kako da efikasno pozicioniraju organizaciju na tržištu. Takođe, kurs se bavi značajnim elementima korporativnog identiteta kao što su brendiranje vozila, dizajniranje i izrada uniforme, kao i korporativni dizajn enterijera i eksterijera.

Osnovni cilj kursa je da omogući polaznicima da steknu znanja i veštine neophodne za efikasno kreiranje korporativnog identiteta. Polaznici će naučiti kako da definišu i kreiraju knjigu standarda. Pored toga, cilj je da polaznici nauče kako da efikasnije pristupe problemu izrade logoa, izboru korporativnih boja i tipografiji. Na kraju kursa, polaznici će biti sposobni da identifikuju i kreiraju kako primarne tako i sekundarne korporativne elemente, kao i da odaberu korporativne boje u skladu sa njihovim značenjem i svojstvima.

Kurs Korporativni identitet ima za cilj da omogući polaznicima da razumeju i primene koncepte korporativnog identiteta i korporativne komunikacije kako bi stvorili jaku osnovu za odnose između organizacije i njene ciljne grupe. Steći će znanja i veštine koji će im pomoći da kreiraju i održavaju jak i prepoznatljiv brend, što je ključno za postizanje uspešnih poslovnih rezultata.

Kurs Corporate Identity odgovoriće vam na pitanja:

Šta je korporativni identitet?

Korporativni identitet se odnosi na sve vizuelne i verbalne elemente koji predstavljaju jedinstveni identitet jedne kompanije. To uključuje elemente kao što su logo, boje, font, tipografija, slogan, misija i vizija kompanije, način na koji kompanija komunicira sa svojim klijentima i javnošću itd.

Korporativni identitet je od velike važnosti prilikom izrade imidža jedne kompanije jer predstavlja način na koji se kompanija razlikuje od konkurencije i ostavlja utisak kod potencijalnih klijenata i javnosti. Uz to, korporativni identitet pomaže da se uspostavi konsistentan pristup u komunikaciji, što doprinosi stvaranju prepoznatljivog brenda i jačanju veze sa kupcima. U tom smislu, korporativni identitet je ključan za izgradnju imidža i reputacije jedne kompanije, a time i za njen dugoročni uspeh na tržištu.

Koji elementi spadaju pod vizuelni identitet?

Vizuelni identitet predstavlja skup različitih vizuelnih elemenata koji se koriste za predstavljanje kompanije ili brenda. Ovaj skup elemenata podrazumeva logo, boje, tipografiju, simbole, brendirane materijale, kao i druge elemente koji su karakteristični za određenu kompaniju ili brend. Svi ovi elementi su pažljivo birani i dizajnirani kako bi se ostvario određeni vizuelni utisak i obezbedila prepoznatljivost brenda. Vizuelni identitet je važan jer pomaže kompaniji da se izdvoji od konkurencije i stvori prepoznatljivost i poverenje kod potrošača. Takođe, vizuelni identitet omogućava da se osigura konzistentnost u brendiranju, što je ključno za jačanje brenda i stvaranje snažnog utiska u umovima potrošača.

Šta je knjiga standarda?

Knjiga standarda je dokument koji detaljno opisuje i definiše vizuelni identitet neke kompanije ili organizacije. U njoj su obično sadržani osnovni elementi korporativnog identiteta, uključujući logotip, boje, tipografiju, primere primene i druge smernice koje definišu izgled i stil brenda. Knjiga standarda pomaže u održavanju konzistentnosti brenda u svim situacijama, kako bi se osiguralo da svi materijali, od vizitkarti do veb-stranica i ambalaže, imaju prepoznatljiv izgled i pružaju istu emociju ciljnoj grupi. Takođe, knjiga standarda pomaže zaposlenima i spoljnim partnerima da shvate i primene pravila i smernice brenda, što je ključno za održavanje jasne, prepoznatljive i konzistentne slike brenda na tržištu.

kancelarijski materijal

Plan i program

  1. Pojam korporativnog identiteta i struktura knjige standarda
  2. Logo – definisanje ključnih karakteristika i elemenata prilikom izrade logoa
  3. Korporativne boje i tipografija – adekvatna primena i kombinovanje boja i tipografije
  4. Vizitkarta i poslovna dokumentacija
  5. Direktna prezentacija kroz korporativni identitet – promotivni materijali, sajt, ambalaža i štampani materijali
  6. Korporativni dizajn vozila, uniformi, enterijera i eksterijera

Polaznici kursa prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se