Kurs Influence Marketing

Influens marketing pripada marketinškim sredstvima i posebno je aktuelan zbog sve veće dostupnosti interneta i razvoja i primene brojnih društvenih medija i platformi. Plasiranje proizvoda i usluga posredstvom slavnih lica već je odavno poznat koncept. Međutim, današnje prilike i tendencije u oblasti komunikacije sve više upućuju na to da ovaj koncept dostiže svoj zenit aktuelnosti. Internet i društveni mediji doprineli su ostvarenju Vorholovog proročanstva – svako će imati svojih pet minuta slave. Svako ko ima otvoren nalog na nekom od društvenih servisa, a pritom uživa da svoja interesovanja deli sa drugim korisnicima društvenih medija, ostvario je Vorholovo proročanstvo. Uticajne osobe na internetu ili influenseri su slavne, ali i prosečne osobe sa uobičajenim poslovima i svakodnevnim aktivnostima i obavezama. 

Delovanje influensera ili uticajnih osoba na internetu u oblasti plasiranja proizvoda ili usluga može biti korisno onda kada se adekvatno i nenametljivo komunicira. Mišljenje influensera je veoma važno, jer oni mogu učestvovati u formiranju mišljenja ciljne javnosti, koja prati rad i stav influensera i uglavnom podržava njegova uverenja. Zato se danas influenseri prepoznaju kao ljudi od posebnog uticaja na zajednicu u virtuelnom prostoru. Najkraće rečeno, influenseri mogu stvoriti i razvijati svest o brendu ili određenom poslovnom modelu, predstaviti novi trend ili ga dodatno popularizovati, mogu uticati na vidljivost marginalizovanih društvenih problema, a onda i na podizanje svesti o njima. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih ne bi trebalo umanjiti značaj influensera i njihovog angažmana u okviru jedne promotivne prakse prilikom poslovanja jedne kompanije. Influenseri su važan faktor prilikom prepoznavanja novih ciljnih javnosti. Plasiranjem novih promotivnih poruka, ali i analitičkim preispitivanjem postignutih rezultata i mišljenja javnosti u kontekstu promovisanog proizvoda/usluge/poslovanja i raspoznavanjem tokova na tržištu, influens marketing je mnogo doprineo unapređenju komunikacijske, ali i poslovne prakse.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels ManagerWeb Project Manager & Data AnalystDigital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa Influence Marketing

Kurs Influence Marketing omogućiće vam da se bliže upoznate sa jednim oblikom digitalnog marketinga koji je neretko sastavni deo većih marketinških kampanja i koji je koristan kako manjim poslovnim organizacijama, tako i velikim korporacijama i njihovim brendovima. Zahvaljujući ovom kursu, upoznaćete se sa svim važnim elementima influens marketinga, koji predstavlja jedan od posebno važnih oblika marketinškog delovanja u savremenom poslovnom svetu. 

U kursu Influence Marketing biće obrađena pitanja koja se odnose na to ko su influenseri i koja je njihova višeslojna uloga u internet nastupu. Takođe, posebna pažnja tokom kursa biće posvećena i različitim tipološkim podelama influensera u digitalnom kontekstu. Ovaj osvrt na različite modele rada i delovanje influensera naveli su nas da prepoznamo njihove različite prakse, ali i uticaje i doprinose kada je reč o različitim kampanjama i poslovnim okvirima. 

Tokom kursa biće tumačene različite influens tehnike slanja poruka ciljnim javnostima ili pratiocima, tj. tehnike komunikacije sa njima. Osim toga, biće obrađeni i različiti vidovi zarade kada je reč o uticaju na internetu. U poslednjoj nastavnoj jedinici akcenat je stavljen na planiranje i realizaciju kampanja u koje su uključeni influenseri i koje mogu biti posebno atraktivne i korisne za mala i srednja preduzeća.

Osnovni cilj kursa Influence Marketing je da se polaznicima približe beneficije influens marketinga i njegove primene u okviru različitih digitalnih nastupa jedne kompanije. Budući da je influens marketing sve prisutniji među različitim internet marketinškim zajednicama, prepoznavanje i definisanje karakteristika ovog digitalnog marketinškog sredstva može biti korisno pri sagledavanju rada različitih influensera i njihovog značaja, a može biti korisno i za odabir odgovarajućih saradnika na internetu važnih za promovisanje konkretnih poslovnih praksi koje se tiču influens angažovanja. 

Nakon završenog kursa Influence Marketing bićete u prilici da samostalno prepoznate odgovarajućeg influensera korisnog za određeno poslovanje, zatim da diferencirate različite tipove influensera, ali i da ponudite samostalno definisanje važnih parametara za stvaranje, sagledavanje i tumačenje influens marketinških kampanja na društvenim medijima i drugim kanalima digitalne komunikacije. 

Kurs Influence Marketing odgovoriće na pitanja:

Šta podrazumeva influens marketing?

Influens marketing predstavlja jedan hibridni digitalni marketinški vid plasiranja promotivnih poruka. Drugim rečima, influens marketing je sinteza novih, ali i starih formi promovisanja i plasiranja poruka uticajnih osoba o određenom proizvodu/usluzi. Pod starim medijumom ili sredstvom plasiranja poruka misli se na popularne osobe koje svojim javnim/onlajn porukama sugerišu na kvalitet proizvoda ili usluge koju promovišu. Kao element inovativnog u formi iskaza influensera prepoznaje se promovisanje poruke kroz različite digitalne medijske alate i kanale komunikacije. Tako se pod novim kanalima komunikacije misli na influens blog postove, postove na društvenim medijima i platformama, video-sadržaje, podkaste i dr. Influenser ili uticajna osoba teži da putem digitalnih kanala komunikacije sastavi promotivne poruke i da ih, u dogovoru sa klijentom ili samostalno, plasira u skladu sa ciljevima marketinških strategija kompanije ili brenda. Otkako prosečni korisnici sve više veruju internet korisnicima, a ne brendovima, influens marketing je u poslednjoj deceniji postao jedna od pouzdanijih i najisplativijih tehnika promocije. 

Koje sve tipove influensera možemo razlikovati?

Postoje različiti tipovi influensera, a njihova podela može biti prema broju pratilaca, načinu ili stilu komuniciranja i mediju slanja poruka. 

U okviru prve podele influensera, tj. prema broju pratilaca, razlikuju se megainfluenseri, zatim makro i mikro influenseri i, končano, nanoinfluenseri. Ukoliko se u obzir uzima stil komunikacije, onda podela može biti na brend influensere, influensere autoritete i influensere aktiviste. Ovaj drugi tip podele karakteriše jedna zajednička crta, a ona se prepoznaje u održavanju bliske veze sa pratiocima i njihovoj većoj angažovanosti na kanalima influensera. I konačno, poslednja ili treća podela influensera odnosi se na podelu influensera prema kanalu komunikacije sa pratiocima. U okviru ove podele razlikujemo influensere koji sadržaje kreiraju na društvenim medijima i mrežama, na blogu, u vidu podkasta itd. 

Kojim tehnikama se najčešće služe influenseri u kreiranju poruka u okviru influens marketinga?

Zahvaljujući influens marketingu, može se govoriti o različitim načinima kreiranja i prenošenja promotivnih poruka. Iako postoje različite marketinške tehnike saopštavanja promotivnih/prodajnih poruka pratiocima, tehnike influens marketinga svrstavaju se u grupu najkorisnijih načina postizanja ciljeva marketinškim strategija kada je reč o promovisanju poslovanja. U influens marketingu mogu se razlikovati „standardne” promotivne poruke influensera, ali i one posebno popularne među pratiocima – njima se postižu veća angažovanost publike i komunikacija. Tako u standardne influens tehnike spadaju: osmišljavanje i plasiranje sponzorisanih sadržaja, učestvovanje influensera kao koautora u stvaranju promotivnih poruka kompanije/brenda itd. Među popularnim uočavaju se i angažovanje influens ambasadora, angažovanje influensera za promovisanje određenih brendova, akcije takmičenja (pokloni za pratioce). Influenseri najčešće kombinuju različite tehnike, vodeći se aktuelnim datumima u kalendaru i prateći raspored unapred planiranih influens kampanja. 

Žena influenser priča o kursu Influence marketing

Plan i program kursa Influence Marketing

Modul 1 – Influence Marketing

 • Značenje i uloga influens marketinga u savremenom poslovanju
  • Ko je influenser bloger?
  • Influenser profesionalac
 • Tipovi podela influensera u digitalnom marketingu
  • Razlikovanje influensera prema broju pratilaca
  • Podela influensera prema načinu (stilu) komunikacije sa pratiocima
  • Tipovi influensera prema mediju komunikacije na internetu
 • Modeli zarade i tehnike promovisanja influensera
  • Inicijalni vidovi zarade influensera
   • Influens oglašavanje
   • Affiliate program
   • Preduzetnička delatnost influensera 
  • Influens tehnike promovisanja
   • Brend ambasadori
   • Prikazi i recenzije proizvoda/usluga
   • Sponzorisani sadržaji
   • Sadržaj kreiran u promotivne svrhe kompanija i brendova
   • Takmičenja i pokloni (Giveaways)
   • Preuzimanja/deljenja (Takeovers) 
 • Influens marketinška strategija u savremenom poslovanju

polaznici kursa u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se