Kurs Branding

Danas se pojam „brending” usko vezuje za značenja formulacije „identitet poslovanja”. Međutim, ovaj izraz je u prošlosti imao drugačije značenje. Reč „branding” potiče iz engleskog jezika i najpreciznije bi se moglo prevesti kao „označavanje žigom”. Brending ili brendiranje poslovanja ima funkciju da razlikuje proizvod/uslugu od proizvoda/usluga iste vrste, oblika ili tipa različitih konkurenata na tržištu. Jedan od ključnih ciljeva ovog procesa u okviru poslovanja jeste stvaranje emocionalne veze, odnosno uspostavljanje emotivne povezanosti između kupca ili konzumenta i brenda.

Brending je proces razvoja u kom učestvuju svi zaposleni u okviru jedne kompanije. Može se reći i da brendiranje ne uključuje samo slogane, žigove, logotipe, vizuelni identitet i druge elemente, već i poslovnu kulturu organizacije koja taj identitet definiše i gradi. Važno je razumeti izgradnju brenda poslovanja i u tome učestvovati, jer se zahvaljujući tako kreiranoj poslovnoj slici stvara reputacija koja može aktivirati brojne korisne faktore koji mogu pozitivno uticati na ukupno poslovanje. 

Takođe se brendiranje može promatrati i kao proces stvaranja dodatne vrednosti za jednu kompaniju. Brend može biti ključni faktor prilikom procene vrednosti i isplativosti investiranja u jedno poslovanje. Zahvaljujući dobrom brendiranju, jedan poslovni model ostvaruje različite vrste koristi od brend iskaza, kao što su: dodatna vrednost na tržištu, reputacija, prednost i nadmoć u odnosu na konkurenciju, osobenost i prepoznatljivost identiteta itd. Sve ove beneficije jesu samo deo onih koje su postignute zahvaljujući izdvajanju značajnih sredstava za potrebe brendiranja. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerWeb Project Manager & Data AnalystDigital Marketing Planner & Account ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Branding

Kurs Brendiranje će vam predstaviti sve važne faktore koji utiču na formulisanje i kreiranje jednog brenda. Pod brendiranjem se misli na proces koji je zahtevan i dug, ali i dinamičan, a tokom kog tvorci robnih marki aktivno moraju da vode računa o konstantnom kvalitetu, vrednostima i prepoznatljivosti u kontekstu identiteta jednog brenda. Cilj kursa Brendiranje nije samo da terminološki obrazloži već i da jasno definiše sve one elemente koji sačinjavaju jedan brend i koji vode ka njegovoj autentičnosti ili osobenosti. U okviru ovog kursa biće prilike i da prepoznate faktore brenda koji pružaju konkretnu dodatnu vrednost jednom poslovanju. 

Kao deo priče o brendiranju biće interpretirani određeni načini predstavljanja brenda koji se može pozicionirati prema konkurenciji, funkcijama i jedinstvenim emocijama. Vrlo često je nastup na tržištu jedan od bitnih elemenata u praksama planiranja jednog brenda. Usled toga, ovom segmentu će biti posvećena posebna pažnja tokom kursa. Sa ciljem da se fokus postavi na važnost brendiranja u kontekstu uspešnog poslovanja, termini kao što je brend portfolio sa svim njegovim elementima i hijerarhijskom organizacijom podrazumevaće detaljniju obradu. Takođe, brend će biti tumačen i kroz prizmu različitih promotivnih praksi. Promotivne strategije se temelje na nizu različitih komunikacijskih radnji koje organizacija koristi kako bi putem različitih medija, ličnih ili opštih uveravanja učinila svoj proizvod/uslugu poznatim kupcima, a sve zarad stvaranja potražnje za njima.

Cilj kursa Branding je da polaznicima približi pojam oglašavanja i promotivne strategije u kontekstu brenda. Osim toga, polaznici će moći da prepoznaju funkciju i značenje brenda, kao i da steknu znanje o tome šta su strateški mehanizmi kreiranja brenda i njegovog pozicioniranja na tržištu. Nakon završetka kursa, a pomoću brojnih primera praksi savremenog poslovanja, polaznici će moći da definišu, ali i da formiraju strategije brenda za različite poslovne modele.  

Mimo svega ovog do sada navedenog, jedna od zamisli, koja može dodatno približiti ponašanje brendova na različitim tržištima, jeste i demonstracija različitih plasmana inostranih brendova na različitim tržištima. Zahvaljujući različitim praksama brendiranja koje su sagledane tokom kursa jasnije ćete moći da raspoznate faktore i elemente razlikovanja i odredite globalne prakse brendiranja u okviru raznih industrija na različitim inostranim tržištima.

Kurs Branding će vam odgovoriti na pitanja:

Šta se smatra osnovnim elementima brenda?

Identitet, ime, slogan i boja brenda jesu osnovni elementi brenda jednog poslovanja. Identitet brenda predstavlja opipljiva i funkcionalna te neopipljiva i emocionalna svojstva. Tako se u okviru identiteta brenda, njegovih vizuelnih i verbalnih elemenata tumače i ključne karakteristike kojima se simbolizuje predstavljanje jednog poslovanja. Osim toga, važno je napomenuti da je ime brenda osnovni prepoznatljivi opis kojim se obezbeđuje funkcionalnija komunikacija između brenda i budućih kupaca.

Brend se na tržištu raspoznaje po imenu, koje bi trebalo da bude osobeno i različito od drugih. Logotip je takođe važna komponenta jednog brenda, a njegovo kreativno rešenje trebalo bi standardizovati i zaštititi. Komponenta brenda – logotip – može se menjati, za razliku od imena, koje bi trebalo da ostane nepromenjeno. Slogan brenda, kao jedan od osnovnih elemenata brenda, predstavlja kratku asocijaciju na proizvod ili uslugu koja se pruža. Boja brenda je, takođe, element kojim se postiže efekat prepoznatljivosti i zato bi je, kao i logotip, trebalo standardizovati.

Šta podrazumeva brend portfolio?

Brend portfolio podrazumeva više različitih brendova u vlasništvu jedne poslovne kompanije. Kompanije imaju više brendova u čijim okvirima deluju, ali i u više različitih delatnosti. Osnovne delatnosti brend portfolija su širina, dužina, dubina i konzistentnost. Širina brend portfolija odnosi se na linije proizvoda kojih može biti i više unutar jednog brenda kompanije. Dubina brend portfolija tiče se tačnog broja brendova unutar jedne linije brenda. Dakle, jedan brend može imati više podbrendova. Dužina brend portfolija se postiže množenjem širine s prosečnom dubinom brend portfolija, što daje ukupni broj brendova jedne kompanije. Konzistentnost brend portfolija odnosi se na povezanost linija brendova u smislu proizvodnje i njihove distribucije.

Koja dva pristupa razlikujemo u međunarodnom brendingu?

Globalni tokovi trgovinske razmene proizvoda i usluga doveli su do promena u kreiranju i plasmanu brendova u međunarodnom kontekstu. Mogu se razlikovati dva osnovna pristupa u međunarodnom brendingu. To su nacionalni i globalni pristup. Nacionalni pristup se primenjuje na proizvode koji imaju nacionalne i kulturalne dimenzije, geografsko poreklo ili određene osobenosti lokaliteta. Iste osobenosti nacionalnog pristupa mogu se raspoznati i u slučajevima industrijskih proizvoda. Cilj ovog pristupa je stvaranje prepoznatljivosti na međunarodnom nivou. Globalni pristup se primenjuje na brendirane proizvode koji su već globalno rasprostranjeni i poznati po svim elementima brenda. Reč je o autentičnim globalnim brendovima koji postoje dugo na tržištu. To su proizvodi koji su tržišno rasprostranjeni i globalno poznati po svim elementima koji čine jedan brend, a cilj ovakvog pristupa je globalna prepoznatljivost nacionalnog brenda. 

Brand

Plan i program predavanja

 • Pojam i elementi brenda
  • Funkcije brenda
  • Koncept vrednosti brenda
  • Elementi brenda
 • Brend kao faktor dodatne vrednosti
  • Načini predstavljanja brenda na tržištu
  • Elementi pozicioniranja brenda na tržištu
  • Vrste pozicioniranja brenda 
 • Razvoj i strategije plasiranja brenda
  • Brending strategije
  • Elementi izgradnje brenda
 • Upravljanje strukturom brenda
  • Brend portfolio
  • Hijerarhije brenda
 • Globalno usmerenje brenda
  • Strategije globalnog brendiranja

Polaznici kursa Branding prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se