Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije unaprediće vaše lične osobine, i to u veoma važnom segmentu – prezentaciji. Da bi bila dobra, prezentacija mora biti što jasnija i uverljivija, a za ostvarenje toga je potrebno da radite na sebi i steknete neophodne veštine. Detaljno se objašnjava način pripreme prezentacije, ali i faktori koji mogu negativno da utiču na prezentovanje materijala. Razbijanje straha od javnog nastupa veoma je važan deo kursa, a posebna pažnja posvećena je i savladavanju treme. Takođe, kurs opisuje i održavanje same prezentacije i objašnjava ulogu govora tela prilikom držanja prezentacije. 

Polaznici ovog kursa shvatiće kako treba da primene osnovne tehinke i veštine prilikom javnog izlaganja da bi njihova prezentacija bila što jasnija i dovoljno uverljiva. Takođe, otkriće načine dobrog prezentovanja, tajne izrade dobre PowerPoint prezentacije, kao i značaj govora tela i načine savladavanja treme tokom prezentovanja. Saznaćete koliki uticaj govor i veštine govora imaju na telo, misli i emocije, ali i kako treba balansirati između ovih elemenata da bi naša prezentacija bila jasna onome ko je sluša. Koristi se ogroman broj praktičnih primiera, kojima je objašnjena tematika kursa, pa polaznici mogu odmah da se uvere u efikasnost metoda kojima činimo da naša prezentacija bude jasna i uverljiva.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Network Administration ProgramWeb Design ProgramPHP Web Development ProgramMicrosoft Web Apps Development ProgramSoftware Engineering Program.

Opis i cilj kursa Veštine jasne i uverljive prezentacije

Kurs „Veštine jasne i uverljive prezentacije“, kao što i sam naziv kaže, govori o veštinama koje je neophodno posedovati kako bi prezentacija bila što uverljivija i jasnija. U kursu će najpre biti reči o načinu pripreme prezentacije, detaljnom opisu svih koraka prilikom pripreme i realizacije – od odabira teme, definisanja publike, cilja prezentacije, pisanja govora, definisanja i odabira pomoćnih sredstava do definisanja naziva, vežbanja držanja govora i finalno do samog održavanja prezentacije.

Biće reči o faktorima koji pozitivno utiču i faktorima koji negativno utiču na jasnost i uverljivost prezentacije, navešćemo najvažnija pravila za održavanje dobre prezentacije, kao i savete Stiva Džobsa za uspešnu prezentaciju, koja će neizostavno dovesti do željenih rezultata. Biće reči i o strahu od javnog nastupa i savladavanju treme, o tome koji su najčešći uzroci, kako se možete uspešno izboriti sa tremom – predstavićemo nekoliko jednostavnih koraka i vežbi koje će sasvim izvesno uticati na to da smanjite tremu.

Biće izneti i neki saveti o načinu komunikacije sa publikom za vreme prezentacije. Takođe, kurs prikazuje i kako se održava sama prezentacije, kao i to kakvu ulogu ima govor tela, to jest neverbalna komunikacija prilikom održavanja prezentacije. Biće predstavljeni i saveti kako da se obučete prilikom prezentovanja u zavisnosti od cilja, svrhe i konteksta prezentacije.

Dobićete mnogo primera na kojima možete uočiti dobro i loše realizovanu prezentaciju. Na kraju, biće detaljno predstavljeni svi koraci kako bi se osiguralo profesionalno i uspešno održavanje prezentacije. Sve to objašnjeno je da bi prezentacija bila jasna i uverljiva a da vi postignete planirani cilj. 

Cilj kursa „Veštine jasne i uverljive prezentacije“ jeste da polaznika nauči da primenjuje osnovne veštine prilikom izlaganja, kako bi prezentacija bila jasna, uspešna i uverljiva. Takođe, cilj ovog kursa je da polazniku otkrije načine dobrog prezentovanja, tajne izrade dobre prezentacije u PowerPointu, kao i značaj govora tela i načine savladavanja treme tokom prezentovanja. Takođe, biće predstavljene najčešće greške prilikom prezentovanja, sa ciljem da sprečimo da ih ponovite prilikom svoje prezentacije.

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije odgovoriće vam na sledeća pitanja:

1. Koje su faze u pripremi prezentacije?

Najbitnija faza svake prezentacije je priprema. Pod pripremom podrazumevamo: odabir teme prezentovanja, definisanje publike (određivanje ciljnog slušaoca i njegovih karakteristika, predznanja, interesovanja i sličnog), definisanje cilja prezentacije (da li želimo da edukujemo, motivišemo, obučimo, uputimo...), prikupljanje informacija (iz relevantnih izvora, od ljudi, iz knjiga, publikacija, istraživanja), pisanje govora (pravljenje koncepta i pisanje ključnih teza), definisanje i odabir pomoćnih sredstava koja će se koristiti u prezentaciji (tabla, prezentacija u PowerPointu, računari ili tableti, projektor i slično), definisanje naziva (dopadljiv i informativan naziv, koji neće biti ni previše detaljan, a ni predugačak, ali ni previše uopšten), vežbanje držanja govora (pred ogledalom, pred porodicom i prijateljima, vežbanje neverbalne komunikacije) i na samom kraju, kada su sve pripreme završene, ostaje – održavanje prezentacije. 

2. Kako treba da izgleda odgovarajuća prezentacija u PowerPointu?

Prezentacija u PowerPointu je najčešće korišćeno sredstvo prezentacije u današnje vreme. Korisno je, jer omogućava da se prikažu slike i različite animacije. Prilikom kreiranja prezentacije u PowerPointu savetuje se da koristite odgovarajuću veličinu fonta, pozadina mora ostati jednostavna, ključni pojam na slajdu treba da naglasite (bold, strelica, italic, underline...), poželjno je da koristite vizuelne elemente (slika, dijagram, tabela, smartart...), za tekstualni deo slajda koristite bulete i sve što pišete neka bude u tezama, slajd mora biti kompaktno organizovana celina.

Takođe, nemojte da font bude preveliki ili premali, nemojte koristiti previše šarene slike ili slike sa previše detalja kao pozadinu slajda, nemojte naglašavati previše segmenata, jer to onda odvlači pažnju i ne postiže se željeni efekat. Nemojte preterivati ni sa količinom vizuelnih elemenata na jednom slajdu – jedna do dve slike po slajdu su optimum. Nemojte kopirati cele pasuse ili strane teksta na slajd, jer se na slajdu ne smeju preklapati slike i tekst, ne sme biti previše informacija i svaki deo mora biti čitljiv iz svih delova sale u kojoj prezentujete.

3. Koji mogu biti negativni uticaji na tok prezentacije?

Negativni uticaj na prezentaciju mogu da imaju: neodgovarajuća veličina prostorije u kojoj se prezentacija održava (prevelika ili premala), neprimerena temperatura, loš raspored slušalaca, zvonjava telefona usred prezentacije, nedostatak tehničkih pomagala ili tehnički problemi, buka koja dolazi spolja zbog loše zvučne izolacije, nesnalaženje u nepredviđenim situacijama, otvoreno kritikovanje i iznošenje negativnih stavova koji iritiraju slušaoce a čiji je uzrok diskriminacija, različiti sistemi vrednosti, interesovanja i slično, dozvoljavanje prečestih prekida i ometanja, neudobna odeća ili obuća, glad, žeđ, negodovanje zbog postavljenog pitanja, gubljenje kontrole nad prezentacijom (previše skretanja sa teme, nemogućnost kontrolisanja publike ukoliko postane previše glasna ili drska i slično), žurba zbog nedovoljno raspoloživog vremena – samo su neki od uzroka loše održane prezentacije. 

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacje

Plan i Program predavanja

1. Priprema prezentacije

2. Faktori koji pozitivno i negativno utiču na jasnoću i uverljivost prezentacije

3. Javni nastup i savladavanje treme 

4. Neverbalna komunikacija

5. Održavanje prezentacije

Veštine jasne i uverljive prezentacje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se