Kurs Online Consumer Behavior & UX

U savremenom poslovnom digitalnom svetu sve češće su u upotrebi određeni termini kojima se objašnjavaju izvesne poslovne prakse i tendencije u savremenom poslovanju. Jedan takav termin koji se često pominje u oblasti digitalnog marketinga i online poslovanja je termin online consumer behavior – ponašanje potrošača u digitalnoj sredini, a tu je i UX, što je skraćenica od user experience i označava iskustvo korisnika u online sredini. Ove interpretacije u okviru poslovnih praksi pomogle su u prepoznavanju ponašanja potrošača, ali i njihovih iskustava prilikom posećivanja različitih sajtova. Veb-sajt je važan kanal komunikacije jednog poslovnog modela, zahvaljujući kom kompanije prezentuju svoje poslovanje, ali i pomoću kog plasiraju svoje proizvode i usluge i komuniciraju sa postojećim i potencijalnim klijentima. Sajt je posebno važan medij plasiranja sadržaja, kom pažnju poklanjaju sve kompanije koje teže da steknu što bolju reputaciju i unaprede svoj odnos sa klijentima. Usled toga, kompanije nastoje da što bolje odgovore na zahtevne potrebe klijenata i u ovoj sferi. 

U online prostoru sve je više različitih kompanija koje prepoznaju važnost online promocije i bitnost slanja odgovarajuće poruke što većem broju kupaca/korisnika preko interneta. Optimizacijom, a onda i proširenjem i razvojem različitih online servisa, postaju moguće mnoge nove opcije ostvarivanja dodatne zarade. Svako poslovanje na internetu pre svega teži da na odgovarajući način prepozna potrebe i očekivanja internet korisnika, a onda i da odgovori na njih. Korisničko iskustvo na sajtu zato je jedan od važnih elemenata i faktora kad je reč o kreiranju uspešnog digitalnog prisustva i poslovne prakse. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development ManagerContent & SEO ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Online ponašanje potrošača i korisničko iskustvo (UX)

Kurs Online Consumer Behavior & UX bavi se tematikom ponašanja online korisnika na internetu, odnosno na veb-sajtu. Dakle, kroz ovaj kurs upoznaćete se sa faktorima i elementima na sajtu koji mogu uticati na ponašanje, ali i na stvaranje utiska korisnika na jednoj internet prezentaciji. Tako će biti reči o iskustvu korisnika, ali i o njegovom kretanju kroz veb-prezentacije poslovanja i, konačno, o kreiranju pozitivnog utiska posetioca pre donošenja odluke o kupovini u online prodavnici. 

Središnje i glavno mesto u kursu zauzima sagledavanje faktora koji kreiraju pozitivan utisak kod potencijalnog kupca. Zato će biti reči o primarnim karakteristikama online kupovine, ali i o njenim prednostima i manama, a biće govora i o tendencijama u savremenim istraživanjima u oblasti korisničkog iskustva na internetu. U kontekstu poslednje pomenutog, treba istaći da se u jednom delu kursa obrađuju teme relevantne za tzv. trenutak istine i tema marketinške oblasti poznate kao neuromarketing. 

Posebna pažnja u kursu posvećena je tumačenju konkretnog ponašanja kupaca na sajtu. Stoga će u okviru kursa biti reči o različitim faktorima i elementima važnim za korisničko iskustvo, ali i o načinima donošenja odluke kupca. U kursu Online Consumer Behavior & UX obradiće se i pitanje kako prepoznati bihevioralne gestove potencijalnih kupaca na internetu. 

Nakon ovog kursa znaćete koji su glavni faktori u jednoj veb-prezentaciji koji utiču na  formulisanje prikaza jedne poslovne organizacije na internetu. Zato je cilj kursa da predstavi važnost tih faktora u okviru elemenata jedne veb-prezentacije, ali i da ukaže na način na koji se neki od njih direktno, a neki indirektno vezuju za raspoloženje i ponašanje kupca na internetu. 

Za kreiranje jedne online prodavnice vrlo je bitno imati svest o tome da je reč o jednom ozbiljnom poslu u kom je vrlo važno imati jasan i precizan pristup kreiranju elemenata na sajtu. Dakle, vrlo je važno poznavati ne samo ciljnu grupu već i njeno ponašanje na sajtu. Dobro poznavanje ponašanja kupaca u online prodavnici vodi ka uspešnoj prodaji na internetu. Takođe, poznavanje kupaca nije važno samo u sferi online prodaje, već je poznavanje korisnika važno i u kontekstu pokretanja online poslovanja uopšte, njegovog unapređenja i konačno – njegovog razvoja ka novim poslovnim modelima. 

Kurs Online ponašanje potrošača i korisničko iskustvo (UX) odgovoriće na pitanja:

Zbog čega je UX bitan u kreiranju sajta?

Iskustvo korisnika na internetu pruža vredna saznanja; zahvaljujući njegovom proučavanju, online poslovanje može se značajno unaprediti. Praksa je pokazala da sam raspored sadržaja veb-stranica utiče na raspoloženje potrošača. Pored toga, na ukupan utisak i doživljaj sajta ili aplikacije utiču i funkcionalnosti koje se tamo mogu pronaći. Takođe, od uticaja mogu biti i boja, oblik, veb-dizajn uopšte i dr. Može se zaključiti da su korisničko iskustvo i online ponašanje potrošača i te kako povezani sa ostvarenjem željenih akcija online korisnika. Usled toga, kreatori aplikacija i sajtova trebalo bi da teže osmišljavanju jednostavnog dizajna, funkcionalnog i preglednog, kako bi uspeli da odgovore na očekivanja internet korisnika, a onda i pozitivno utiču na njihovo zadovoljstvo. 

Zbog čega se koncept consumer behavior smatra važnim?

Izučavanje ponašanja potrošača podrazumeva detaljno proučavanje i posmatranje potrošačevih kretanja i ponašanja prilikom različitih faza u procesu donošenja odluka o kupovini. Kupac se prati od njegovog prvog interesovanja za uslugu ili proizvod, preko informisanja, pa do odlučivanja o kupovini. Marketari, budući da su svesni važnosti korisničkog ponašanja kroz prodajni proces, vrlo dobro znaju i važnost praćenja ovih podataka, a onda i adaptiranja formi i medija komunikacije shodno bihevioralnom statusu kupaca. Zato je poznavanje ponašanja korisnika važno iz ugla digitalnog marketinga, a osim ove oblasti, treba pomenuti da poznavanje ponašanja internet korisnika može biti dragoceno i za idejno zamišljanje, a potom i realizaciju ideje u dizajnersko rešenje veb-stranice. 

Zbog čega je potrebno poznavati kupca prilikom osmišljavanja veb-dizajna?

Prilikom kreiranja veb-prezentacije, važno je dobro poznavati kupce. Vrlo je bitno da svako poslovanje zna ko su kupci, šta je njima važno i potrebno, kao i da zna koja su im očekivanja od proizvoda ili usluge, pre nego što napravi online prezentaciju. Sve ove informacije pružaju uvid u navike online potrošača, do kojih se dolazi praćenjem, prikupljanjem i analiziranjem različitih podataka o ciljnim javnostima. Zahvaljujući ovim podacima i informacijama dobijenim iz pažljivog praćenja online ponašanja internet korisnika, stiče se jasan uvid u potrebe kupaca. Korisničko kretanje, njegova putanja, reakcija i interesovanje pomažu da se razumeju aktuelni zahtevi i potrebe kupaca na tržištu i da se na njih adekvatno odgovori. Znanje o kupcima je od velikog značaja za uspešno online poslovanje i razvoj prezentacije koja će privući i zadržati njihovu pažnju.

Polaznik obavlja e-kupovinu

Plan predavanja:

 • Ponašanje online korisnika – Online User Behavior
  • Promene ponašanja korisnika/kupca – Customer Insights
 • Od uvida u karakteristike korisnika (Customer Insights) do korisničkog doživljaja (UX)
 • Korisnički doživljaj – UX (User Experience)
 • Percepcije korisničkog doživljaja u kompaniji
 • UX 
  • Funkcionalna specifikacija
  • Funkcionalni elementi stranice
  • Funkcionalni dizajn informacija
 • Razumevanje korisničkog doživljaja
  • Korisnički doživljaj i provociranje akcije korisnika
  • Korisnički doživljaj – Mapa putanje korisnika

Polaznici kursa izčavaju online ponašanje potrošača

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se