Kurs AutoCAD Architecture

AutoCAD Architecture je verzija čuvenog programa AutoCAD koja je kreirana isključivo za potrebe arhitekata. Za razliku od standardne verzije popularnog softvera, AutoCAD Architecture podržava brži način rada i sadrži namenske funkcije za arhitektonske projekte koje korisnicima omogućavaju efikasnije crtanje. 

Ranije verzije ovog programa bile su poznate pod imenom AutoCAD Architectural Desktop, zbog čega su ga korisnici često nazivali skraćeno ADT. Međutim, 2008. godine Autodesk je odlučio da promeni ime ovog programa kako bi se što bolje uklapao u nazive drugih softvera u okviru njegovih paketa, kao što su AutoCAD Electrical ili AutoCAD Mechanical. 

Jedna od glavnih osobina programa AutoCAD Architecture, kojim će se baviti ovaj kurs, jeste ta što su arhitektonski objekti u njemu u vezi jedni sa drugima i međusobno sarađuju. Takođe, u okviru ovog programa objekte je moguće predstaviti i u 2D, odnosno 3D prikazu. 

Zahvaljujući namenskim alatima koji su kreirani posebno za potrebe arhitektonskih crtača, korisnicima je omogućeno znatno efikasnije kreiranje crteža i dokumentacije. Ove alatke pružaju vam priliku da automatski iscrtate detalje kojima je nekad bilo potrebno posvetiti mnogo više vremena.

Uz to, greške u radu sa pomenutim alatima svedene su na minimum, što je uticalo na to da kompletan program ponudi korisnicima mogućnost za veću produktivnost. Zbog svih prednosti koje pružaju funkcije programa AutoCAD Architecture, ovaj kurs se izdvojio kao jedan od najvažnijih u obrazovanju budućih arhitekata.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Architectural Design Program.

Opis i ciljevi kursa AutoCAD Architecture

Kurs AutoCAD Architecture predstavlja potpunu i sveobuhvatnu riznicu znanja koja polaznike uvodi u metode, filozofiju i postupke rada u softveru AutoCAD Architecture. AutoCAD Architecture (ACA) je verzija AutoCAD softvera koja je dizajnirana specijalno za profesionalce koji se bave arhitekturom i sličnim profesijama. AutoCAD Architecture podržava brži način rada i sadrži namenske funkcije za arhitektonske projekte koje omogućavaju efikasnije crtanje nego u standardnom AutoCAD-u. 

Na kursu se obrađuju alati za arhitektonsko projektovanje i modelovanje, što uključuje predstavljanje korisničkog interfejsa, podešavanje crteža, rad sa objektima, kao i rad sa elementima arhitektonskog projektovanja i telima koje nudi ovaj softver. Univerzalni format fajlova DWG čini lakom komunikaciju među inženjerima u složenom projektnom timu. Pored toga, na ovom kursu se obrađuje i veoma velika biblioteka detalja i elemenata kojom se brzo i jednostavno dodeljuju materijali i generišu legende nekog projekta.

Nakon upoznavanja sa radom u AutoCAD-u, cilj ovog kursa je da nadogradi i unapredi vaše znanje kroz upoznavanje sa softverom AutoCAD Architecture. AutoCAD Architecture je suštinski unapredio određene funkcije standardnog AutoCAD-a. Ako koristimo sve mogućnosti i prednosti AutoCAD Architecturea, postupak rada je mnogo drugačiji od rada u standardnom AutoCAD-u. Cilj kursa AutoCAD Architecture je osposobljavanje polaznika za samostalan rad u softveru AutoCAD Architecture kako bi lako i brzo izrađivao, uređivao i štampao priloge arhitektonskog projekta. 

Osnovna prednost ovog programa je kreiranje arhitektonskih crteža i tehničke dokumentacije daleko efikasnije, upravo korišćenjem namenskih alatki koje su kreirane specijalno za potrebe profesionalaca koji se bave arhitekturom i srodnim profesijama. Alati koji se koriste u AutoCAD Architectureu zapravo automatizuju iscrtavanje osnova i tehničkih detalja, ali i smanjuju mogućnost nastanka grešaka. Po završetku kursa polaznik će poznavati alate programa, koristiti arhitektonske elemente i sredstva (doors, windows, openings, ceiling fixtures, stairs, spaces, floors, roofs, structural elements, walls itd.), kao i teme, tabele i anotacije (napomene) na jednom crtežu.

Kurs AutoCAD Architecture će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je AutoCAD Architecture?

AutoCAD Architecture (ACA) je verzija softvera AutoCAD koja je dizajnirana specijalno za profesionalce koji se bave arhitekturom i sličnim profesijama. AutoCAD Architecture podržava brži način rada; sadrži namenske funkcije za arhitektonske projekte koje omogućavaju efikasnije crtanje nego u standardnom AutoCAD-u. AutoCAD Architecture je bio poznat pod imenom AutoCAD Architectural Desktop (često i kao ADT); ime mu je promenjeno 2008. godine, da bi bilo u skladu sa imenima drugih Autodeskovih proizvoda, kao što su npr. AutoCAD Electrical ili AutoCAD Mechanical. Arhitektonski objekti u AutoCAD Architectureu u vezi su jedni sa drugima i međusobno sarađuju.

2. Koje su prednosti poznavanja rada u AutoCAD Architectureu?

Osnovna prednost ovog programa je kreiranje arhitektonskih crteža i tehničke dokumentacije daleko efikasnije, upravo korišćenjem namenskih alatki koje su kreirane specijalno za potrebe profesionalaca koji se bave arhitekturom i srodnim profesijama. Alati koji se koriste u AutoCAD Architectureu zapravo automatizuju iscrtavanje osnova i tehničkih detalja, ali i smanjuju mogućnost nastanka grešaka. Uz već poznate radne metode i korisnično okruženje (iz standardnog AutoCAD programa), ovaj softver značajno povećava produktivnost u samom radu jednog arhitekte. Univerzalni softverski format fajlova DWG čini lakom komunikaciju među inženjerima u složenom projektnom timu. AutoCAD Architecture nudi mogućnost veće produktivnosti za arhitekte koje poznaju AutoCAD softver.

3. Koja je razlika između standardnog AutoCAD-a i AutoCAD Architecturea?

AutoCAD Architecture je suštinski unapredio određene funkcije standardnog AutoCAD programa. Njegov korisnički interfejs ponudio je prilagođenu organizaciju desktopa, veći prostor za crtanje, te lak i brz pristup alatima i komandama. Alati i komande se brže pronalaze, dostupniji su, a otkrivanje odgovarajućih novih funkcija je znatno lakše. Rezultat ovakve postavke interfejsa je smanjeno vreme pronalaženja određenih menija, funkcija i alata, što nam zapravo ostavlja mnogo više vremena za dizajniranje i kreativan rad. U AutoCAD Architecture integrisani su i inteligentni arhitektonski objekti. Inteligentni arhitektonski objekti održavaju dinamične veze sa konstruktivnim elementima i specifikacijama. Recimo, kada neko obriše ili promeni poziciju vrata, opis vrata će se automatski ažurirati.

Kurs AutoCAD Architecture

4. Koje su prednosti AutoCAD Architecturea u odnosu na standardni AutoCAD?

U AutoCAD Architectureu, postojeće alatke: linije, lukovi i kružnice sada su obogaćene pametnim elementima kao što su: zidovi (walls), vrata (doors) i prozori (windows). Ovi elementi se jednim imenom nazivaju AEC objekti. To su pametni predefinisani arhitektonski elementi. Nije predviđeno da se AEC objekti uvoze u standardni AutoCAD program. Iako dokument kreiran u AutoCAD Architectureu možemo sačuvati u formatu fajla .dwg, to ne znači da možemo čuvati i AutoCAD Architecture komponente. U svakom slučaju, najbolje je kombinovati ova dva programa u zavisnosti od projektnog zadataka.

5. Zašto treba da poznajem rad u programu AutoCAD Architecture?

Pre svega, zato što je rad u ovom programu efikasno kreiranje tehničkih crteža i 3D modela – gotovo istovremeno. Na primer, crtanje zidova je jednostavno poput crtanja obične linije u AutoCAD-u, definisanjem početnih i krajnjih tačaka. Definisanjem stila zida (wall style) definišemo i sve materijale i šrafure zida. Ako uklonimo vrata ili prozor sa zida, zid će se automatski regenerisati na mestu gde je bio otvor. Ako pomerimo bilo koji zid, sve što je sa njim povezano (otvori, prostori i sl.) automatski se ažurira. Pored toga, moguće je modifikovati objekte na nivou komponente, što znači da ako postavimo prozor određenog stila 50 puta na nekoliko različitih zidova, ali želimo da izmenimo stil, objekat možemo modifikovati jednom i izmene će se pojaviti na svim objektima, što nam značajno pojednostavljuje rad na projektu, ali i štedi vreme.

6. Da li AutoCAD Architecture sadrži biblioteke arhitektonskih elemenata?

AutoCAD Architecture sadrži široku biblioteku arhitektonskih elemenata i detalja. Na primer, umesto da trošimo vreme i energiju na dosadno iscrtavanje detalja, sada možemo da koristimo predefinisane detalje iz ove biblioteke. Kada odaberemo detalje, možemo im dodeliti materijale i generisati prateće legende brzo i jednostavno. Katalozi alata su organizovani u biblioteke alata i svaki korisnik AutoCAD Architecturea ima svoju ličnu biblioteku kataloga. Podaci u katalogu alata ne čuvaju se u biblioteci kataloga, već biblioteka kataloga sadrži ukazivače na fizičke kataloge alata. Ovo liči na katalog u pravoj biblioteci koji nas upućuje na to gde se knjiga nalazi, ali ne sadrži samu knjigu.

7. Da li se postupak rada u AutoCAD Architectureu razlikuje od rada u standardnom AutoCAD-u?

Ukoliko poznajete rad u AutoCAD-u, vrlo brzo ćete se navići na AutoCAD Architecture. Ako koristimo sve mogućnosti i prednosti AutoCAD Architecturea, postupak rada je mnogo drugačiji od rada u standardnom AutoCAD-u. Međutim, jednom kada se čovek izvešti u korišćenju ovog softvera i njegovih alatki i funkcija, shvata koliko je bilo vredno truda njegovo učenje i koliko nam vremena i živaca uštedi njegovo pravilno korišćenje. AutoCAD Architecture značajno olakšava projektovanje. Na primer, kreiranje brojnih planova sa legendama je ovde automatizovano. Kada osnovu ispunimo prostorijama, možemo koristiti predefinisane display themes za kreiranje ispune koje ukazuju na tip prostorije. Pošto one prikazuju tekuće stanje crteža, sa svakom modifikacijom (npr. proširenjem prostorije) automatski će se ažurirati i prikaz.

Plan i program predavanja:

Modul 1 – Uvod u AutoCAD Architecture

 • Program AutoCAD Architecture
 • Korisnički interfejs
 • Navigacija: ViewCube i Steering Wheels
 • Podešavanje crteža
 • Priprema projekta

Modul 2 – Rasteri i rad sa objektima

 • Rasteri stubova
 • Rad sa objektima rastera
 • Rad sa objektima

Modul 3 – Arhitektonski elementi

 • Wall objekti
 • Curtain wall objekti
 • Door i opening objekti
 • Window objekti
 • Stair objekti
 • Roof objekti

Modul 4 – Mass elementi

 • Oblici mass elemenata
 • Extrusion, revolution i mass grupe

Modul 5 – Projektni materijal i prilozi

 • Generisanje crteža preseka i izgleda
 • Render
 • Plotovanje

Potreban softver i tehnički uslovi:

AutoCAD Architecture zahteva što bolji procesor i grafičku kartu, kao i monitor visoke rezolucije. Neophodno je imati dovoljno raspoložive radne memorije (minimum 2 GB RAM, a preporučuje se čak i 4 GB).

Potrebno predznanje:

Neophodno je prethodno iskustvo i poznavanje rada u standardnom AutoCAD softveru. Pored toga, potrebno je dizajnersko i crtačko iskustvo, kao i poznavanje pravila tehničkog crteža.

Kompetencije:

1. Uvod u AutoCAD Architecture

 • Poznavanje radnog interfejsa programa
 • Sposobnost navigacije u programu

2. Rasteri i rad sa objektima

 • Poznavanje rada sa rasterima

3. Arhitektonski elementi

 • Poznavanje rada sa objektima
 • Korišćenje objekata u dizajnu

4. Mass elementi

 • Poznavanje rada sa mass elementima i grupama
 • Sposobnost modifikacije mass elemenata i grupa

5. Projektni materijal i prilozi

 • Poznavanje rada sa alatima za generisanje 2D crteža
 • Poznavanje pripreme za plotovanje

Polaznici kursa AutoCAD Architecture

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se