Kurs Digitalna fotografija

Svedoci smo intezivnog korišćenja fotografije u mnogim oblastima savremenog života i industrije, a ovaj kurs ima za cilj da omogući polaznicima da se detaljno upoznaju sa fotografijom. Za izradu kvalitetne fotografije neophodno je da dobro poznajete sve tehnike snimanja koje će vam omogućiti da smisleno prikazujete određenu vizuelnu ideju ili motiv. Istina je da se možete baviti fotografijom i bez teorijskih i praktičnih priprema, a ponekad vam ovakav pristup može doneti i dobar rezultat u vidu odlične fotografije. 

Međutim, veoma su male šanse da ćete na ovaj način postići nešto značajnije u oblasti fotografije. Sa druge strane, ukoliko savladate napredne fotografske tehnike, dobićete znatno više mogućnosti u izražavanju, a pravljenje odličnih fotografija neće zavisti samo od slučajnosti.

Važno je istaći i da svaki foto-aparat korisnicima nudi dve mogućnosti za fotografisanje: automatsku i manuelnu. Ovaj kurs fotografije baviće se isključivo izučavanjem manuelnih funkcija, koje vam pružaju slobodu da na osnovu stečenih znanja sami odlučujete i kontrolišete kakve rezultate želite da postignete. 

Pored raznih tehnika i veština koje ćete imati priliku da razvijete, ovaj kurs će vas upoznati i sa pravilima koja će vas voditi do savršenih fotografija. U vremenu brze komunikcije i sveopšte dostupnosti fotografiji i informacijama, izdvajanje jedne fotografije od miliona drugih zahteva, pored tehničkih preduslova, posedovanje jasne ideje, motiva i, pre svega, znanja koja ćete steći nakon uspešno završenog kursa Digitalna fotografija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Computer Aided Design ProgramProduct Design ProgramInterior Design Program i Print & Graphic Design Program.

Opis i cilj kursa Digitalna fotografija

Na ovom kursu moći ćete da naučite sve što je važno a tiče se osnova fotografske slike, njenog nastajanja i podela, tehničkih preduslova za pravilno snimanje, kao i principe rada foto-kamera i dodatne opreme. Pored toga, kurs se bavi i kreativnim rešenjima, načinom osvetljivanja i kompozicijom. 

Fokus kursa biće na digitalnoj fotografiji, ali je zarad njenog lakšeg razumevanja neophodno praviti paralele sa osnovama klasične, analogne fotografije. Takođe, jedan deo kursa baviće se i postprodukcijom, odnosno osnovnom obradom fotografija u programu Photoshop

U cilju što efikasnijeg praćenja nastave celokupan kurs fotografije je podeljen na četiri tematske celine, tokom kojih ćete imati priliku da na jednostavan način, korak po korak, dođete do najkompleksnijih veština iz ove oblasti. 

Prvi modul biće posvećen teoriji fotografije, njenom značaju i ulozi u savremenom svetu. Osim toga, u ovom delu saznaćete kada i kako je nastala fotografija, kao i sve o njenom razvoju do danas. Zatim sledi tematska celina u kojoj će se obrađivati tehnički uslovi pravljenja fotografskih slika. Tokom ovih predavanja upoznaćete se sa zapisima analogne i digitalne slike, optičkim sistemima, merenjem svetla, blendom, dubinskom oštrinom i dodatnom fotografskom opremom.  

Nakon drugog modula očekuje vas deo kursa koji će vam pomoći da u budućnosti donosite što bolje kreativne odluke. Za vreme ovih lekcija iskusni predavači naučiće vas kako da pravilno osvetlite objekat i kako da usmeravate svetlo da biste napravili što bolju fotografiju. Uz to, treća tematska celina obrađivaće i kompoziciju kadra. S obzirom na to da je fotografija jedan od najvažnijih fakora koji utiču na sam kvalitet fotografije, znanja koja usvojite u ovom delu kursa biće vam od velikog značaja prilikom postizanja vrhunskih rezultata u ovoj oblasti. 

Poslednji modul baviće se praktičnim radom i postprodukcijom, a predavanja iz ove tematske celine omogućiće vam da pravite vrhunske portrete i učestvujete u postprodukciji slike. Ovaj deo kursa baviće se i dokumentarističkim snimanjem u nekontrolisanim uslovima.  

Osnovni cilj ovog kursa jeste da kroz predavanja steknete niz teorijskih i praktičnih nastavnih jedinica koje će vas od foto-amatera dovesti do iskusnog poznavaoca fotografije.

Pogledajte zašto je važno da pohađate ovaj kurs

Predavač Ana Stanković predstaviće vam razloge zbog koji je veoma važno da poznajete fotografiju, posebno ukoliko planirate da izgradite uspešnu karijeru u bilo kojoj oblasti dizajna. Pored toga, saznaćete kroz koje sve segmente ćete proći tokom kursa i upoznaćete se sa konkretnim primerima dobrih fotografija, koje će vam biti od velike pomoći prilikom kreiranja sopstvenih snimaka.

Kurs digitalne fotografije

Plan i program predavanja:

1. Teorijski o fotografiji 

 • Pojam, uloga i značaj fotografije 
 • Nastanak i razvoj fotografije – istorijski presek 
 • Na koje načine je sve moguće podeliti fotografije 

2. Tehnički uslovi pravljenja fotografskih slika 

 • Zapis analogne i digitalne slike 
 • Fotografske kamere 
 • Upoznavanje polaznika sa optičkim sistemima 
 • Šta je blenda, a šta dubinska oštrina 
 • Zatvarač, vreme ekspozicije 
 • Osetljivost materijala, ekspozicija 
 • Merenje svetla, senzitometrija, dinamički opseg, HDRI 
 • Praktično podešavanje ekspozicije i osnovnih funkcija foto-kamere 
 • Dodatna fotografska oprema 

3. Kreativne odluke 

 • Fotografija i svetlo 
 • Predstavljanje kompozicije kadra 

4. Praktični rad i postprodukcija 

 • Dokumentarističko snimanje u nekontrolisanim uslovima 
 • Kako se pravi portret 
 • Reklamna fotografija: pack shot, hrana, materijalizacije 
 • Šta je Chroma key
 • Postprodukcija slike 

Online kurs fotografije | ITAcademy

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se