Project kurs

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog rada, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Computer Aided Design ProgramArchitectural Design ProgramInterior Design Program i Product Design Program.

Izrada projekata je obavezna za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave, dok će online polaznici svoje projektne obaveze ispunjavati kroz izradu Assignmenta i Taskova tokom školovanja.

Project kurs CAD