Kurs Digital Prototyping

Kurs Digital Prototyping baviće se digitalnim prototipima koji pružaju konceptualnim dizajnerima, inženjerima, proizvođačima i prodavcima mogućnost da virtuelno istraže kompletan proizvod pre nego što se on napravi. Digitalne prototipe najčešće koriste industrijski dizajneri kako bi projektovali, optimizovali, testirali i vizuelizovali svoje proizvode digitalno preko procesa razvoja proizvoda. Takođe, digitalne prototipe koriste i trgovci za kreiranje fotorealističnih rendera i animacija proizvoda još pre njihovog izvođenja. 

Digitalni prototipi idu i dalje od jednostavnih dizajniranja proizvoda u 3D-u. Oni pružaju timu za razvoj proizvoda pristup operaciji pomeranja delova, mogućnost da odrede da li će proizvod funkcionisati ili neće i da vide kako različite komponente proizvoda sarađuju sa podsistemima. Mnoge kompanije koriste digitalne prototipe umesto fizičkih prototipa ili kao njihov dodatak. Jednostavno, digitalni prototipi su toliko značajni jer menjaju tradicionalni razvoj proizvodnje. 

Umesto stare prakse, koja je podrazumevala proizvođenje više fizičkih prototipa i zatim njihovo testiranje, kompanije sada mogu da kroz korišćenje digitalnih prototipa izvrše testiranje proizvoda digitalnim putem. Istraživanja pokazuju da proizvođači koji koriste digitalne prototipe proizvode upola manje fizičkih prototipa nego prosečni proizvođač, izlaze na tržište čak 58 dana ranije i imaju skoro 50% manje troškove. Koncept digitalnih prototipa postoji više od jedne decenije, a posebno je zastupljen otkako su softverske kompanije kao što su Autodesk, PTC, Siemens i mnoge druge počele da nude „computer-aided design” (CAD) programe koji mogu da kreiraju precizne 3D modele.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Product Design Program.

Kurs Digital Prototyping – opis i ciljevi

Tokom kursa Digital Prototyping, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, imaćete priliku da se upoznate sa primenom i značajem digitalnih prototipa i njihovom postprodukcijom. 

Ovaj kurs predstavlja osnove i značaj digitalnih prototipa u svim vidovima dizajna. Kroz predavanja ćete se upoznati sa upotrebom računara u izradi prototipa, kao i raznim tehnikama postprodukcije i pravljenja realnih protipa na osnovu digitalnih modela.

Za pohađanje kursa Digital Prototyping nisu vam potrebna bilo kakva predznanja van onih koje ćete steći upravo kroz školovanje po programu ITAcademy. Drugim rečima, za efikasno pohađanje ovog kursa i usvajanje praktičnih i korisnih znanja pripremićete se kroz prethodne kurseve koje ćete slušati. Dodatne olakšice prilikom učenja omogućiće vam i moduli, tačnije tematske celine, na koje je podeljeno kompletno gradivo kursa kako biste se postepeno upoznavali sa novim veštinama. 

Uvodna nastavna jedinica obrađivaće osnovna znanja koja se tiču digitalnih prototipa. Tom prilikom upoznaćete se sa istorijom 3D dizajna, kao i sa 3D grafikom u realnom svetu i u budućnosti. Nakon toga, sledi druga tematska celina, koja će biti fokusirana na osnove 3D modelovanja. U ovom delu kursa susretaćete se sa zanimljivim lekcijama koje se bave prenošenjem 3D prostora u 2D sliku, postavljanjem osvetljenja, kamerama i kreiranjem animacije. Uz to, drugi po redu modul pomoći će vam da shvatite šta zapravo čini 3D grafiku, jer ćete uz ova znanja sa lakoćom razumeti način na koji 3D grafike sarađuju sa realnošću.

Treći modul baviće se tehnikama modelovanja i u okviru ove nastavne jedinice imaćete priliku da saznate da je primitivno modelovanje najjednostavnija vrsta 3D modelovanja jer ne uključuje nikakve komplikovane 3D procese ili alatke. Takođe ćete saznati da kreiranje 3D karaktera može biti veoma izazovno posebno ako se 3D karakter animira. Zatim na red dolazi lekcija koja će staviti akcenat na particle efekte, koji predstavljaju posebnu vrstu 3D objekata. Napredno modelovanje i odabir 3D softvera su teme kojima ćete se baviti na poslednjim predavanjima kursa.

Kurs Digital Prototyping

Plan i program predavanja:

1. Uvod u digitalne prototipe

 • Šta predstavljaju digitalni prototipi
 • Istorija 3D dizajna. Kako su računari uveli revoluciju u način na koji kreiramo i radimo sa slikama i grafikama
 • Digitalni prototipi i Holivud
 • Digitalni prototipi i arhitektura
 • 3D u realnom svetu
 • 3D grafika sada i u budućnosti

2. Osnove 3D modelovanja

 • Prenošenje 3D prostora u 2D sliku
 • Priroda 3D okruženja
 • Senčenje 3D modela
 • Značaj 3D modelovanja kao prvog koraka u pravljenju 3D slika ili animacija
 • Postizanje detaljnosti u 3D grafici
 • Postavljanje osvetljenja, kamere i kreiranje animacija
 • Materijali, teksture, Shaderi i senke
 • Radiosity i SSS efekat

3. Tehnike modelovanja

 • Tehnike 3D modelovanja
 • Modelovanje 3D karaktera
 • Particle efekti
 • Napredno modelovanje
 • Odabir 3D softvera

Polaznici kursa Digital Prototyping

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se