Kurs Industrial design

Dok nije postojala industrijska proizvodnja, nije postojala ni bitna razlika u stvaranju nekog upotrebnog predmeta i skulptura, što je doprinelo da to zapravo budu individualni proizvodi. Ipak, od trenutka kad je proizvodnja počela da se menja i pretvara u industrijsku, oblikovanje proizvoda prestaje da bude samo umetnost i počinju da se stvaraju jasne razlike između unikatnih predmeta i industrijskih proizvoda. 

Dizajn predstavlja pojam koji svoje poreklo pronalazi u umetnosti, arhitekturi i starim zanatima. Sa druge strane, industrijski dizajn, kojim će se ovaj kurs i baviti, pojavljuje se prvi put kao termin nakon što je raskinuta veza između umetnosti prenesene na upotrebne predmete (primenjena umetnost) i masovnog industrijskog proizvoda.  

Ukoliko bi industrijski dizajn morali da predstavimo u jednoj rečenici, njegova najtačnija definicija glasila bi da je industrijski dizajn umetničko oblikovanje predmeta za upotrebu. Industrijski dizajn i savremeno tržište izgradili su neraskidivu vezu, koja je doprinela da je danas nemoguće zamisliti bilo koji proizvod bez njegovog originalnog vizuelnog identiteta. 

Ovaj kurs predstaviće vam industrijski dizajn i omogućiti vam da sve svoje kreativne ideje pretvorite u realnost, umetnost ili čak serijsku proizvodnju. Stečena znanja biće vam veoma korisna tokom izgradnje uspešne karijere u oblasti dizajna, kao i daljem profesionalnom usavršavanju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Computer Aided Design Program i Product Design Program.

Opis i cilj kursa Industrial Design

Tokom Industrial Design kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim načelima industrijskog dizajna, na osnovu kojih ćete moći uspešno da istražujete i razvijate svoje dizajnerske ideje.

Kurs je namenjen svim polaznicima koji imaju želju da se upoznaju sa osnovama industrijskog dizajna, njegovim istorijskim razvojem, procesom dizajniranja, kao i mogućnostima njegove primene. Na predavanjima, kroz koja će vas voditi iskusni stručnjaci, moći ćete da sagledate industrijski dizajn u odnosu na savremene tehnologije i trendove u društvu, kao i načine prezentovanja svog rada. 

Cilj kursa je da kao polaznik steknete kompletnu sliku o različitim postulatima industrijskog dizajna i njegove logike i na taj način omogućite sebi efikasnu primenu znanja na svojim dizajnerskim rešenjima. Kompletan kurs je podeljen na tri modula, odnosne tematske celine, koje imaju cilj da vas postepeno vode od osnovnih do najkompleksnijih veština. 

Prvi modul baviće se definisanjem industrijskog dizajna i tokom tih predavanja imaćete priliku da se upoznate sa istorijskim razvojem dizajna, njegovom klasifikacijom, kao i sa ciljem i procesom dizajniranja. Naredna tematska celina predstaviće vam principe industrijskog dizajna i tom prilikom ćete naučiti sve o njegovog funckionalnosti, ekonomičnosti, ergonomiji i estetici.  

U poslednjem delu kursa fokus će biti na vezi između društva, tehnologije i industrijskog dizajna. Ovaj deo pomoći će vam da detaljnije sagledate kako se industrijski dizajn menja i prilagođava društvu i vremenu u kome se kreira. Pomenuti modul će se, takođe, baviti i stilom i modom kao komponentama koje doprinose usmeravanju dizajnera i određivanju njihovog načina kreiranja proizvoda. 

Prolazeći kroz pomenute tematske celine kursa, osposobićete se za realizaciju vaših kreativnih zamisli i njihovu implementaciju u vidu funckionalnog rešenja. Nakon uspešno završenog kursa posedovaćete sve neophodne veštine i znanja koji su vam potrebni da biste bilo kom proizvodu dali originalan i funkcionalan vizuelni identitet, koji će vam omogućiti uspešnu karijeru u oblasti dizajna.

Završni radovi polaznika

Plan i program predavanja:

1. Definisanje industrijskog dizajna 

  • Istorijski razvoj industrijskog dizajna od njegovog nastanka do danas
  • Cilj i proces dizajniranja. Upoznavanje polaznika sa pet osnovnih faza u dizajnu 
  • Klasifikacija industrijskog dizajna na celine definisane pomoću različitih kriterijumima

2. Principi industrijskog dizajna 

  • Upoznavanje polaznika sa načelom funkcionalnosti kao najvažnijim u procesu dizajniranja 
  • Principi ergonomije i estetike. Koliko su estetski kriterijumi važni u industrijskom dizajnu
  • Definisanje pojma ekonomske racionalnosti u industrijskom dizajnu

3. Društvo, tehnologija i industrijski dizajn 

  • Stil i moda. Predstavljanje faktora koji utiču na elemente industrijskog dizajna i njegov razvoj u celini 
  • Upoznavanje polaznika sa principima održivog razvoja i njegovom pozicijom u savremenom društvu.  
  • Koliko je marketing važan za plasiranje proizvoda na tržištu?

Polaznici kursa Industrial Design

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se