Kurs Architectural Visualization

Kurs Architectural Visualization obrađuje osnovne alatke za arhitektonsko modelovanje i vizuelizaciju. Na ovaj način se vrši 3D grafički prikaz enterijera i eksterijera u arhitekturi kako bi se prikazala vizija projekta na kome se radi. Cilj je da se što realističnije prikaže arhitektonsko rešenje, kako bi se stekao utisak o dimenzijama i ambijentu u koji treba da se uklopi projekat.

Kvalitetno izvedena vizuelizacija može prikazati projekat pri drugačijim vremeskim prilikama radi boljeg razumevanja i prepoznavanja svih prednosti i nedostataka još u ranom stadijumu rada. Takođe je veoma bitno posvetiti se i sitnim detaljima koji dodatno pojačavaju utisak realizma. Preterani perfekcionizam može da odbije klijenta kome se prezentuje projekat zbog čega je bitno uneti sitne “nesavršenosti” koje se podrazumevaju u realnosti.

Kreiranje ovih “virtuelnih maketa” višestruko olakšava dalji rad jer se na ovaj način na vreme ispravljaju svi previdi prilikom dizajniranja. Na ovaj način se mogu uštedeti milioni koji bi bili potrebni da se isprave greške na izgrađenom projektu. 

To je moguće pre svega zahvaljujući razvoju kompjuterske tehnologije koja omogućava foto-realističan prikaz 3D modela. Pored slika moguće je uraditi i animiranu vizualizaciju gde se kamera kreće prikazujući objekte sa svih strana. Na ovaj način se najefikasniji način vrši prezentacija projekta, ali je u isto vreme ovo i najskuplji način jer zahteva mnogo više vremena za realizaciju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Computer Aided Design Program.

Kurs Architectural Visualization - opis i ciljevi

Tokom kursa Architectural Visualization, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima procesa arhitektonske vizualizacije. Cilj ovog kursa je osposobljavanje polaznika za brzo kreiranje arhitektonskih modela, njihova materijalizacija i vizuelizacija radi kreiranja finalnog rendera, kao i priprema slika za dalju obradu u Photoshopu. 

U arhitektonskoj vizuelizaciji jedan od ključnih koraka je modelovanje arhitektonske scene. To podrazumeva ubacivanje nameštaja i ostalih gotovih elemenata u scenu. Naime, postoje elementi koji se u scenu mogu učitati iz spoljnih fajlova. To višestruko olakšava posao je se na taj način koriste ranije kreirani modeli koje izvlačimo iz baze podataka i prilagođavamo konkretnom slučaju.

Pri modelovanju se koriste AutoCAD fajlovi za građenje arhitektonske scene. Precizne linije crteža iz AutoCAD-a koriste se za gradnju arhitektonskih modela u 3DS Maxu. Na ovaj način se iscrtavaju zidovi precizne debljine i visine.

Sledeći korak je postavljanje vrata i prozora na zidove predešavajući ih prema potrebama projekta. Nakon toga sledi kreiranje poda i plafona. Za to se koriste 2D Snap alatke za kreiranje linijskih objekata, nakon čega se zadaju debljine zatvorenim linijama pomoću Extrude modifikatora. Zelenilo je takođe bitan element na koji se mora obratiti pažnja. Uz pomoć naprednih alata postavljaju se zelene površine, kreiraju se modeli različitih biljaka koje su u skladu sam prirodom projekta.

Kurs Architectural Visualization bavi se i radom sa Proxy objektima i pripremama passova za rad u Photoshopu. Dobrim pristupom radu možemo ubrzati proces obrade tako što se kompjuter ne opterećuje nepotrebnom geometrijom u viewportu. To se postiže kreiranjem Proxy objekata koji predstavljaju pojednostavljene forme objekata inače složene geometrije.

Podešavanje realnih svetala i senki u viewportu bitan je kako bi se u finalnom renderu prikazivale scene. Pored 3DS Max programa koji sadrži više elemenata postoje softveri koji su specijalizovani za neke funkcije i koji rade u ovim poljima bolje nego sam 3DS Max. 

Arhitektonski materijali i postprodukcija modela bitan je deo kursa Architectural Visualization. Najvažniju ulogu imaju Autodesk materijali koji su karakteristični za arhitektonske vizuelizacije. Tu se pre svega misli na podešavanje parametara izgleda betonskog materijala, keramike i drvenih površina.

Kurs arhitektonska vizuelizacija 3ds Max AutoCAD

Plan i program

1. Modelovanje arhitektonske scene

 • Ubacivanje nameštaja i ostalih gotovih elemenata u scenu
 • Korišćenje AutoCAD fajlova za građenje arhitektonske scene
 • Postavljanje vrata i prozora na zidove
 • Kreiranje poda i plafona
 • Postavljanje zelenila na scenu

2. Rad sa Proxy objektima i priprema passova za rad u Photoshopu

 • Proxy objekti i object paint
 • Podešavanje realnih svetala i senki u viewportu
 • Render elementi
 • Composite passova
 • Scene States

3. Arhitektonski materijali i postprodukcija modela

 • Autodesk materijali
 • Toon render
 • Clay render
 • Eksterijer – noćna postavka
 • Eksterijer – dnevna postavka

Kurs Architectural Visualization arhitektura kursevi

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se