Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Ovaj kurs namenjen je svima koji žele da se upoznaju sa osnovama izrade crteža na računaru pomoću programa AutoCAD (Computer-Aided Design). Polaznici kursa će se upoznati sa načinom rada u AutoCAD-u, sa korisničkim okruženjem, kao i sa upotrebom alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata. Osim toga, savladaće i ispunjavanje objekata različitim šrafurama, rad sa tekstom na crtežu, rad sa blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima, kao i štampanje crteža. Prilikom crtanja pomoću AutoCAD-a imate mogućnost da stvarate veoma kompleksne projekte. Računar može primati informacije o elementima crteža na način koji vam kasnije omogućava njihovu laku dopunu, izmenu ili određenu prezentaciju, sve u cilju izvlačenja maksimuma iz svake od unetih informacija.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Interior Design ProgramArchitectural Design ProgramComputer Aided Design Program i Product Design Program.

Opis i cilj kursa Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Osnovni cilj ovog kursa je da polaznik savlada sve elemente koji su mu potrebni za samostalnu izradu crteža, njihovo uređivanje i štampanje. Poznavanje ovog programa omogućava vam organizovanje crteža uz primenu lejera, boja, vrste i debljine linije.

Takođe, omogućava modifikovanje i pregled crteža, kao i pamćenje i pripremu za štampu u odgovarajućoj razmeri. Nakon završetka ovog kursa posedovaćete crtačke sposobnosti za rad na računaru i efikasnije ćete raditi projekte. Cilj kursa je i da zapamtite informacije koje su vam važne za praktičnu primenu programa, a u tome će vam pomoći deo lekcija koji se zove „Saveti i trikovi”. Kako bismo uštedeli vreme i efikasnije, ali svakako i preciznije crtali, neophodno je da imamo osnovna znanja za rad u programu AutoCAD 2D. Osim u arhitekturi i dizajnu, ovaj softver može olakšati rad u domenu mašinstva, elektronike, građevine itd. 

U današnje vreme skoro svaki arhitekta poseduje bar osnovno poznavanje AutoCAD-a i dvodimenzionalnog crtanja pomoću računara, dok se neki i dalje oslanjaju na tehničke crteže koji su isključivo rađeni ručno. Stvar je izbora, ali je činjenica da rad na kompjuteru štedi na vremenu (naročito prilikom nekih većih grešaka i korekcija) i garantuje veću preciznost.

Kurs Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je AutoCAD 2D?

AD 2D je jedan od programa iz asortimana AutoCAD softvera, koji je dizajniran pre svega za kreiranje digitalnih sadržaja, specijalno za profesionalce koji se bave arhitekturom i sličnim profesijama u oblasti projektovanja, proizvodnje i građevinarstva. Kreator programa je kompanija Autodesk, a koautor prve verzije softverskog alata CAD je John Walker. Prva verzija AutoCAD-a pojavila se 1982. godine u verziji DOS. Bio je to prvi program ovog tipa koji je pružao mogućnosti rada na personalnim računarima kao i sa bilo kog uređaja ili platforme. Kao jedan od najfleksibilnijih programa za crtače, podržava, pored engleskog, i mnoge druge jezike, uključujući i pojedina nelatinična pisma.

2. Koje su prednosti poznavanja rada u programu AutoCad 2D?

Autodesk je napravio program koji ima neprevaziđene osobine, ali i mogućnosti. Poznavanje ovog programa obuhvata prostorno modelovanje i vizuelizaciju, kao i realistično prikazivanje površina, tela i objekata. Pruža mogućnost jednostavne izrade i unosa projektnih podatka i poseduje detaljnu i široku biblioteku koja dolazi uz paket programa, čija će upotreba biti nezaobilazna u radu na projektima. Prednosti poznavanja rada u AutoCAD-u 2D su velike. Osim toga što ovaj program omogućava efikasnu, preciznu i kvalitetnu izradu crteža, on takođe olakšava komunikaciju i pruža mogućnost deljenja projekata sa drugim članovima tima. Fleksibilan je i primenljiv u svim oblastima rada u 150 zemalja širom sveta. Poznavaoci veština u ovom programu danas su veoma traženi i dobro plaćeni.

3. Šta sve možete da postignete radom u ovom programu?

AutoCAD 2D je program namenjen ekspertima iz različitih oblasti: arhitekture, dizajna, građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike. Koristi se i u kartografiji, geodeziji, pejzažnoj arhitekturi i mnogim drugim oblastima. Kao jedan od najpoznatijih računarskih programa za projektovanje, nudi mnoštvo specijalizovanih softverskih alata i pomagala; podržava dvodimenzionalno projektovanje, kojim se radom na računaru zamenjuje klasično projektovanje. AutoCAD je specifičan, jer nudi sofisticiran sistem merila i visoku preciznost, koja može ići i ispod milimikrona, kao i sistem dimenzionisanja, to jest kotiranja. AutoCAD je veoma prostran i vredi upoznati mnoge primene ovog programa. Poznavanje ovog programa i rad u njemu omogućavaju vam organizovanje crteža uz primenu lejera, boja, vrste i debljine linije. Takođe, omogućava modifikovanje i pregled crteža, kao i snimanje i pripremu za štampu u odgovarajućoj razmeri.

Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

4. Da li su mi znanja za rad u programu AutoCAD 2D neophodna da bih bio arhitekta i dizajner?

AutoCAD postoji od 1982. godine. Svakako da sve što crtate u AutoCAD-u može da se nacrta i ručno. Ručni crteži su preteča AutoCAD-a. Međutim, kako bismo uštedeli vreme i efikasnije, ali svakako i preciznije crtali, potrebno je da imamo osnovna znanja za rad u programu AutoCAD 2D.

Osim u arhitekturi i dizajnu, ovaj softverski program može olakšati rad u domenu mašinstva, elektronike, građevine i tako dalje. U današnje vreme skoro svaki arhitekta ima osnovna znanja u AutoCAD-u i dvodimenzionalnom crtežu, dok se neki i dalje oslanjaju na tehničke crteže koji su isključivo rađeni ručno. Stvar je izbora, ali je činjenica da rad na kompjuteru štedi na vremenu (naročito prilikom nekih većih grešaka i korekcija) i garantuje veću preciznost. 

5. Šta je rad u slojevima i šta su to blokovi i čemu služe?

Rad u slojevima olakšava crtanje u AutoCAD-u i bitan je faktor prilikom organizacije crteža. Sloj ili na engleskom layer služi za to da se određeni elementi ili objekti grupišu radi lakšeg manipulisanja tim elementima. Kote, šrafure, konstruktivni zidovi mogu da se iscrtaju u zasebnim slojevima. Svaki sloj može zasebno da se uredi (debljina, vrsta i boja linije itd.). Ukoliko je crtež kompleksan, pomoću slojeva možemo određene segmente da izolujemo, sakrijemo ili uklonimo. 

Blokovi su objedinjene grupe objekata ili elemenata koji čine celinu i ponašaju se kao jedan element ili objekat. Blokovi napravljeni u jednom radnom prostoru ili projektu mogu da se koriste u drugom radnom prostoru ili projektu, mogu da se kopiraju, brišu itd. kao jedan element. Nakon što kreirate blog, postoji mogućnost i da ga rastavite na elemente od kojih je sačinjen. Korišćenje blokova umnogome štedi vreme prilikom projektovanja. U samom AutoCAD-u postoji skromna kolekcija takvih elemenata, a na internetu postoji velika kolekcija blokova koje možete da preuzmete. 

6. Da li u AutoCAD možemo da uvezemo crteže u drugim formatima?

Još od verzije 2013, AutoCAD nudi mogućnost prepoznavanja teksta iz PDF-a. To znači da tekst koji importujete iz PDF-a možete da pretvorite u text ili Mtext objekte i njima posle možete da promenite font, veličinu, stil. To se ostvaruje preko menija Import, izborom opcije PDF Import. Dijalog prozor nam nudi mogućnost da izaberemo koje elemente želimo da uvezemo u naš crtež. 

Tako, recimo, možemo da uvezemo rasterizovanu grafiku ili vektorsku grafiku. AutoCAD pruža i mogućnost za uvoženje ne samo fajlova rađenih u nekom od Autodeskovih programa nego i fajlova iz drugih aplikacija, recimo iz Photoshopa ili CorelDRAW-a. Svakako je to jedna od veoma korisnih opcija koje olakšavaju rad, jer za mnogo kraće vreme možemo doći do željenog crteža bez precrtavanja i merenja.

7. Šta je to kotiranje?

Kotiranje predstavlja važan deo većine crteža koji su kreirani u AutoCAD-u. Kote prikazuju veličinu modela, objekata i elemenata koji se nalaze na crtežu i neophodne su za proces same njegove realizacije. Na osnovu informacija koje se nalaze na kotnim linijama, saznajemo nešto više o elementima koji su nacrtani i dobijamo informacije o njihovim dimenzijama. 

Paket alatki za kotiranje u AutoCAD-u naziva se Dimension. Postoji nekoliko tipova i načina kotiranja koje ćete u zavisnosti od potrebe koristiti prilikom rada u AutoCAD-u. Kota je objekat koji ima nekoliko delova. Potrebno je da kote smestite u poseban sloj i dodelite im boju koja će ih isticati u odnosu na boju ostalih objekata. AutoCAD nudi dva osnovna stila za kotni tekst, ali isto tako nudi i mogućnost da kreirate sopstveni stil. 

Plan i program predavanja

1. Uvod u AutoCAD

 • Primena i značaj AutoCAD-a
 • Radna površina i alatke
 • Osnovna podešavanja i rad sa fajlovima
 • Kretanje po crtežu i prikazivanje objekata

2. Kreiranje osnovnih crteža

 • Unos podataka
 • Osnovne komande za crtanje
 • Crtačka podešavanja na statusnoj liniji 

3. Osnovno manipulisanje objektima na crtežu 

 • Selekcija, pomeranje i umnožavanje objekata
 • Sprovođenje izmena na objektima 

4. Svojstva objekata i rad sa slojevima

 • Organizacija crteža po slojevima
 • Osobine objekata i njihove promene 

5. Napredni rad sa objektima i crtežima

 • Upotreba naprednih komandi za crtanje
 • Rad sa blokovima
 • Upotreba šrafura na crtežima 

6. Kreiranje oznaka i štampanje crteža

 • Upotreba teksta i tabela na crtežu
 • Upotreba kota
 • Štampa i prezentacija crteža

Kurs Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se