Kurs 3ds Max Visualisation

Kurs 3ds Max Visualisation predstaviće vam osnovne alatke za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima. Pomoću stečenih znanja bićete upoznati sa korišćenjem materijala i svetla u vizuelizaciji kroz Autodeskov softver 3ds Max.

Prve verzije ovog programa objavljene su još početkom devedesetih godina pod nazivom 3D studio i kasnije 3D Studio Max. Softver 3ds Max predstavlja profesionalni grafički program za pravljenje 3D animacija, modela, video-igrica i fotografija. Ovaj program najčešće se može videti na monitorima programera video-igrica, arhitekata ili zaposlenih u velikim televizijskim kućama. 

Vremena kada su se pojavljivali prvi 3D programi i kada je proizvođač razvijao svoj lični render davno su iza nas. Danas se programi u potpunosti oslanjaju na spoljašnja rešenja drugih proizvođača programa. Za sve Autodeskove 3D programe sada je karakteristično da dolaze zajedno sa Mental Ray renderom, koji je standardni deo paketa, ali ga nije razvio Autodesk. 

Završenim kursom bićete osposobljeni za postizanje većeg stepena fotorealističnosti rendera kreiranih modela uz upotrebu materijala, svetala, senki i različitih specijalnih efekata koji povećavaju fotorealističnost rendera. Zbog značaja praktičnih veština koje se stiču na ovim predavanjima, ovaj kurs je deo svih programa na odseku 3D Design & CAD. To znači da će vam znanja usvojena na kursu 3ds Max Visualisation predstavljati veoma važan alat, bez obzira na to za koje zanimanje se opredelite u okviru pomenutog odseka.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Architectural Design ProgramInterior Design ProgramComputer Aided Design Program i Product Design Program.

Opis i cilj kursa 3ds Max Visualisation

Po završenoj prvoj fazi rada u 3ds Maxu, koja obuhvata modelovanje složenih scena, spremni smo da otpočnemo sa radom na vizuelizaciji. Vizuelizacija predstavlja konačni cilj rada u softveru 3ds Max. Predmete koje smo prethodno izmodelovali vizuelizacijom dovodimo na nivo fotorealistične slike. Međutim, vizuelizacija nije jednostavan postpuak, već složen proces koji sâm za sebe podrazumeva nekoliko faza obrade modela, kao i mnogo posvećenosti, individualnog istraživanja i ispitivanja potreba i mogućnosti svake pojedinačne scene. 

Na kursu 3ds Max vizuelizacija učimo osnove fotografije, kao i alatke za postavljanje kamere, alatke za pravilno osvetljenje scene, kao i alatke za rad sa materijalima i mapama u 3ds Maxu. Kada u potpunosti završimo modelovanje i vizuelizaciju scene, softveru zadajemo zadatak da generiše grafičku sliku kroz objektiv kamere koju smo postavili poput fotografije pravog foto-aparata. Ovako kompjuterski generisana slika naziva se render, a sam proces kreiranja slike renderovanje. Renderovanje kao postpuak izrade rendera takođe savladavamo u okviru ovog kursa.

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa svim fazama kroz koje prolazi proces vizuelizacije scene, kao i upoznavanje sa alatkama koje su karakteristične za svaku od faza. Polaznici se osposobljavaju za postizanje zadovoljavajućeg stepena fotorealističnosti rendera kreiranih modela korišćenjem materijala, svetala, senki i različitih specijalnih efekata koji povećavaju fotorealističnost rendera. 

Polaznici će naučiti kako da najbolje postave kameru, kako da dobro kadriraju, kako da pravilno osvetle scenu i kako da kreiraju sopstvene materijale na osnovu fizičkih karakteristika materijala iz stvarnog sveta. Na tržištu postoji veliki broj različitih softvera za renderovanje, koje ćemo u toku kursa samo pomenuti. Kurs se bazira na radu sa ART rendererom, jednim od renderera koji dolaze sa instalacjiom 3ds Maxa. Ovaj render je veoma jednostavan za korišćenje i nije hardverski zahtevan, a u isto vreme daje veoma kvalitetne rezultate, što ga čini idealnim za početnike u radu na vizuelizaciji u 3ds Maxu.

Kurs 3ds Max Visualisation će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je render?

Render je pojam koji veoma često koristimo, a koji može da se odnosi na nekoliko bliskih, ali različitih stvari. Kada govorimo o renderu, najčešće mislimo na rastersku sliku koja dolazi kao proizvod vizuelizacije u vektorskoj grafici. To su najčešće .jpg slike koje predstavljaju statičnu sliku scene koju smo izmodelovali. Render može biti i animacija koja podrazumeva video-fajl u kom je prikazan pokret kroz scenu koju sami kreiramo. Međutim, kada nas neko pita: „Koji render koristite?”, jasno je da ne misli na sliku ili animaciju. Render, takođe, može biti softver koji radi u saradnji sa 3ds Maxom, a koji ima zadatak da generiše upravo render, odnosno tu statičku sliku ili animaciju. Kako bi se pravila razlika, za ove softvere je bolje koristiti reč renderer.

2. Zašto treba da koristim 3ds Max?

Osnovni razlozi za korišćenje 3ds Maxa su:

 • Dobra komunikacija sa ostalim programskim paketima, kao što su: AutoCAD, AutoCAD 3D, Autodesk Revit i Autodesk Inventor.
 • Program prati trendove tako da većina alatki koje se pojavljuju u drugim paketima nalazi mesto i u Maxu. Iako je sve u poligonalnom modelovanju odavno napravljeno, većina novih komandi ubrzava rad ili je kombinacija više komandi odjednom.
 • Render je jedan od prepoznatljivih delova Maxa. Razlika u kvalitetu između Max rendera i rendera kreiranih u ostalim programa je uvek bila očigledna.
 • Max podržava interaktivan prikaz rendera i svetala u radnom prostoru, kako bismo što brže videli krajnji rezultat.
 • Ovaj program koristi velike baze modela, materijala i objekata različitih struktura. Postoje čitave firme koje se bave kreiranjem baza modela za njega – npr. za nameštaj, svetla, drveće, travu itd.
 • Max je u sprezi sa drugim programima koje koristi za analizu osvetljenja, što arhitektama i dizajnerima omogućava da bolje odrade osvetljenje i orijentaciju objekata i enterijera, a da krajnji rezultat bude istovetan renderu koji se prikazuje.

3. Da li je moguće raditi animaciju sa 3ds Maxom?

Moguće je. 3ds Max je jedan od najboljih programa za rad sa animacijom modela. Animacija je zasnovana na principu ljudskog čula vida. Ako gledamo seriju povezanih mirnih slika koje se brzo smenjuju, izgledaće kao da su figure na slikama u pokretu. Svaka pojedinačna slika se naziva frejm (frame), a iluzija pokreta proističe iz činjenice da naš vizuelni sistem čuva svaki frejm u svesti, kratko nakon što ga vidi. Pomoću 3ds Maxa možemo da kreiramo kompjuterske 3D animacije za različite aplikacije. Možemo da animiramo karaktere ili vozila za kompjuterske igre i da stvorimo specijalne efekte za film. Kada je reč o karakternoj animaciji, danas Max nimalo ne zaostaje za softverom Maya.

Kurs 3ds Max Visualisation

4. Koji su najpoznatiji rendereri?

Postoji jako mnogo renderera, a među najpoznatijim su V-Ray i Final render. V-Ray je renderer bugarskog proizvođača Chaos Group. Dugo je dolazio samo za Max, ali danas se može implementirati i u sve ostale programe. Ovaj renderer se koristi najviše za arhitektonske rendere. U ovoj oblasti ima prednost nad drugim rendererima jer ga odlikuju brzina, kvalitet, velika baza korisnika i razmena znanja putem interneta. Final render je renderer koji je kreirala nemačka firma Cebas. Dugo je prisutan na tržištu. Nema veliku bazu malih korisnika, ali ima veliku primenu u svetu reklama i filmova pošto izbacuje jako kvalitetan i brz render. U animacijama su ovi kvaliteti jako važni i većina drugih renderera je možda fotorealističnija od Final rendera, ali zbog velike brzine i visokog kvaliteta, ne mogu se porediti sa njim.

5. Šta je vizuelizacija u kontekstu 3ds Maxa?

Vizuelizacija predstavlja prikaz osmišljenog dizajna na realističan način kako bi klijenti, investitori i korisnici videli, odnosno doživeli na što verniji način kako će taj dizajn izgledati. U ovom kursu ćemo se upoznati sa nekoliko različitih vrsta renderera, različitih proizvođača, kako bismo kasnije, kroz praktični rad, odlučili koji od njih nam najviše odgovara i koji se najviše podudara sa našim načinom rada i onim što želimo da postignemo kreiranjem našeg 3D modela. Sinonim za vizuelizaciju je render. Prošlo je vreme početaka 3D programa, kada je proizvođač programa razvijao svoj lični renderer. Danas se programi u potpunosti oslanjaju na spoljašnja rešenja drugih proizvođača softvera.

6. Da li se u ovom kursu obrađuje Arnold renderer?

Da. U ovom kursu se obrađuje Arnold renderer. Arnold za 3ds Max (ili MAXtoA) je od verzije 2018 postao standardni deo 3ds Maxa. Na najdirektniji način je zamenio ulogu Mental Raya i pokazao se kao vrlo dobar, efikasan i efektan renderer. On sa sobom donosi svoje oblike, kamere, svetla i materijale. Pokazao se kao posebno dobar kada govorimo o brzini test rendera. Podržava gotove sve opcije kao i Mental Ray i omogućio je usaglašenu konverziju Mental Ray podešavanja svojim podešavanjima. Pored ovog renderera, radi se i u standardnom, tradicionalnom Scanline rendereru. Pominju se i druga rešenja, kao na primer V-Ray, Maxwell, Final render i drugi.

7. Da li se u ovom kursu obrađuju materijali?

U ovom kursu je posebna pažnja usmerena ka tehnikama materijalizacije. Takođe se upoznajemo sa interfejsom i osnovnim alatkama Material Editora, koji predstavlja glavni dijalog za podešavanje svih materijala koje koristimo na sceni. Materijal je podatak koji dodeljujemo određenoj površini objekta, tako da ona dobija određeni izgled pri renderu. Materijali utiču na boju objekta, njegovu sjajnost, prozirnost itd. Prostor u kom imamo mogućnost da kreiramo i editujemo materijale i mape naziva se Material Editor. Slike ili proceduralni efekti koje dodelimo materijalima nazivaju se mape. Mape često koristimo za kreiranje okruženja i pejzaža; to mogu biti standardne bitmape kao što su: .bmp, .jpd ili .tga fajlovi ili proceduralne (kompjuterski generisane) mape, kao što su Brick ili Noise.

Plan i program kursa:

Modul 1 – Uvod u kreiranje rendera

 • Pojam vizuelizacije i pregled softvera za renderovanje
 • Arnold i ART rendereri
 • Faze renderovanja i postizanje fotorealističnosti

Modul 2 – Rad sa kamerom i svetlima

 • Postavljanje i podešavanje kamere
 • Rad sa fizičkom kamerom u ART rendereru
 • Postavljanje kamere u enterijeru
 • Globalno osvetljenje scene
 • Clay render
 • Postavljanje okruženja za Clay render
 • Fotometrijska i IES svetla

Modul 3 – Materijali i mape u 3ds Maxu

 • Materijali i mapiranje
 • Slate Material Editor
 • Physical materijali i rad sa bibliotekama materijala
 • Studijski render
 • Kreiranje sopstvenih materijala i Multi/Sub-Object materijali
 • Rad sa bitmapama
 • Gradient Ramp, Gradient, Falloff i proceduralne mape

Modul 4 – Specijalni efekti u 3ds Maxu

 • DOF, Lens i Volume Light efekti
 • Cloth modifikator
 • Hair and Fur modifikator

Modul 5 – Animacija u 3ds Maxu

 • Osnove animacije
 • Renderovanje animacije
 • Kretanje kamere po zadatoj putanji

Polaznici kursa 3ds Max Visualisation

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se