Kurs 3ds Max Visualisation

Kurs 3ds Max Visualisation predstaviće vam osnovne alatke za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima. Pomoću stečenih znanja bićete upoznati sa korišćenjem materijala i svetla u vizuelizaciji kroz Autodeskov softver 3ds Max.

Prve verzije ovog programa objavljene su još početkom devedesetih godina pod nazivom 3D studio i kasnije 3D Studio Max. Softver 3ds Max predstavlja profesionalni grafički program za pravljenje 3D animacija, modela, video-igrica i fotografija. Ovaj program najčešće se može videti na monitorima programera video-igrica, arhitekata ili zaposlenih u velikim televizijskim kućama. 

Vremena kada su se pojavljivali prvi 3D programi i kada je proizvođač razvijao svoj lični render davno su iza nas. Danas se programi u potpunosti oslanjaju na spoljašnja rešenja drugih proizvođača programa. Za sve Autodeskove 3D programe sada je karakteristično da dolaze zajedno sa Mental Ray renderom, koji je standardni deo paketa, ali ga nije razvio Autodesk. 

Završenim kursom bićete osposobljeni za postizanje većeg stepena fotorealističnosti rendera kreiranih modela uz upotrebu materijala, svetala, senki i različitih specijalnih efekata koji povećavaju fotorealističnost rendera. Zbog značaja praktičnih veština koje se stiču na ovim predavanjima, ovaj kurs je deo svih programa na odseku 3D Design & CAD. To znači da će vam znanja usvojena na kursu 3ds Max Visualisation predstavljati veoma važan alat, bez obzira na to za koje zanimanje se opredelite u okviru pomenutog odseka.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Computer Aided Design ProgramArchitectural Design ProgramInterior Design Program i Product Design Program.

Kurs 3ds Max Visualisation – opis i ciljevi

Tokom kursa 3ds Max Visualisation, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, osposobićete se za postizanje većeg stepena fotorealističnosti rendera kreiranih modela korišćenjem materijala, svetala, senki i različitih specijalnih efekata koji povećavaju fotorealističnost rendera. Na ovom kursu obrađuju se osnovne alatke za rad sa materijalima i mapama u 3ds Maxu, kao i alatke za kreiranje i podešavanje postavljenog svetla, postavljanje senki i specijalnih efekata.

Nastavu u okviru ovog kursa možete pohađati i bez prethodnog predznanja jer su programi ITAcademy osmišljeni tako da vas kroz prethodne kurseve postepeno pripreme za ono što vas očekuje na ovim predavanjima. Osim toga, celokupno gradivo je podeljeno na zasebne tematske celine, takozvane module, čime se polaznicima dodatno olakšavaju učenje i praćenje nastave. 

U fokusu prvog modula na kursu 3ds Max Visualisation biće uvođenje polaznika u kreiranje rendera. Tom prilikom ćete se susresti sa lekcijama koje se tiču pregleda softvera za kreiranje rendera, ali i saznati kako da Mental Ray render učinite aktivnim i upoznate se sa njegovim interfejsom. Nakon toga, na red dolazi tematska celina koja će staviti akcenat na materijale i mape u okviru programa 3ds Max. Ova celina pružiće vam nešto kompleksnije veštine za rad i predstaviti vam Slate Material Editor i njegovu navigaciju, kao i ostale osnovne karakteristike. Takođe, u ovom delu ćete se pripremiti za rad sa bibliotekama materijala i rad sa bitmapama.

Treći modul baviće se svetlima u 3ds Maxu. Na ovim predavanjima naučićete šta je to indirektno osvetljenje, kao i fotometrijska i IES svetla. Zatim sledi poslednja nastavna jedinica posvećena senkama i specijalnim efektima u 3ds Maxu.

Cilj ovog kursa je da se kroz predavanja svi polaznici pripreme za upotrebu osnovnih alatki za vizuelizaciju u programu 3ds Max, kao i svim njegovim dodatnim opcijama za korišćenje materijala i svetla u vizuelizaciji.

Kurs 3ds Max Visualisation će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je 3ds Max vizuelizacija?

Kurs 3ds Max Visualisation je kurs koji predstavlja nastavak kursa 3ds Max modelovanje. U ovom kursu se obrađuju render alati i dodaci programu 3ds Max koji se tiču renderovanja, odnosno vizuelizacije. U ovom kursu se polaznici upoznaju sa nekoliko različitih vrsta rendera različitih proizvođača kako bi kasnije, kroz praktični rad, odlučili koji najviše odgovara načinu radu i koji se najviše podudara sa njim i onim što želimo da postignemo kreiranjem našeg 3D modela.

Prošlo je vreme početaka 3D programa kada je proizvođač programa razvijao svoj lični render. Danas se programi u potpunosti oslanjaju na spoljašnja rešenja drugih proizvođača softvera. Za sve Autodeskove 3D programe je karakteristično da dolaze sa Mental Ray renderom, koji je standardni deo paketa, ali ga nije razvio Autodesk.

2. Zašto je u ovom kursu akcenat najviše bačen na Mental Ray i zašto ovaj render treba poznavati?

Mental Ray je render koji dolazi u paketu 3ds Maxa, međutim, nije podrazumevano aktivan softver. Iako nije proizvod Autodeska, Mental Ray dolazi sa svim njihovim programima koji imaju render. Mental Ray predstavlja render koji se jako često koristi u industriji kompjuterske grafike i može da napravi fizički precizno osvetljenje, podržava Ray Traced refleksije, HDRI, globalnu iluminaciju itd.

Karakteriše ga velika mogućnost podesivosti i izmena na materijalima i svetlima, kao i na podešavanjima rendera. Velika mogućnost podešavanja rendera je izuzetno važna pri velikim projektima, u kojima standardna rešenja ne znače mnogo. Mental Ray polako preuzima i tržište arhitektonske vizuelizacije, gde primat imaju drugi renderi.

3. Koliko je materijalizacija bitna za vizuelizaciju i šta je materijal u 3ds Maxu?

Materijalizacija je od ključnog značaja za uspešno izvođenje vizuelizacije. Materijal je podatak koji dodeljujemo određenoj površini objekta tako da ona dobija određeni izgled pri renderu. Materijali utiču na boju objekta, njegovu sjajnost, prozirnost itd. Prostor u kom imamo mogućnost da kreiramo i editujemo materijale i mape naziva se Material Editor. Slike ili proceduralni efekti koje dodelimo materijalima nazivaju se mape.

Mape često koristimo za kreiranje okruženja i pejzaža i to mogu biti standardne bitmape kao što su: .bmp, .jpd ili .tga fajlovi ili proceduralne (kompjuterski generisane) mape, kao što su Brick ili Noise. Mape možemo dodeliti većini komponenti koje čine materijal. Materijali koji sadrže slike ili proceduralne mape nazivaju se mapirani materijali (mapped materials).

Kurs 3ds Max Visualisation

4. Da li se u ovom kursu govori i o podešavanju svetla (rasvete) rendera?

Da, u ovom kursu je posebna pažnja posvećena rasveti. Global illumination je princip postizanja realnog osvetljenja. Postoji više tehnika za to. Svaki render ima svoj pristup i drugačije se zove. U Mental Ray renderu postoje dve metode: Final Geather i GI, koja se naziva i Photon Mapping. Indirektno osvetljenje (Indirect illumination) predstavlja rasprostiranje svetla po okruženju.

Simulacija njegovog uticaja je jako važna za kreiranje fotorealističnih rendera. U Mental Ray renderu, kreiranje indirektnog osvetljenja je vrlo jednostavno jer ovaj render poseduje posebno kreirane alatke za postizanje ovog efekta. Donedavno, renderi su mogli samo da renderuju direktno osvetljenje (Direct illumination), koje je svetlost koja putuje pravolinijski od svetlosnog izvora do osvetljenog objekta na sceni.

5. Šta je Final Gathering metoda rešavanja osvetljenja u 3ds Maxu?

Final Gathering je metoda za postizanje globalnog osvetljenja scene koja značajno unapređuje kvalitet rendera. Koristi se u sprezi sa metodom Photon Mapping, poznatijom kao GI, ali to je samo jedna od postojećih metoda. Kada se ove dve tehnike koriste u sprezi, FG daje mogućnost nižih podešavanja na GI-ju (ne ostaju fleke iz rendera, crni ćoškovi i sl.). Na taj način se ubrzava render i poboljšava kvalitet.

Final Gather je kreiran kao alatka predviđena da sređuje druge efekte indirektnog i globalnog osvetljenja i smanji noise. Međutim, vremenom Final Gather postaje brza i uspešna samostalna alatka koja odgovara većini scena. Final Gather je najjednostavniji način da postavimo indirektno osvetljenje na scenu.

6. Šta je zapravo renderovanje u 3ds Maxu?

Renderovanje je sinonim za vizuelizaciju. Renderovanje je tehnika čiji je cilj postizanje što veće fotorealističnosti modela. Iz tog razloga 3ds Max je razvio različite alatke i specijalne efekte koji imitiraju pojave iz realnog sveta kako bi krajnji render bio što verniji. Međutim, prednost 3ds Maxa u odnosu na realnu fotografiju jeste u tome što neke situacije možemo da podešavamo i drugačije od onog kako se one dešavaju u realnom svetu.

U ovoj lekciji ćemo naučiti kako da ovu prednost koristimo kada su u pitanju senke. Render tehnika u Maxu je simulacija uslova koji postoje na realnoj fotografiji. Pored toga, u kompjuterskoj grafici imamo mogućnosti koje klasična tehnika nema (kao što su npr. mogućnosti da menjamo pozadinu, tipove osvetljenja, osobine materijala). Isto tako imamo mogućnost da odredimo koji materijal će bacati ili primati senku, kao i da odredimo da li će svetlo uopšte da baci senku.

7. Čemu služi DOF (Depth of Field) efekat u 3ds Maxu?

DOF efekat je imitacija onoga što se zapravo dešava u realnom svetu kada posmatramo neku scenu. Dok posmatramo neki objekat, možda ne obraćamo previše pažnje na to, ali uvek smo fokusirani na jedan objekat, dok su ostali objekti na neki način zamućeni.

Jedino objekat na koji smo fokusirani, na kom se nalazi sva naša pažnja, zapravo, vidimo jasno i bistro. Ovaj efekat možemo da postignemo i prilikom kreiranja rendera u 3ds Maxu pomoću Depth of Field efekta, koji zamućuje delove rendera koji nisu u fokusu. Postoji više načina da se postigne ovaj efekat. Najjednostavniji način za postizanje ovog efekta je preko postavljene kamere.

Plan i program predavanja:

1. Uvod u kreiranje rendera 

 • Pregled softvera za kreiranje rendera 
 • Mental Ray render 

2. Materijali i mape u 3ds Maxu 

 • Materijali i mapiranje (opšte) 
 • Slate Material Editor 
 • Navigacija u Slate Material Editoru 
 • Arch&Design materijali 
 • Rad sa bibliotekama materijala 
 • Rad sa bitmapama 
 • Gradient Ramp, Gradient i Falloff mape 
 • Proceduralne mape

3. Svetla u 3ds Maxu 

 • Final Gathering i Global illumination (indirektno osvetljenje)
 • Fotometrijska i IES svetla 
 • Mr Sun i Skylight i mr Sky portals 
 • HDRI mape i Skylight sistem 
 • HDRI, Mr Sun i Photometric Exposure kontrole
 • Color Bleed 

4. Senke i specijalni efekti u 3ds Maxu 

 • Senke 
 • Svojstva senki 
 • Ambient occlusion 
 • Lens efekat i volume light 
 • Depth to Field efekat

Polaznici kursa 3ds Max Visualisation

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde