Adobe Illustrator kurs

Adobe Illustrator je program čija je prvenstvena uloga kreiranje i obrada svih vektorskih elemenata, ali, osim toga, ovaj program pruža korisnicima mogućnost korišćenja elemenata rasterskog tipa. Prva verzija ovog programa objavljena je još davne 1987. godine i bila je dostupna isključivo za Mekintoš računare.

Dve godine nakon toga pojavila se i verzija Illustrator 2.0, koja je mogla da se koristi i na najzastupljenijem operativnom sistemu, Windowsu. Poslednja verzija ovog programa koju je plasirala kompanija Adobe izdata je 2015. godine pod nazivom Illustrator CC (Creative Cloud).

Ovaj program korisnicima nudi nekoliko alata za crtanje prostih geometrijskih oblika, čijom kombinacijom i transformacijom možete dobiti veoma zanimljive crteže. Adobe Illustrator spada među kompleksne programe koji pružaju izuzetno veliki izbor opcija, dodatnih specifikacija i mogućnosti uređivanja. Upravo zbog svih svojih vrlina ovaj program izborio je važno mesto u svetu grafičkog dizajna i postao program bez koga je gotovo nemoguće dokazati stručnost i dostići najviše ciljeve.

Uz Illustrator kurs upoznaćete ovaj program i bićete spremni da radite na izradi idejnih rešenja za logoe, da crtate razne objekte, stvarate ilustracije i obavljate sve dizajnerske zadatke. Bez obzira na predznanje sa kojim dođete na prvo predavanje, ovaj kurs će vam omogućiti da steknete praktična znanja i korisne veštine pomoću kojih ćete moći da se bavite mnogim kreativnim poslovima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Video & Motion Graphic Design New Media Design ProgramProduct Design ProgramWeb Design ProgramComputer Aided Design Program.

Opis i cilj kursa Adobe Illustrator

Program Illustratora kao jednog od najkorišćenijih vektorskih softvera uključuje mnogo alata za crtanje koji će vam posle pohađanja kursa uštedeti vreme potrebno za stvaranje različitih projekata. Ovaj program se danas, pored Photoshopa, smatra glavnim alatom za rad svakog dizajnera. Svoju popularnost stekao je jer je napravljen tako da bude jednostavan za upotrebu. Smatra se neophodnim za rad svakog uspešnog dizajnera. Jedan je od najkorišćenijih alata za dizajn vektorske grafike, ima veliki broj opcija i mogućnosti koje ćete moći da naučite u ovom kursu. 

Počećemo sa najosnovnijim stvarima. Polaznik se na samom početku upoznaje sa izgledom korisničkog interfejsa, radnog prostora, kreiranjem novih dokumenata. Posle toga ćemo se, korak po korak, upuštati u rad sa manje ili više komplikovanim alatima za crtanje vektorskih putanja i geometrijskih oblika, panelima za bojenje. Upoznaćete se sa primenom i postizanjem raznih efekata, transformacijama i uređivanjem vektorskih objekata, sa unosom i obradom teksta i rasterskih dokumenata. U toku rada naučićete i razne tastaturne prečice pomoću kojih ćete postajati sve efikasniji u radu. Pored toga, naučićete i kako da kreirani dizajn u ovom programu pripremimo za štampu. U video-lekcijama moći ćete da saznate kako to sve izgleda u praktičnom radu na realnim primerima. 

Cilj ovog kursa je da kroz šest kompleksnih modula upoznate sve mogućnosti programa Adobe Illustrator CC, koje će vam pomoći da istaknete svoju kreativnost i da se umetnički i dizajnerski „izražavate” crtajući vektorsku grafiku, istražujete i razvijate svoje dizajnerske ideje. Kurs je namenjen svima onima koji žele da se upoznaju sa osnovama vektorskog iscrtavanja u programu Illustratora. 

Ako ste zainteresovani za dizajn i posvećeni učenju, nećete imati problema prilikom savladavanja ovog programa. Znanje korišćenja ovog programa će vam biti značajno bilo da želite da budete print ili veb dizajner. Po završetku kursa, polaznici će poznavati alate programa i biti osposobljeni za kreiranje raznih kreativnih dokumenata namenjenih za štampu ili veb.

Proverite šta vas očekuje na kursu

U ovom videu ukratko je predstavljen kompletan kurs. Predavač ITAcademy Zoran Imširagić objasniće vam zašto je Illustrator toliko moćan i zastupljen program na tržištu. Pored toga, imaćete priliku da saznate na koji način su osmišljena predavanja, kao i kako će vam stečena znanja pomoći da ostvarite svoj zacrtani cilj i započnete uspešnu karijeru.

Adobe Illustrator kurs će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je Illustrator?

Adobe Illustrator je jedan od najpoznatijih programa za dizajn i vektorsko crtanje. To je program koji se prvenstveno koristi za kreiranje i obradu svih vektorskih elemenata, ali takođe pruža mogućnost korišćenja rasterskih elemenata. Prva verzija ovog programa, Illustrator 1.0, pojavila se 1987. godine, a bila je namenjena isključivo za Mekintoš računare.

Tek dve godine kasnije, verzija Illustrator 2.0 bila je dostupna i na operativnom sistemu Windows. Prva CS verzija se pojavila 2003. godine. Poslednja verzija se pojavila 12. marta 2018. godine – Illustrator CC 2018 (Creative Cloud). Svaka verzija je donela nešto novo u vidu novih alata i opcija, ali je takođe svaki put bila unapređena brzina rada softvera. Illustrator koriste grafički dizajneri, veb-dizajneri i profesionalni ilustratori za kreiranje različitih projekata i umetničkih dela. Program Illustratora uključuje mnoštvo alata za crtanje koji mogu smanjiti vreme potrebno za stvaranje ilustracija.

2. Koja je razlika između Illustratora i Photoshopa?

Glavna razlika između ova dva programa jeste ta što je Photoshop napravljen za rad sa rasterskom grafikom, dok je Illustrator program koji se koristi za kreiranje i obradu vektorskih elemenata. Međutim, kao što i Photoshop ima mogućnost da kreira određene vektorske elemente, tako i Illustrator ima mogućnost korišćenja i rasterskih elemenata, ali je ipak njegova glavna primena u radu sa vektorskim elementima. Dok Photoshop koristimo uglavnom za obradu fotografija i njihovu montažu, Illustrator nam pomaže da osmislimo i nacrtamo dizajn, bio on logo, etiketa, baner ili celokupni vizuelni identitet firme. Pored toga, taj kreirani dizajn u ovom programu možemo i pripremati za štampu, a sve ove karakteristike uticale su da Illustrator danas postane jedan od najkorišćenijih vektorskih programa.

3. Da li ovaj program koristimo za dizajn za veb i da li možemo raditi pripremu za štampu u njemu?

U ovom programu možemo raditi i dizajn za veb, kao i pripremu za štampu. Illustrator je veoma dobar kada dizajniramo sadržaj za veb baš zato što je zasnovan na vektorima i zato što sve kreacije iz ovog programa možete lako prilagoditi različitim dimenzijama koje su potrebne za bilo koju veličinu ekrana. Bez obzira na to da li dizajnirate za tablet, mobilni ili desktop uređaj, sa ovim promenama sam kvalitet prikaza ostaje isti. Pored toga, ovaj program je dobar alat i kada pripremamo dokument za štampu, a na ovom kursu ćete naučiti i na koji način se to radi kako biste dobili najbolji mogući rezultat odštampanog otiska.

Adobe Illustrator Kurs

4. Šta sve možete postići radom u ovom programu?

Illustrator je program koji omogućava kreiranje raznih vrsta crteža, logotipa, flajera, postera, ilustracija i ostalih dokumenata predviđenih za štampu, veb, video i mobilne uređaje. Sam program nudi nekoliko alata kojima možete kreirati proste geometrijske oblike, a zatim njihovom transformacijom i uređivanjem dobiti niz zanimljivih, kompleksnih crteža. Svi dokumenti u Illustratoru su vektorske prirode i mogu se prilagoditi za mobilne telefone, ali i velike bilborde. U bilo kojoj od ponuđenih varijanti dokument kreiran u Illustratoru zadržaće jasne i čiste ivice, kao i oštru i lepu grafiku. Svaku ideju, slobodoručni crtež ili trag koji ste negde ostavili možete da pretvorite u grafičko umetničko delo i napravite od njih sjajne ilustracije.

5. Da li su mi znanja za rad u Illustratoru neophodna da bih bio dizajner?

Illustrator je program koji se danas, pored Photoshopa, smatra glavnim alatom za rad svakog dizajnera. Ovaj program je svoju popularnost stekao jer je napravljen tako da bude jednostavan za upotrebu. Smatra se neophodnim za rad svakog uspešnog dizajnera. Jedan je od najkorišćenijih alata za dizajn vektorske grafike, ima veliki broj opcija i mogućnosti koje ćete moći da naučite u ovom kursu. Ako ste zainteresovani za dizajn i posvećeni učenju, nećete imati problema prilikom savladavanja ovog programa. 

Znanje korišćenja ovog programa će vam biti značajno bilo da želite da budete print ili veb dizajner. Interfejs ovog softverskog programa možete prilagoditi sopstvenim potrebama, što znači da možete podesiti da vam budu vidljivi samo oni alati koje najčešće koristite u radu. Kao i kod Photoshopa, i u Illustratoru ćete se lako snaći sa radnim okruženjem. Svi dodatni alati su radi lakše organizacije postavljeni u padajućim menijima. Ove opcije i mogućnosti će mnogo doprineti lakšem usavršavanju vaših veština za rad u ovom programu. 

6. Koja je razlika između vektorske i rasterske grafike?

U računarskoj grafici, raster ili bitmapa je pravougaona mreža koju formira veliki broj piksela, koji predstavljaju najmanju jedinicu rasterske grafike. Upravo ta mreža je razlog zbog kojeg možemo da vidimo bilo kakvu sliku na ekranu računara, tableta ili mobilnog telefona, ili u štampi. Za razliku od rastera, koji slike prikazuje pomoću mreže piksela i njihovih informacija, vektorski crteži funkcionišu po sasvim drugačijem principu, koji možemo nazvati „matematički”, s obzirom na to da su vektori deo matematike. 

Svaki vektorski crtež je definisan i vektorskom putanjom koja povezuje sve tačke jednog vektorskog objekta. Vektorski crtež sadrži matematičku informaciju o svim elementima koji čine jedan vektorski objekat i upravo zato vektor nije ograničen veličinom kao rasterska slika. Vektorske objekte možete povećavati ili smanjivati koliko god želite, a da pritom ne izgubite nimalo na kvalitetu. Upravo zbog ovih karakteristika, vektorske elemete ćete vrlo često koristiti u dizajnu, posebno za dizajn logoa, ikonica, simbola itd. Setite se, kada god u startu kreirate bilo kakav element u dizajnu, koji ćete potencijalno upotrebljavati u različitim veličinama, uvek se opredelite za vektorski crtež. 

7. Šta su to RGB i CMYK kolor-modeli?

RGB je tzv. aditivni model boja. Prva slova osnovnih boja čine njegov naziv (R – Red (crvena), G – Green (zelena), B – Blue (plava)), a ceo model boja je usko povezan sa svetlom, s obzirom na to da svaka predstavlja količinu svetla. Model se zove aditivni, jer dodavanjem svetla, logično, dobijamo svetliju boju, dok totalno odsustvo svetla predstavlja crnu boju. Boje koje vidite na ekranu dobijene su kombinacijom tri svetla u osnovnim bojama koje emituje piksel. Svako svetlo ima 256 nijansi (28 = 256 – zbog čega se kaže 8-bitna slika). Najtamnija nijansa, odnosno odsustvo svetla, ima vrednost 0. Ukoliko je, na primer, vrednost R svetla 0, to znači da je ono isključeno. 

Najsvetlija nijansa ima vrednost 255. Kombinacijom sva tri svetla u najsvetlijoj nijansi dobijen je piksel koji emituje belu boju. Ukoliko pomnožite sve nijanse tri svetla (R x G x B), dobijate ukupan broj boja koji smo prethodno pomenuli. CMYK kolor-model je sušta suprotnost RGB kolor-modelu. Jedino zajedničko jeste to što im prva slova osnovnih boja formiraju naziv. Osnovne boje ovog modela su: C – Cyan (cijan), M – Magenta, Y – Yellow (žuta); crnom se dobija kontrast: K – Key Black, black. Ovaj model boja isključivo se koristi u štampi i, za razliku od RGB-a, gde su boje bile usko povezane sa svetlom koje emituju, u ovom slučaju to su mastila (inks).

U RGB modelu dodavanjem svetla dobijate svetliju boju, dok u CMYK modelu, mešanjem pomenutih mastila, dobijate tamniju boju. Odsustvo boje u ovom slučaju predstavlja beli papir, a mešanjem istog procenta ova četiri mastila dobićete crnu boju, odnosno najtamniju koja se može dobiti u štampi. Upravo zbog toga se ovaj model boja zove i supstraktivni model boja.

Plan i program predavanja

1. Upoznavanje sa programom Illustrator 

 • Osnove rasterske i vektorske grafike
 • Organizacija radnog prostora
 • Kreiranje, otvaranje i čuvanje dokumenata
 • Navigacija u okviru dokumenata

2. Vektorsko crtanje i selekcija vektorskih objekata

 • Crtanje prostih geometrijskih objekata
 • Selekcija vektorskih putanja i objekata
 • Crtanje alatima Pen, Pencil i Curvature

3. Colors – rad sa bojama

 • Uvod u rad sa bojama
 • Paneli Swatches i Color Guide
 • Vrste ispuna i kontura vektorskih putanja i objekata
 • Paneli Appearance i Transparency

4. Transformacije vektorskih objekata

 • Uređivanje vektorskih putanja i tačaka sidrenja
 • Transformacija vektorskih putanja i objekata
 • Paneli Pathfinder i Align
 • Distorzija vektorskih objekata

5. Brushes, Symbols & Effects

 • Paintbrush Tool
 • Rad sa simbolima
 • Primena efekata na vektorskim objektima
 • Alati Blob Brush i Eraser Tool

6. Rad sa tekstualnim i rasterskim objektima; priprema za web i print

 • Alati za unos teksta
 • Unošenje rasterske grafike i njeno pretvaranje u vektorske putanje
 • Čuvanje dokumenata različitih formata
 • Štampanje dokumenata

Prijem polaznika na ITAcademy

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se