Kurs Search Engine Optimization

Osnovni cilj svakog sajta jeste da privuče što veći broj posetilaca, a jedna od tehnika koja najefikasnije pomaže u boljoj online vidljivosti a, samim tim, i poseti jeste upravo optimizacija sajta kojom će se i baviti ovaj SEO kurs.

SEO, odnosno Search Engine Optimization, u slobodnom prevodu znači optimizacija sajtova za internet pretraživače. Preciznije rečeno, SEO je proces unapređivanja sadržaja na vašem sajtu i izvan njega koji ima za cilj ostvarivanje što bolje pozicije u rezultatima pretrage na internet pretraživačima.

Važna uloga koju ima SEO uticala je na to da stručnjaci koji se bave optimizacijom sajtova postanu veoma traženi na tržištu. Veštine koje ćete moći da iskoristite kako biste pomogli internet pretraživaču da što kvalitetnije razume sadržaj jednog sajta ne samo da će vam omogućiti da brzo pronađete posao već će vam pružiti priliku i za ostvarivanje odlične zarade.

Znanja koja usvojite tokom SEO kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, omogućiće vam da definišete održavanje sajta i distribuciju sadržaja, u cilju dobijanja relevantnosti u okviru tržišta. Pored toga, bićete obučeni i za formiranje mreža dolaznih i odlaznih veza, odnosno linkova pomoću kojih ćete obezbediti dugoročno dobijanje autoriteta i poverenja za sajt na kom radite.

Nakon uspešno završenog kursa bićete osposobljeni da samostalno formirate HTML kod stranice i njen sadržaj tako da se sajt što bolje rangira u rezultatima pretrage na internet pretraživačima. Osim toga, steći ćete i veštine pomoću kojih ćete identifikovati značajne podatke iz web analitike i primenjivati brojne aktivnosti kako biste poboljšali poziciju i posećenost sajta, ali i obezbedili veće akvizicije prema definisanim ciljevima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Design Program.

Opis i cilj SEO kursa

Na kursu Search Engine Optimization (SEO) bavićemo se tehnikama koje određuju strategije odabira ključnih reči, uređivanja arhitekture i unutrašnje konfiguracije sajta prema kriterijumima SEO strukture i dizajna.

To znači da ćete se kao polaznik ovog kursa zapravo baviti optimizacijom i podešavanjima HTML elemenata, serverskih parametara sajta, kao i samog sadržaja sajta prema ranije utvrđenoj strategiji ključnih reči. Između ostalog, na ovom kursu naučićete i da pratite saobraćaj preko online servisa web analitike, kao i da analizirate ponašanje posetilaca sajta kako biste što efikasnije procenili i unapredili optimizaciju.

Kurs je tematski podeljen na četiri osnovna modula, koja će vas postepeno uvoditi u sve neophodne tehnike i upoznavati vas sa svim potrebnim alatima za optimizaciju sajtova. Kurs počinje modulom koji će vas upoznati sa pojmom SEO i njegovom koncepcijom rada, u okviru čega će imati priliku da naučite samo značenje ovog pojma i koje potprocese on obuhvata, nakon čega će vam biti prezentovan koncept rada web pretraživača i njihov istorijski razvoj.

Tome će uslediti objašnjenje algoritama internet pretraživača i koncepcija ključnih reči i njihove upotrebe, budući da se na ključnim rečima zasnivaju svi dalji koraci optimizacije. U narednom modulu pažnja će biti posvećena on-page SEO tehnikama, gde će se polaznicima inicijalno objasniti koncept kako pretraživači vide web stranice i šta tačno predstavlja on-page SEO, u okviru čega će se sa njima proći kroz sve elemente web stranica koji se mogu optimizovati, kompletan tehnički aspekt elemenata sajta povezan sa prilagođenošću potrebama pretraživača. Na kraju, ova oblast biće zaokružena ukazivanjem na potencijalne probleme za SEO, najčešće greške pri razvoju sajtova, uz adekvatne primere i sugestije kako da se takve greške preventivno zaobiđu.

Naredni modul baviće se off-page SEO tehnikama, u kom će se polaznici najpre upoznati sa samom konstrukcijom linkova i njihovim značajem za SEO, a nakon toga će uslediti konkretne tehnike link buildinga i metoda evaluacije uspešnosti sprovedenih tehnika optimizovanja.

Poslednji modul tematski će biti vezan za merenje SEO učinkovitosti, u okviru čega će se polaznici upoznati sa značajem brzine učitavanja sajtova i konkretnim tehnikama optimizovanja ove dimenzije sajtova. Zatim će se upoznati sa konceptom web analitike i elementarnim tehnikama rada u alatu Google Analytics, dok će ih završna lekcija uputiti na zaključke koji se mogu doneti na osnovu SEO evaluacije.

Kurs SEO će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je to SEO?

SEO, ili Search Engine Optimization, predstavlja proces generisanja saobraćaja koji utiče na broj poseta sajtovima posredstvom organskih, prirodnih i besplatnih rezultata pretrage. Svi najpopularniji pretraživači kao što su Google, Bing, Yahoo! imaju organske rezultate pretrage, koji se sortiraju i prikazuju na osnovu relevantnosti.

Najjednostavnije rečeno, SEO je adekvatno optimizovanje raznih vrsta elemenata na sajtu kako bi pretraživači prilikom krolovanja (skeniranja) mogli da razumeju šta se nalazi na stranicama i na taj način ih rangiraju u rezultatima pretrage. Zahvaljujući SEO tehnikama, optimizovani sadržaj nam nakon pretrage ključnih reči postaje bolje rangiran u rezultatima pretrage, što automatski doprinosi i boljoj poseti sajta.

2. Koji su osnovni SEO faktori?

U SEO optimizaciji razlikujemo tehničke, off-page i on-page faktore. Razlika između njih je u tome što se jedni odnose na optimizaciju na samim stranicama sajta (on-page), drugi se na optimizaciju koja se odvija van stranica sajta (off-page), dok se tehnički SEO odnosi na optimizaciju tehničkih aspekata sajta.

On-page faktori nisu komplikovani za optimizaciju i ukoliko se pridržavamo osnovnih pravila, možemo biti sigurni da smo dobro optimizovali naše stranice.

Osnovni on-page SEO faktori:

 • Naslov stranice i metaopis
 • H tagovi
 • ALT tagovi na slikama
 • Interni linkovi
 • Pristup web stranicama
 • Kvalitetan, interesantan i unikatan sadržaj
 • Adekvatno formatirani URL-ovi
 • Pravilno korišćenje breadcrumbsa
 • Brzina učitavanja sajta
 • Optimizovanost za mobilne uređaje
 • Pravilno konfigurisane 404 stranice

Off-page faktori se odnose na akcije koje preduzimate u svrhu promovisanja sajta na webu (pored online oglašavanja).

Osnovni off-page SEO faktori:

 • Linkovi sa drugih sajtova koji vode na vaš sajt
 • Prisutnost i adekvatno korišćenje društvenih mreža
 • Postovanje na forumima
 • Link baiting
 • Blog

3. Koja je razlika između organskih i plaćenih rezultata pretrage?

Organski i plaćeni rezultati pretrage rangiraju se na internet pretraživačima na osnovu ključnih reči koje smo uneli u pretraživač. Ključna razlika je ta što kod organskih rezultata glavnu ulogu igra sama optimizacija sajta, odnosno stranica, koja mora biti u skladu sa postavljenim pravilima i normama zasnovanim na algoritmu koji se redovno ažurira i unapređuje kako bi se prilikom pretrage dobili najrelevantniji rezultati pretrage.

Sa druge strane, plaćeni rezultati se pojavljuju u samom vrhu rezultata pretrage i takođe se zasnivaju na rečima koje korisnici unose prilikom pretraživanja, s tim što oglašivač ima mogućnost da sam odabere reč i cenu koju želi da plati kako bi se njegov sajt (reklama) našao među najbolje rangiranim u rezultatima pretrage.

SEO kurs

4. Da li postoje tehnike SEO optimizacije koje nisu dozvoljene?

Postoje i takve tehnike, koje nazivamo Black Hat SEO. To su agresivne tehnike i strategije koje se fokusiraju samo na pretraživače, a ne i na ljudski faktor. Jednostavnije rečeno, takve tehnike zanemaruju osnovne smernice i pravila kojih se treba pridržavati prilikom SEO optimizacije sajta i, kao takve, ponekad mogu brže doneti rezultate i bolje rangiranje sajta, ali na duže staze su štetne jer takvi sajtovi bivaju kažnjavani i degradirani u rezultatima pretrage, a često i kompletno blokirani.

Neke od najpoznatijih i najkorišćenijih Black Hat SEO tehnika su: gomilanje ključnih reči, nevidljive ključne reči, ulazne strane, dodavanje nerelevantnih ključnih reči itd.

5. Da li je SEO neophodan?

Postaviti pitanje da li je SEO neophodan je kao da pitate da li je u današnje vreme neophodno posedovati sajt. Ne bismo pogrešili ako bismo rekli da ukoliko ne posedujete sajt, a pogotovo sajt koji nije dobro rangiran, to je isto kao da ne postojite. U prilog tome govori i podatak da čak 75% ljudi ne odlazi na drugu stranu rezultata pretrage.

U današnje vreme, kada se većina ljudi odlučuje da neku delatnost ili uslugu prvenstveno potraže na internetu, pa se tek nakon toga odluče za kupovinu ili da fizički posete prodavnicu, dovoljan je pokazatelj da je SEO optimizacija neophodna i da je samom procesu potrebno pristupiti taktički i dobro ispalnirano.

6. Da li je potrebno znati kodiranje ili neki programski jezik?

Da biste se bavili SEO optimizacijom sajta nije neophodno da poznajete HTML kod, niti bilo koji programski jezik, kao ni da znate da pišete kodove. Naravno da poznavanje HTML koda ili programiranja u današnje vreme značajno može vam olakša rad, međutim, to nije jedna stvar koja je važna.

Najvažnije je da posedujete elementarno znanje o tome kako sajtovi funkcionišu u pozadini, kako ih pretraživači čitaju i vide, ali i zašto se prave određene SEO izmene na stranicama koje optimizujete. Dakle, ne morate da znate da pišete kodove, ali je potrebno da razumete osnovne principe, a vremenom ćete savladati i naprednije stvari u vezi sa kodovima.

7. Koliko vremena je potrebno kako biste uočili prve rezultate SEO optimizacije?

SEO optimizacija, ukoliko se radi ispravno i po određenim pravilima, predstavlja dugotrajan proces i rezultati ne mogu biti vidljivi nakon nekoliko dana. Postoje različiti faktori koji utiču na to da li ćemo preve rezultate uočiti ubrzo nakon prvih izmena koje smo odradili na sajtu ili nakon dužeg vremenskog perioda.

Neki od osnovnih faktora koji utiču na brzinu vidljivosti rezultata i na proces optimizacije su: kolika je konkurencija za reči koje želimo da optimizujemo, koju strategiju SEO optimizacije izabrati, da li se pored standardne optimizacije služimo i plaćenim vidovima oglašavanja, što, takođe, ima uticaj na pozicioniranje sajta. Sve u svemu, ukoliko se ispravno pristupi, SEO optimizacija je dugotrajan i interesantan proces koji zahteva konstantan rad i praćenje trendova, budući da se algoritmi konstantno unapređuju i da stvari koje su trenutno aktuelne možda neće biti važne u predstojećem periodu.

Plan i program predavanja:

1. Pojam SEO, koncepcija rada

 • Značenje SEO i potprocesi koje obuhvata 
 • Upoznavanje sa istorijatom i načinom rada web pretraživača 
 • Šta je algoritam pretraživača i kako funkcioniše 
 • Definisanje pojma ključne reči pretrage 

2. On-page SEO

 • Kako pretraživači vide web stranice i kako raditi on-page SEO 
 • Upoznavanje sa SEO tehničkim pojmovima
 • Problemi i prepreke za SEO 

3. Off-page SEO

 • Linkovi i njihov značaj za SEO 
 • Upoznavanje sa procesom izgradnje linkova – Link building 
 • Kako da evaluirate off-page SEO? 

4. Merenje SEO performansi

 • Uticaj brzine sajtova na SEO i rangiranje
 • Upotreba i važnost Google Analytics u optimizaciji 
 • Zaključci koji se mogu izvesti iz web analitike

Search Engine Optimization kurs - ITAcademy

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se