Kurs Video Postproduction

Napredak modernih tehnologija i ubrzani tempo života učinili su da video-materijali dodatno dobiju na značaju u odnosu na, recimo, tekstualni sadržaj. Filmovi, serije, televizijske emisije, reklame i mnogi drugi video-materijali postali su sve traženiji, a samim tim i stručnjaci koji su zaduženi za njihovu obradu.  

Razvoj video-postprodukcije doprineo je korišćenju velikog broja različitih programa za obradu slike i zvuka. Međutim, takva situacija donela je jedan novi problem u postprodukciji. Reč je o kompatibilnosti video i audio materijala i povezanosti različitih programa u lancu postprodukcije. Adobe kompanija rešila je ovaj problem tako što je na tržište plasirala svoj paket programa za video-postprodukciju. Ovaj kurs omogućiće vam da savladate upravo one programe koji će vam obezbediti što bolji estetski kvalitet slike i tona u završnom procesu proizvodnje video-materijala. 

Kroz upoznavanje sa programima Adobe Media Encoder, Adobe SpeedGrade i Adobe Dynamic Link naučićete da dodajete vizuelne efekte slici, kreirate pokretnu grafiku i animaciju, kao i da vršite korekciju boja u cilju dobijanja jedinstvene atmosfere. Uz to, imaćete priliku da usvojite i druge korisne veštine, među kojima su i tehnike za podešavanje adekvatnog video-formata i odgovarajuću kompresiju. Kurs Video Postproduction zajedno sa ostalim kursevima u okviru programa Video & Sound Production omogućiće vam praktična znanja za montažu, obradu i produkciju zvučnih i video materijala.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: New Media Design Program i Video & Motion Graphic Design .

Kurs Video Postproduction – opis i ciljevi

Tokom kursa Video Postproduction, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, naučićete da samostalno koristite programe Adobe Media Encoder, Adobe SpeedGrade i Adobe Dynamic Link. 

Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa svim onim elementima proizvodnje video-dela koji su sastavni deo finalne faze produkcije jednog filma ili televizijske emisije. Dok budete savladavali pomenute programe, saznaćete i koji su produkcioni zahtevi za korišćenje Adobe Media Encodera, kao i sve što je važno o vezama unutar paketa Adobe programa za audio-video produkciju. Usvojene veštine omogućiće vam da na najbolji način koristite ove Adobe programe. 

Da biste bez problema sticali znanja na ovom kursu, nisu vam neophodna određena predznanja. Programi ITAcademy u okviru kojih se nalazi kurs Video Postproduction osmišljeni su tako da će vas svaki kurs pripremati za ono što sledi, tako da ćete pre početka kursa već posedovati ona znanja koja su vam potrebna za dalje usavršavanje i efikasno učestvovanje u predavanjima. Uz to, kompletno gradivo kursa je podeljeno na tematske celine, odnosno module, zbog što lakšeg razumevanja nastavnih jedinica. To znači da ćete se u početku upoznavati sa osnovnim tehnikama za rad u Adobe programima, dok vas kasnije, kako kurs bude odmicao, očekuju sve kompleksniji trikovi koji će vas tokom karijere izdvojiti u odnosu na konkurekciju. 

Prvi modul biće fokusiran na uvod u Adobe Dynamic Link, odnosno na upoznavanje sa osnovama povezivanja programa i video-materijala u Adobe Creative Cloudu. Tom prilikom naučićete i šta su dinamički linkovi između Adobe Premiere programa za montažu i Adobe SpeedGrade programa za korekciju boje. Naredna tematska celina će se detaljnije posvetiti programu Adobe SpeedGrade i svim njegovim mogućnostima, dok vas u poslednjem modulu očekuje rad na finalnoj fazi produkcije jednog video-materijala. 

Cilj kursa je da nakon odslušanih predavanja budete spremni da radite u programima Adobe Media Encoder, Adobe SpeedGrade i Adobe Dynamic Link. Osim toga, savladaćete i estetske kategorije kolor korekcije, finalizaciju video-dela i značaj postprodukcije u izradi kvalitetnog i savremenog video-rada.

Kurs Video Postproduction

Plan i program predavanja:

1. Uvod u Adobe Dynamic Link 

  • Adobe Dynamic Link – upoznavanje sa osnovama povezivanja programa i video-materijala u Adobe Creative Cloudu 
  • Kolor korekcija. Predstavljanje dinamičkih linkova između Adobe Premiere programa za montažu i Adobe SpeedGrade programa za korekciju boja 
  • Adobe SpeedGrade. Upoznavanje polaznika sa elementima koji čine proces kolor korekcije, kao i sa panelima i funkcijama unutar pomenutog programa 

2. Adobe SpeedGrade CC (2014) 

  • Kako da čitamo elemente sa Analysis alata i kako dobijene podatke iskoristiti za poboljšanje kvaliteta slike 
  • Native mode Adobe SpeedGrade 
  • Primarna korekcija. Predstavljanje osnovnih kontrola za podešavanje svetlosnih i tonskih parametara slike, kao i njihovih primena u različitim fazama 

3. Finalizacija 

  • Secondary Look Layer 
  • Usaglašavanje kadrova 
  • Finalizacija projekta 

Polaznici kursa Video Postproduction

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se