Kurs Introduction to JavaScript for After Effects

Ovaj kurs je namenjen onima koji su prošli kurs Adobe After Effects ili imaju znanja iz oblasti motion graphics i koriste program After Effects. Kurs jednostavnim jezikom približava grafičkim i video umetnicima koji se bave montažom, composingom i dinamičkim grafikama JavaScript programski jezik, koji se koristi u Adobe After Effects programu. Kurs kroz nekoliko tema uvodi u pojmove JavaScript jezika, sintaksu i način na koji se upotrebljava u okviru dinamičke grafike. Kroz primere u samom Adobe After Effects programu saznajemo kako se aktivira i kako se koristi konzola za rad sa JavaScriptom na nivou Layera i kako se u okviru Expression dela u After Effects programu povezuju i kontrolišu pojedini property za postizanje željenih efekata u animaciji.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Video & Motion Graphic Design .

Opis i ciljevi kursa Introduction to JavaScript for After Effects

Cilj ovog kursa je da polaznike upozna sa osnovama programiranja u JavaScript jeziku, koje je usko povezano i koristi se u Adobe After Effects programu. Cilj je da se polaznici osamostale kako bi animacije i motion grafike radili što bolje i što brže, odnosno da kroz upotrebu JavaScript Expressiona u samim slojevima animacije učine rad kvalitetnijim i fleksibilnijim za rad u grupi. Rad u grupi je neizostavan kod motion graphic animacija i filmskih, odnosno televizijskih produkcija, gde se brzina rada i fleksibilnost u donošenju rešenja neizmerno cene. Cilj kursa je napredna realizacija animacije kroz upotrebu osnovnih JavaScript metoda, koje donose upravo brzinu i fleksibilnost u radu.

Polaznik će biti osposobljen da u Adobe After Effects programu samostalno koristi Expressions funcionalnost, koja programiranjem u JavaSript jeziku olakšava i ubrzava rad na efektima i poboljšava izgled različitih oblika animacije koje se obavljaju u ovom programu.

Kurs Introduction to JavaScript for After Effects će vam odgovoriti na pitanja:

1. Zašto programiranje u After Effectsu?

Danas je nezamisliva video-produkcija bez vizuelnih efekata ili motion grafike. Znamo da koristimo Adobe After Effects i sve njegove funkcije. Koristimo keyframeove i animiramo, ali ako želimo da to bude brže urađeno, jednostavnije i fleksibilnije za sve promene koje su neizostavne u procesu produkcije, moramo koristiti alat koji nam to omogućava. Brzinu i fleksibilnost postižemo programiranjem propertyja koje koristimo za animaciju i jednostavnim matematičkim operacijama izvlačimo maksimum. Kako ne radimo sami u procesu kreiranja video-projekta, neophodna je jednostavnost kod korigovanja izgleda animacije i upravo odnosi u programskom kodu između elemenata animacije nam to omogućavaju.

2. Odakle počinjemo sa programiranjem?

Adobe After Effects ne zahteva kompletno poznavanje programskog jezika da bismo rad na projektu učinili mnogo komotnijim u smislu lakoće izrade i fleksibilnosti kod izmena. Sa samo nekoliko komandi, koje ćemo savladati odmah, animacije koje su zahtevale duže vreme izrade postaće trenutno ostvarive. Naravno, sa programiranjem za Adobe After Effects počećemo od samog početka – definisanjem objekata, propertyja i valuea. Polako ćemo se upoznati sa načinom upotrebe Expression editora, mogućnostima koje nam pruža i kako su povezani elementi unutar After Effects programa. Polako ćemo se upoznati sa najupotrebljivanijim metodama koje koristimo u svakodnevnoj animaciji i koje nam omogućavaju brži rad. Na kraju ćemo se upoznati sa data driven animacijama, koje koriste tekuće podatke da se animacija obavi iz različitih izvora kao što su tabele i data fajlovi.

3. Šta ako mi ne ide programiranje?

Moguće je da dizajneri i motion graphic animatori izbegavaju programiranje kao sredstvo kojim mogu da unaprede animacije. Mnogo matematike, a malo kreativnosti. Kod upotrebe JavaScript programskog jezika u Adobe After Effectsu dovoljno je da poznajemo samo način primene, ostalo, odnosno programski kod, dobićemo sa drugog izvora. Ne moramo se u velikoj meri baviti programiranjem da bismo unapredili svoj rad na projektima. Dovoljno je da znamo šta nam je  potrebno i način na koji to da primenimo u svom projektu, a internet zajednica programera za After Effects nam omogućava da pronađemo i najkompleksnije programske kodove kojima unapređujemo svoju animaciju. Na ovom kursu upoznaćemo se sa načinom primene programskog koda u animacijama, a sam kod dobićemo od programera koji nesebično dele metode i postupke za unapređenje animacije.

Introduction to JavaScript for After Effects

4. Koliko je ovaj kurs značajan za moj svakodnevni rad?

Iskreno govoreći, bez znanja koje donosi ovaj kurs možete i dalje raditi u Adobe After Effectsu kao i do sada. Ali, sa poznavanjem upotrebe JavaScripta daleko ćete brže obavljati svakodnevne poslove u produkciji animacija bilo kog tipa. Bilo da se bavite osnovnim dvodimenzionalnim animacijama teksta ili objekata ili da se bavite kompozitingom i kolor korekcijom, znanje upotrebe JavaScripta u Adobe After Effects programu omogućiće vam da mnogo jednostavnije, upotrebom koda, rešavate svakodnevne probleme. Upotreba JavaScript koda doneće vam brzinu, a vremenom, kako budete savladavali programski jezik, i nove mogućnosti u kreativnom radu.

5. Da li stečena znanja mogu da iskoristim i izvan After Effectsa?

U kursu JavaScript za After Effects upoznajemo se sa osnovnim elementima programskog jezika JavaScript. Iako je ovo kurs specifično namenjen za rad sa programom za animaciju i kompoziting, sam programski jezik koji se koristi u njemu je isti onaj koji se koristi i u drugim aplikacijama i za druge potrebe mimo pomoći u radu sa animacijama. Osnovna znanja stečena u ovom kursu svakako možete iskoristiti ako želite da se bavite pisanjem koda u JavaScriptu za kreiranje web stranica ili aplikacija koje se koriste na različitim platformama ili uređajima. Zbog svoje brzine i male memorijske potrošnje JavaScripta u poređenju sa ostalim programskim jezicima, ovaj programski jezik ima sve više različitih primena i u programiranju uređaja poput robota i u razvoju IoT (Internet of Things) aplikacija.

6. Da li mi pomaže znanje drugih programskih jezika?

Sa različitim programskim jezicima se susrećemo tokom školovanja još od osnovne škole, i svaki od njih, ma koliko bio različit, svojom strukturom ili pojedinim komandama podseća na ostale. JavaScript je programski jezik koji je jedna od osnovnih tehnologija za kreiranje internet stranica. Ovaj jezik je delimično objektno orijentisan, tako da ima velikih sličnosti sa drugim objektno orijentisanim jezicima. Objektno programiranje je vrsta programiranja u kojoj se kao gradivni blokovi koriste objekti. S obzirom na to da postoji više varijanti objektnog programiranja, postoje i različiti oblici postojanja i tretiranja objekata, a svaki programski jezik koji koristi objektno orijentisanu strukturu može vam pomoći u učenju JavaScripta. Struktura pisanja i komunikacije između korisnika i uređaja proizilaze iz istorijskog razvoja programskih jezika, tako da je jednostavno preorijentisati se na pisanje programskog koda JavaScrip jezika iako niste imali direktnog kontakta sa njim.

7. Koliko je teško savladati programiranje?

JavaScript je jedan od najlakših jezika za učenje i korišćenje; njegova sintaksa se savladava i usvaja veoma brzo. Ali ni drugi programski jezici nisu mnogo teži. Svaki programski jezik ima svoje lakše i teže delove, kao i svoje prednosti i mane. Leksička struktura nekog programskog jezika predstavlja osnovni skup pravila koji diktira način na koji se programski kod piše. Leksička struktura se odnosi na pravila pisanja, odnosno na sintaksu, ali i na način na koji se različiti jezički izrazi kombinuju i strukturiraju kako bi se dobio željeni efekat. Ako tako razmišljamo, samo ćemo naučiti kako da kažemo nešto u programskom jeziku. Zbog toga, pitanje da li je teško programirati u nekom jeziku zapravo zavisi od onoga što programiranjem želimo da postignemo. Ponekad programi mogu biti trivijalni, sa minimalnim zahtevima i izlaznim kriterijumima, i tada njihova proizvodnja nije komplikovana. Nekad, sa druge strane, programski zahtevi nisu tako jednostavni, što i samu proizvodnju, koja u slučaju JavaScripta pretpostavlja programiranje, čini nešto težom.

Plan i program predavanja:

Modul 1: Expressions

  • Uvod u JavaScript
  • Rad sa promenljivama
  • Animacija na steroidima
  • If-else
  • Audio i data-driven animacije

Modul 2: Application scripting

  • Uvod u application scripting
  • Kreiranje UI-a
  • Kreiranje AE elemenata
  • Kreiranje funkcija, if-else i petlja

Polaznici kursa Introduction to JavaScript for After Effects

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se