Kurs Introduction to JavaScript for After Effects

Ovaj kurs je namenjen onima koji su prošli kurs Adobe After Effects ili imaju znanja iz oblasti motion graphics i koriste program After Effects. Kurs jednostavnim jezikom približava grafičkim i video umetnicima koji se bave montažom, composingom i dinamičkim grafikama JavaScript programski jezik, koji se koristi u Adobe After Effects programu. Kurs kroz nekoliko tema uvodi u pojmove JavaScript jezika, sintaksu i način na koji se upotrebljava u okviru dinamičke grafike. Kroz primere u samom Adobe After Effects programu saznajemo kako se aktivira i kako se koristi konzola za rad sa JavaScriptom na nivou Layera i kako se u okviru Expression dela u After Effects programu povezuju i kontrolišu pojedini property za postizanje željenih efekata u animaciji.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Video & Motion Graphic Design New.

Opis i ciljevi kursa Introduction to JavaScript for After Effects

Cilj ovog kursa je da polaznike upozna sa osnovama programiranja u JavaScript jeziku, koje je usko povezano i koristi se u Adobe After Effects programu. Cilj je da se polaznici osamostale kako bi animacije i motion grafike radili što bolje i što brže, odnosno da kroz upotrebu JavaScript Expressiona u samim slojevima animacije učine rad kvalitetnijim i fleksibilnijim za rad u grupi. Rad u grupi je neizostavan kod motion graphic animacija i filmskih, odnosno televizijskih produkcija, gde se brzina rada i fleksibilnost u donošenju rešenja neizmerno cene. Cilj kursa je napredna realizacija animacije kroz upotrebu osnovnih JavaScript metoda, koje donose upravo brzinu i fleksibilnost u radu.

Polaznik će biti osposobljen da u Adobe After Effects programu samostalno koristi Expressions funcionalnost, koja programiranjem u JavaSript jeziku olakšava i ubrzava rad na efektima i poboljšava izgled različitih oblika animacije koje se obavljaju u ovom programu.

Kurs Introduction to JavaScript for After Effects odgovoriće vam na pitanja:

1. Zašto programiranje u After Effectsu?

Danas je nezamisliva video-produkcija bez vizuelnih efekata ili motion grafike. Znamo da koristimo Adobe After Effects i sve njegove funkcije. Koristimo keyframeove i animiramo, ali ako želimo da to bude brže urađeno, jednostavnije i fleksibilnije za sve promene koje su neizostavne u procesu produkcije, moramo koristiti alat koji nam to omogućava. Brzinu i fleksibilnost postižemo programiranjem propertyja koje koristimo za animaciju i jednostavnim matematičkim operacijama izvlačimo maksimum. Kako ne radimo sami u procesu kreiranja video-projekta, neophodna je jednostavnost kod korigovanja izgleda animacije i upravo odnosi u programskom kodu između elemenata animacije nam to omogućavaju.

2. Odakle počinjemo sa programiranjem?

Adobe After Effects ne zahteva kompletno poznavanje programskog jezika da bismo rad na projektu učinili mnogo komotnijim u smislu lakoće izrade i fleksibilnosti kod izmena. Sa samo nekoliko komandi, koje ćemo savladati odmah, animacije koje su zahtevale duže vreme izrade postaće trenutno ostvarive. Naravno, sa programiranjem za Adobe After Effects počećemo od samog početka – definisanjem objekata, propertyja i valuea. Polako ćemo se upoznati sa načinom upotrebe Expression editora, mogućnostima koje nam pruža i kako su povezani elementi unutar After Effects programa. Polako ćemo se upoznati sa najupotrebljivanijim metodama koje koristimo u svakodnevnoj animaciji i koje nam omogućavaju brži rad. Na kraju ćemo se upoznati sa data driven animacijama, koje koriste tekuće podatke da se animacija obavi iz različitih izvora kao što su tabele i data fajlovi.

3. Šta ako mi ne ide programiranje?

Moguće je da dizajneri i motion graphic animatori izbegavaju programiranje kao sredstvo kojim mogu da unaprede animacije. Mnogo matematike, a malo kreativnosti. Kod upotrebe JavaScript programskog jezika u Adobe After Effectsu dovoljno je da poznajemo samo način primene, ostalo, odnosno programski kod, dobićemo sa drugog izvora. Ne moramo se u velikoj meri baviti programiranjem da bismo unapredili svoj rad na projektima. Dovoljno je da znamo šta nam je  potrebno i način na koji to da primenimo u svom projektu, a internet zajednica programera za After Effects nam omogućava da pronađemo i najkompleksnije programske kodove kojima unapređujemo svoju animaciju. Na ovom kursu upoznaćemo se sa načinom primene programskog koda u animacijama, a sam kod dobićemo od programera koji nesebično dele metode i postupke za unapređenje animacije.

Introduction to JavaScript for After Effects

4. Šta mi je potrebno da bih savladao program Introduction to JavaScript for After Effects?

Sve što je potrebno jeste da imate računar sa Windows ili Mac operativnim sistemom i Adobe After Effects program.

Plan i program predavanja:

1. Uvod u JavaSript

2. Rad sa promenljivama

3. Animacija na steroidima

4. If else

5. Audio i data driven animacije

Polaznici kursa Introduction to JavaScript for After Effects

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde