Kurs Video Editing Design (Premiere)

Uvod u kurs Video editing design

Napredak moderne tehnologije doprineo je da multimedijalni sadržaji dobiju znatno više prostora nego što je to bio slučaj ranije. Danas kada je kamera dostupna svakom korisniku pametnih mobilnih telefona snimanje video-zapisa je postalo masovna pojava na svakom koraku. Sve to uticalo je da audio i video zapisi postanu glavni materijali za promociju, a da potražnja za stručnjacima koji su zaduženi za njihovo kreiranje i uređivanje drastično poraste.  

Ukoliko vas je oduvek privlačila montaža audio i video sadržaja, ovaj kurs će vam pružiti sva neophodna znanja koja će vam omogućiti da se bavite pomenutim poslom. Pažnja ovog kursa biće usmerena ka radnom okruženju softvera Adobe Premiere CC i ka savladavanju njegovih opcija za video-montažu, audio-produkciju, kreiranje grafika i korišćenje video-efekata i tranzcija. Pomenuti program nosi epitet najrasprostranjenijeg kada je reč o softveru za montažu videa i dostupan je korisnicima na operativnim sistemima Windows i Mac. 

Kurs je prilagođen različitim nivoima znanja, što znači da ćete, bez obzira na veštine sa kojima dođete na prvo predavanje, moći da savladate celokupno gradivo. Uspešnim završavanjem kursa kvalifikovaćete se kao stručnjak koji poznaje tehnike uređivanja i sklapanja video i audio zapisa u jednu atraktivnu celinu. 

Znanja koja steknete tokom usavršavanja na ovom kursu, kao i u okviru drugih kurseva na programima Video & Sound Production Program i New Media Design, osposobiće vas za izgradnju uspešne karijere u odlično plaćenim oblastima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Video & Motion Graphic Design  i New Media Design Program.

Opis i cilj kursa Video Editing Design

Tokom ovog Video Editing Design kursa, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za rad u programu Adobe Premiere CC (Creative Cloud). Polaznici kursa biće u prilici da prođu kroz lekcije koje će obrađivati sve funkcije pomenutog programa: od unosa materijala u računar, osnovne obrade audio i video sadržaja, efekata i grafičke obrade, pa sve do kreiranja kompletnog video-zapisa, odnosno njegovog eksportovanja. 

S obzirom na to da se radi o početnom kursu, koji od polaznika ne zahteva predznanje, radi lakšeg usvajanja novih veština, celokupno gradivo je podeljeno u devet modula. Na taj način svi koji žele da savladaju brojne mogućnosti ovog programa moći će to da učine postepeno i bez teškoća. Tokom pohađanja kursa polaznici će se, pored radnog okruženja Adobe Premiere softvera, upoznati i sa estetikom audio video produkcije i postprodukcije. 

Predavači koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo će vam kroz razne primere objasniti osnovne i složene radnje, kao i postupke u produkciji video-materijala. Poseban fokus kursa biće na upotrebi pomenutog programa za potrebe video-montaže, produkcije zvuka, kreiranja grafika i korišćenja video-efekata i tranzicija. 

Početna predavanja pomoći će polaznicima da se upoznaju sa mogućnostima programa u kome će raditi, a zatim i da nauče osnovne funkciije iz njegovog radnog okruženja. Naredni modul će polaznicima omogućiti da se opredele za svoj stil rada i savladaju osnove montaže. Budući montažeri u nastavku će naučiti kako da koriste specijalizovane alate i sinhronitete i kako vremenski parametri utiču na efikasnost video-klipa. 

Drugi deo kursa akcenat će staviti na usvajanje kompleksnijih veština, pa će polaznici tokom tih lekcija savladati postavljanje video-tranzicije i kreiranje titlova. Kako se kurs bude bližio kraju, na red dolazi i gradivo koje se tiče upotrebe video-efekata, kao i obrade audio sadržaja, odnosno finalizacije projekta. Nakon odslušanih predavanja i u praksi provežbanih tehnika kojima se kurs bavio, polaznik će biti spreman da samostalno montira video-materijal, obrađuje zvuk na profesionalnom nivou i kreira grafičke celine, koje će inkorporirati u svoj video-rad.

Otkrjite zašto je ovaj kurs idealan za vas

Proverite zašto je Adobe Premiere CC program toliko zastupljen širom sveta u oblasti video-montaže. Pored toga, predavač na ovom kursu Vukan Stojanović objasniće vam šta ćete sve naučiti tokom predavanja i, što je još važnije, na kojim projektima ćete moći da radite. Uz to, ovaj snimak će vam pružiti i uvid u to kakva oprema vas očekuje tokom usavršavanja i kako će izgledati sama nastava na kursu Video Editing Design (Premiere).

Kurs Video Editing Design (Premiere) će vam odgovoriti na pitanja.

1. Šta je video?

Danas svako na veoma jednostavan i lak način može kreirati video. Svi mobilni telefoni, tableti ili laptopi imaju mogućnost snimanja videa i dovoljan je pritisak na jedno dugme da bi snimanje našeg okruženja počelo. Video je moderno stredstvo komunikacije. Reditelji, snimatelji, filmski i video stvaraoci pokušavaju 100 godina unazad da pošalju poruke koje će videti što veći broj gledalaca. Mi smo svedoci da svako od nas ima mogućnost da šalje neograničen broj video-poruka. Dovoljno je da snimimo video i da taj fajl pošaljemo preko interneta, pojedincu, određenoj grupi ljudi ili jednostavno svima omogućimo da ga pogledaju.

2. Kako početi video-projekat u postprodukciji?

Da bi naša poruka doprla do što većeg broja gledalaca, mora biti vizuelno atraktivna i moderno dizajnirana. Adobe Premiere program omogućava obradu video-materijala koje snimamo na najrazličitijim uređajima, od profesionalnih kamera koje se koriste u filmskoj i video produkciji, do najjednostavnijih mobilnih telefona i kamera za video-nadzor. Adobe Premiere je program koji funkcioniše po principu projekata koji se kreiraju i koji mogu u sebi montirati različite video-sadržaje, ali i grafičke i audio elemente, počevši od fotografija i skeniranih dokumenata do audio efekata i muzičkih numera. Video-projekat objedinjuje sve elemente koje unosimo u video-produkciju i samo je naša mašta limit našeg video-rada.

3. Da li treba dodatnih sadržaja u video-slici?

Da bi jedan video-rad funkcionisao sa određenom porukom koju želimo da prenesemo bilo pojedincu ili grupi ljudi, pre svega, mpra biti celina koja ima početak sredinu i kraj. Ali ako poruka koju šaljemo ima i više slojeva, onda ona ima veću vrednost i možemo je poslati različitoj grupi ljudi. Ako videu dodamo početnu ili odjavnu špicu, ako dodamo potpise sagovornika, tekst koji bolje opisuje sadržaj u slici ili donosi nove informacije slici, imaćemo i veći broj gledalaca do kojih će naša poruka stići. Uvek težimo da što je više moguće sirovu sliku iz kamere oplemenimo sadržajima koje kreiramo ili dodajemo u video-produkciji.

Kurs Video editing

4. Koliko nam treba zvuk?

Zvuk je sastavni deo video-rada. Nije samo dijalog koji vode akteri u slici zvuk. U Adobe Premiere programu imamo ceo jedan deo programa kojim obrađujemo zvuk koji je sniman zajedno sa slikom, ali i zvuk koji se dodaje u video-rad. Za određivanje atmosfere, doživljaja slike, ukupanog utiska nekog video-dela veoma je zaslužan i zvuk koji čujemo dok gledamo neki film, televizijsku emisiju ili video. Od odnosna između muzike i govora, šumova i muzike ili zvuka u daljini i šapata zavisi da li će naša poruka da se prenese do svakog gledaoca. Ovi odnosi se profesionalno i precizno definišu u Adobe Premiere programu.

5. Da li mogu da obrađujem VR snimke?

Adobe Premiere je softver za budućnosti. Virtualna realnost, 360 stepeni video su nove tehnologije koje vode video-produkciju kroz 21. vek. Adobe Premiere CC 2017 je prilagođen za obradu i kreiranje video-signala koji se mogu reprodukovati na VR uređajima i na 360⁰ plejerima, koji su sastavni deo YouTube plejera i konfiguracija za igranje. 3D video koji je sniman kamerama sa stereoskopskim objektivima može se montirati u Adobe Premiere programu i prikazivati na uređajima za 3D reprodukciju, kao što su 3D televizori, projektori ili VR naočare.

6. Šta ako video radim za strano tržište?

Internet i globalizacija doveli su do toga da ne postoje granice za komunikaciju, pa ni za video-produkciju. Ako je naša video-poruka namenjena za neko drugo tržište, koje nije na našem govornom području, alat kao što je Adobe Premiere idealan je, jer poseduje više vrsta metoda za titlovanje video-rada, pa se može prilagođavati za više govornih područja. Closed Caption, koji se kreiraju u samom programu i integrisani su u video-fajlu, mogu imati prevod video-rada na više jezika i mogućnost da korisnik,/gledalac sam bira da li želi da ima prevod i koji jezik želi da bude prikazan.

7. Koliko mi treba video-montaža u životu?

Kada nešto doživimo, želimo da što vernije taj naš osećaj prenesemo dragim osobama, prijateljima, poznanicima ili svima do kojih možemo da dopremo. To radimo pomoću reči – pričajući, pišući, ili pomoću fotografija koje smo napravili za vreme odmora ili na nekoj svečanosti, ali sve češće i pomoću video-snimaka. Možda nam montaža i ne treba danas, međutim, ako želimo da dočaramo sve ono što nam se dešavalo i dešava, da prikažemo ono najbitnije i što uverljivije, video-monataža nam je neophodna. Savremeni način života, brzina kojom se informacije razmenjuju zahteva kreiranje poruka koje su efikasne, kratke i celovite. Video-poruka u bliskoj budućnosti će preuzeti primat nad rečju i poznavanje video-produkcije, odnosno montaže, biće primarna veština za kvalitetnu komunikaciju.

Plan i program predavanja

1. Uvod u Adobe Premiere Pro CC 

 • Uvod u Adobe Premiere CC 
 • Početak rada u Adobe Premiere CC 
 • Importovanje materijala 

2. Osnove montaže 

 • Izaberite svoj stil rada 
 • Rad sa Source monitorom 
 • Montaža sa dve i tri tačke 
 • Trimovanje rezova 

3. Specijalizovani alati i sinhronitet 

 • Alati u Adobe Premiere Pro CC 
 • Ripple i Rolling, Slip i Slide alati i rad sa markerima 
 • Očuvanje sinhroniteta i nestovanje sekvenci 
 • Rad sa više kamera 

4. Vremenski parametri klipa 

 • Efekti prekrajanja vremena I 
 • Efekti prekrajanja vremena II 

5. Postavljanje video-tranzicije 

 • Video-tranzicije 
 • Najčešće korišćene video-tranzicije 
 • Slika u slici 

6. Kreiranje titlova 

 • Rad sa Title alatom 
 • Dinamički titlovi 

7. Video-efekti 

 • Video-efekti 
 • Keying filteri 

8. Audio 

 • Audio 
 • Voice-over i audio-efekti 
 • Finalizacija projekta

9. Novosti u CC 2017 

 • Captions 
 • Lumetri Color 
 • VR

Polaznici kursa Video editing

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se