Kurs Drawing

Prvi crtež nastao je još u preistoriji, kada je čovek imao potrebu da kroz njega izrazi svoje želje, odnosno plen koji namerava da uhvati. Danas crtanje predstavlja kompleksnu i uvek aktuelnu aktivnost kroz koju crtač prenosi svoju energiju i emociju. Pored ove definicije, često se može naići i na definiciju koja kaže da je crtanje zapravo jedan od vidova komunikacije, kako sa sobom, tako i sa posmatračima.

Crtež ima tu moć da jedan predmet pretvori u snažan koncept, predstavi ga kao jednostavan znak ili kompleksnu građu raznih svojstava. Takođe, crtež promoviše stvaralačka načela posmatranja i mišljenja, pa se zbog toga smatra osnovnom svih vizuelnih umetnosi i dizajnerskih rešenja.

Upravo iz tog razloga, veštine koje stekente tokom kursa crtanja omogućiće vam da stvorite podlogu za dalje usavršavanje, a to će vam omogućiti da u budućnosti započnete uspešnu karijeru u oblasti dizajna ili u nekoj drugoj oblasti koja podrazumeva vizuelno izražavanje. Na kursu ćete saznati koji sve tipovi crtanja postoje, ali i naučiti veštine pomoću kojih ćete moći da im se prilagodite.

Nasuprot verovanju da je za crtanje potreban urođen talenat, ovom veštinom se mogu baviti svi koji za to imaju želju. Već posle nekoliko nedelja usavršavanja primetićete da su vaše tehnike znatno obogaćenije, a sami crteži kompletniji i puni detalja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Interior Design ProgramNew Media Design ProgramPrint & Graphic Design ProgramWeb Design ProgramComputer Aided Design Program.

Opis i cilj kursa Drawing

Polaznici kursa crtanja imaće priliku da se upoznaju sa svim tehnikama posmatranja predmeta i prostora, kao i da steknu neophodna znanja o određivanju privida predloška i samostalnog prenošenja privida na papir pomoću sopstvenih tehničkih, stilskih i umetničkih koncepcija.

Najjednostavnije rečeno, kurs crtanja se bavi crtačkim zanatom, tačnije posmatranjem prirode i privida stvarnosti koja se neposredno prenosi na papir. Tokom kursa bićete upućeni u crtačke tehnike i metode, perspektivu, kompoziciju, materijal i pribor, kao i druge elemente koji čine jedan crtež.

Značaj ovog kursa ogleda se u činjenici da sloboda crtanja, koja rezultira iz potpunog vladanja ovim zanatom, zapravo predstavlja osnovni preduslov za izražavanje i osmišljavanje kvalitetnih dizajnerskih rešenja. Drugim rečima, veština koje usvojite tokom kursa crtanja poslužiće vam kao temelj za vaše dalje usavršavanje, razvijanje novih znanja i započinjanje karijere koja se tiče oblasti dizajna.

Cilj ovog kursa je da polaznike, pre svega, oslobodi straha od bele površine papira i nakon toga ih osposobi za korišćenje osnovnih alata i tehnika pomoću kojih će samostalno moći da prenesu sve svoje ideje na crtež. Kurs je podeljen u šest tematskih celina, kroz koje ćete saznati koji sve crtački pristupi postoje, kako se crtaju osnovni oblici i još mnogo toga. Iskusni predavačai će na ovom kursu postepeno uvoditi polaznike u problematiku crteža, zadržavajući se pri tome na osnovnim pitanjima i problemima.

S obzirom na to da je kurs osmišljen na ovaj način, nije vam potrebno nikakvo predznanje da biste započeli svoje usavršavanje i na kraju uspešno savladali sve tehnike koje će se obrađivati tokom predavanja.

Što efikasnije upoznate crtanje kao veštinu i sve najkomplikovanije mogućnosti njegove primene, to će vam biti lakše da kasnije na adekvatan način izrazite svoje dizajnerske ideje i rešenja. Osim toga, kroz kurs ćete stvoriti i detaljnu sliku o istorijskim i kulturnim aspektima crteža u dizajnu, filmu i likovnim umetnostima. Ova znanja će vam, takođe, pružiti široke mogućnosti za dalji napredak i izgradnju karijere u pomenutim oblastima.

Drawing je pravi kurs za vas

Predavač Predrag Maksić predstavlja vam ukratko cilj kursa crtanja i sve ono što vas očekuje ukoliko se odlučite da ga pohađate. Osim toga, saznajte zašto ovaj kurs nije predviđen samo za nadarene crtače, već za sve one koji žele da ovladaju ovim veštinama. Stečena znanja i tehnike omogućiće vam da započnete svoj put ka bilo kojoj profesiji u oblasti dizajna. 

Kurs Drawing će vam odgovoriti na pitanja:

1. Zašto je bitan crtež u dizajnu?

U dizajnu crtež predstavlja izuzetno praktičnu alatku za istraživanje i pronalaženje originalnih dizajnerskih rešenja. Crtež se može koristiti u bilo koje vreme, na bilo kom mestu, jer su dovoljni jedna olovka i jedan papir da brzo zabeležite ideju koju ste u tom momentu dobili. Crteži su dokaz onoga kako dizajner razmišlja i predstavljaju artefakt (materijalni dokaz) dizajnerskog misaonog procesa. Drugim rečima, crteži jesu prozor kroz koji se može pratiti kreativni proces dizajnera.

Poslednjih dvadeset godina, dizajnerska vizuelizacija svedena je na slike generisane kompjuterskim programima (3d Studio Max, Photoshop, Illustrator). Ipak, vreme je pokazalo da crtež ostaje jedno od najosnovnijih sredstava dizajnerskog procesa. Crtež predstavlja i oslikava ličnost i karakter osobe koja je taj crtež stvorila. Pored svega, crtež je i vizuelni dokaz talenta i veštine jednog dizajnera. Upravo iz ovih razloga danas je od velike važnosti da dizajner poseduje dobro razvijenu veštinu slobodnog ručnog crtanja.

2. Šta sve crtež predstavlja u dizajnu?

 • Crtež je artefakt, odnosno dokaz zamisli u kreativnom procesu.
 • Crtež nas povezuje sa umetnicima širom sveta; on nosi emocije, kao i informacije.
 • Crtež pomaže u izražavanju emocija, koje su dostupne svim generacijama ljudi na ovoj planeti. Crtež može evocirati sećanja, izazvati emocije, podsetiti na životne činjenice – smrt, ljubav, moć, igru, intelekt, rad ili snove.
 • Crtež pomaže u raščišćavanju nedoumica oko dizajnerskog rešenja.
 • Crtež je reprezentacija spoljašnjeg simboličkog sistema.
 • Crtež je transmisija verbalne ka grafičkoj informaciji.
 • Tokom crtanja, svesno se koriste znanje, tehnika i iskustva.
 • Crtež nosi prezentacioni potencijal.
 • Crtež je najsigurniji put do materijalizacije dizajnerskih ideja.
 • Crtež ubrzava dizajnerski proces.

3. Da li svako može da nauči da crta?

I te kako! Svako može da nauči da crta korektan crtež. Uostalom, svako ko tek počinje da uči kako da crta prvo kreće sa jednostavnim crtežima, odnosno skicama. Za crtanje je najbitnije biti opušten i crtati bez opterećenja. Vremenom, ruka će se osloboditi i moći ćete većom brzinom da crtate sve kvalitetnije crteže.

Prilikom učenja ovog zanata vrlo je važno osloniti se na primere dobrih crteža. Međutim, morate biti oprezni, jer kao crtač početnik, postoji mogućnost da na ovaj način upadnete u klopku kopiranja tuđeg izraza, manira i senzibiliteta. Početnik treba da bude svestan činjenice da je jako važno graditi sopstveni crtački stil.

Kurs crtanja

4. Šta ako mislim da sam netalentovan/a?

Kurs crtanja nije namenjen samo talentovanim ljudima. Svako može da nauči da crta. Crtanje se može uporediti sa plesanjem: učenik usvaja osnovne korake; dalje, kada se oni povežu u jednu celinu, omogućavaju plesaču da odigra ceo ples. Neko bi se možda zapitao da li nešto možemo nazvati plesom ukoliko osoba zaigra bez ikakvog treninga i jednostavno uradi nekoliko nekonvencijalnih koraka?

Odgovor na to pitanje bi glasio: naravno da se može smatrati plesom. Svaka osoba mora biti ohrabrena da prati svoje instinkte i preduzima korake koji joj odgovaraju, bilo da je reč o formalno akademskim koracima ili instinktivnom kretanju (u ovom slučaju crtežu). Drugim rečima, pored saveta koji će biti izneseni u ovom kursu, snažno se preporučuje polaznicima da se prepuste sopstvenoj intuiciji i senzibilitetu prilikom crtanja, jer će samo onda nastati kvalitetan, interesantan i originalan crtež.

5. Da li je bitan crtež za video-produkciju?

Svakako da jeste. Jedna od fundamentalnih tačaka spoja stripa i filma jeste storibord. Pre pojave digitalne animacije, film se isključivo snimao po crtežima koji su dolazili u vidu storiborda. Danas se kod visokobudžetnih filmova, pomoću prethodno nacrtanog storiborda, animira ceo film digitalno da bi se tačno utvrdile sve pozicije kamere i da ne bi došlo do grešaka prilikom snimanja.

Crtež je u ovom kontekstu izražajno sredstvo pomoću koga se priča priča pre snimanja, odnosno prikazuju radnja, likovi, događaji i slično. Na ovom kursu videćete na koji način crtež možemo koristiti kako bismo vizuelno komunicirali sa određenom linijom priče, što je od velikog značaja za bavljenje video-produkcijom.

6. Zašto moram da poznajem karakteristike linije?

Bogatstvo linija nam omogućava da prilikom crtanja koristimo različite tehnike. Crtež se izrađuje pomoću linija različitih karaktera, tokova i značenja. U početku linije povlačite različitim pisaljkama i ne razmišljajte o ishodu – važno je da se oslobodite straha od greške.

Matematički gledano, linija nastaje kao kretanje niza tačaka u prostoru. Međutim, u umetnosti znači daleko više – linija je najdirektniji način izražavanja umetničkog stila i senzibiliteta. Linijski crtež kojim se bavimo na ovom kursu je najčistija forma crteža. Linijski crtež može sa sobom nositi čistu energiju, bes ili humor; on može biti nepristojan ili lepo vaspitan; on može biti zgodan ili izrazito ružan.

7. Kako da počnem da crtam?

Ako se početnik, pa čak i iskusni crtač, nađe pred belim papirom, vrlo često dolazi do blokade. Blokada se najčešće dešava prilikom počinjanja crtanja. Na ovom kursu naučićete kako da ovaj problem prevaziđete. Blokada ne mora uvek nužno da bude negativna pojava.

Treba imati na umu da blokada vrlo često predstavlja znak dobrih stvari koje dolaze. Najverovatnije je reč o inkubaciji kreativnosti, tj. prelasku na viši stepen kreativnosti. Opustite se, crtajte. Crtajte iz zabave. Ne postavljajte ograde između vas i vašeg crteža. Crtež nam otvara puteve samootkrića, samozadovoljstva i samopotvrde; i uvek kada pomislimo da smo u ćorsokaku, crtež nas iznenadi novim putevima.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Uvod u crtež

 • Crtež kroz kulturu i vreme
 • Značaj i primena crteža

Modul 2 – Praktični vodič za početak

 • Crtaći materijali i pribor
 • Kako početi?
 • Mehanizmi za prevazilaženje problema tokom crtanja

Modul 3 – Crtački pristupi

 • Pravila skraćenja
 • Perspektiva
 • Crtanje perspektivnih slika

Modul 4 – Crtanje osnovnih oblika

 • Linija
 • Crtanje dvodimenzionalnih oblika
 • Crtanje geometrijskih tela

Modul 5 – Elementi crteža

 • Proporcija
 • Svetlost, senka i valer
 • Tekstura
 • Kompozicija

Modul 6 – Crtačke tehnike

 • Crtanje perom i tušem
 • Crtanje olovkama u boji
 • Crtanje markerima

Modul 7 – Primenjeni crtež

 • Ilustracija
 • Crtež i film
 • Crtež i strip
 • Crtež u 3D dizajnu

Kurs crtanja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se