Kurs Interior Design & Decoration

Ljudi i dalje ne znaju šta tačno rade dizajneri enterijera, zatim koja je tačno njihova uloga i zbog čega oni postoje. Uvreženo mišljenje jednog dela javnosti je da dizajnere enterijera okružuje aura nedostižnog, luksuznog i ekskluzivnog. A drugi deo javnosti duboko je uveren da dizajneri enterijera malo čemu služe, odnosno da to što dizajneri nude mogu i oni sami da urade. Dizajn enterijera se može podeliti u dve grupe prema nameni prostora: dizajn za rezidencijalne i za komercijalne enterijere. 

Kurs Interior Design & Decoration će vas upoznati sa principima dizajna enterijera, radom na osnovama, izgledima i trodimenzionalnom unutrašnjem prostoru. Naučićete da sami razvijate dizajnerske koncepte, pravite mood board, uspešno koristite elemente enterijera (boju, materijale, rasvetu, nameštaj) i da dobro razumete sinergiju ovih aspekata profesije. 

Na ovom kursu upoznaćete se i sa načinom komunikacije sa klijentom kako biste razvili odnos poverenja. Saznaćete i kako da dobijete i uspešno finalizirate kako male, tako i velike projekte. Ni ekološki element nije zanemaren pa, shodno tome, polaznici imaju jedinstvenu priliku da se upoznaju sa pravilima implementacije ekoloških dizajnerskih principa u enterijer.

Da biste postali dizajner enterijera, za ovaj kurs pre svega je potrebno poznavanje rada u Autodesk AutoCAD-u, Autodesk 3ds Maxu i Adobe Photoshopu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Computer Aided Design Program i Interior Design Program.

Opis i cilj kursa Interior Design & Decoration

Tokom kursa Interior Design & Decoration, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima neophodnim za poslove dizajnera enterijera i dekoratera. 

Cilj ovog kursa je da polaznike upozna sa osnovama planiranja i dizajniranja unutrašnjosti javnih i privatnih prostora. Kao polaznik kursa naučićete da dizajnirate i dekorišete prostor u skladu sa savremenim, funkcionalnim i estetskim standardima. Saznaćete kako da klijentima pružite najbolju uslugu, kao i kako da rešavate profesionalne izazove. Drugim rečima, cilj ovog kursa je da vas potpuno osposobi da dizajnirate enterijere profesionalno i da kao zaposleni ili freelance dizajneri i dekorateri možete da se bavite uspešno ovim poslom. 

Jedino ozbiljno rešenje za rad na projektima dizajna enterijera predstavljaju, sa jedne strane, programi iz seta Adobe CC, a sa druge – Autodesk programi. Preciznije, pet programa bez kojih gotovo da ne možete uspešno da kreirate su Adobe Illustator, Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD, Autodesk 3ds MAX i Autodesk Revit. 

Proces dizajniranja je podeljen u šest faza ili koraka. Prvi korak se odnosi na upoznavanje sa klijentom. Naučićete kako da sebe i svoj rad predstavite u najboljem svetlu kako biste na pravi način započeli saradnju. Drugi korak je fokusiran na analizu problema i razradu koncepta. Glavni koncept se razrađuje na osam manjih koncepata. Oni se međusobno preklapaju, dopunjuju, nadomešćuju i nalaze se u određenoj međuzavisnosti, kojom utiču na glavni koncept. Ti koncepti su planiranje, komunikacija u prostoru, osvetljenje, instalacije, 3D model, građevinska struktura i spojevi, materijali i boje. 

U trećem koraku dizajner dobija zeleno svetlo za koncept i počinje dizajn. U četvrtom koraku ideje o prostoru se prikazuju klijentu i vrši se finalni odabir, što otvara vrata za sledeći korak, kada počinje finalna izrada projekta. Poslednji, šesti korak jeste finalna faza u kojoj se projekat predaje klijentu, zajedno sa svim materijalom koji je neophodan kako bi jedan enterijer mogao da se izvede.

Kurs Interior Design & Decoration | ITAcademy

Plan i program predavanja

1. Uvod u dizajn enterijera – u ovoj lekciji se govori o podgrupama i specijalizacijama u oblasti enterijera

 • Dizajn enterijera: teorija i proces
 • Istorija profesije i stila
 • Dizajn proces i faze procesa
 • Inspiracija i konceptualizacija
 • Taktike, pristupi i saveti za uspešan dizajn

2. Preduslovi dizajna – od razgovora sa klijentom i neophodnog softvera do koncepta

 • Inicijalni sastanak sa klijentom
 • Softverski toolkit
 • Konceptualizacija i razvoj ideje

3. Funkcionalna konceptualizacija – analiza dizajnerskog procesa

 • Glavni koncept
 • Planiranje prostora
 • Komunikacija u prostoru
 • Osvetljenje unutrašnjeg prostora

4. Formalna konceptualizacija – osnovne forme enterijera su: kvadrat, krug i trougao. 

 • 3D model
 • Građevinske strukture i spojevi
 • Materijali i završna obrada površina
 • Boja

Kurs dizajna - Beograd, Novi Sad, Niš