Završni rad za Product Design

Završni projekat je samostalna izrada završnog rada, koji obuhvata sve pređene oblasti programom predviđene obuke. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom. Izrada projekata je obavezna za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave, dok će online polaznici svoje projektne obaveze ispunjavati kroz izradu Assignmenta i Taskova tokom školovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Product Design Program.

Opis i cilj kursa Završni rad za Product Design

Kurs Završni rad za program Product Design odseka 3D Design & CAD objedinjuje sva znanja koja su stečena na ITAcademy u vidu jednog završnog projekta. Na ovom kursu polaznik će moći da izabere jednu od ponuđenih tema na osnovu koje će izraditi završni rad. Teme dolaze iz oblasti koju je polaznik obrađivao godinu dana. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da izuči tokom godinu dana školovanja. 

Cilj kursa Završni rad za program Product Design je demonstracija usvojenih znanja i veština stečenih na IT akademiji, čime polaznik ostvaruje pravo na sertifikat ITAcademy. Predviđa se da polaznik demonstrira sebi, ali i drugima, da je uspešno usvojio potrebna zanja i stekao veštine koje su planirane planom i programom odseka koji je izabrao na ITAcademy i time postao sertifikovani dizajner 3D dizajna.

Kurs Završni rad – Product Design će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je cilj kursa Završni rad?

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog rada, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom za polaznike koji pohađaju tradicionalnu nastavu. Izrada projekata je obavezna za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave, dok će online polaznici svoje završne radove završavati u okviru Assignmenta koje će nadgledati mentor, odnosno koordinator kursa. Uzevši u obzir sva stečena znanja i veštine rada na računaru na IT akademiji na odseku 3D Design & CAD polaznici dobijaju priliku da u okviru ovog rada pokažu sve ono što su tokom poslednje godine naučili.

2. Kako funkcioniše rad na kursu Završni rad?

Na kursu Završni rad od polaznika se očekuje, pre svega, da demonstriraju usvojena zanja i stečene veštine posle godinu dana rada na IT akademiji. Princip izrade završnog rada je vrlo jednostavan. Prvo se polaznik odluči za temu od ponuđenih tema, a na raspolaganju mu stoji opcija da predloži i svoju temu u skladu sa svojim interesovanjima. Zatim pomoću dizajnerskog procesa i računarskih programa (programi na kojima se radi završni rad dolaze od Autodeska i Adobea) koje je izučavao na IT akademiji zadnjih godinu dana izrađuje dizajn i prezentaciju svog dizajna. Prezentacija se u ovom smislu odnosi na kompozicijski i estetski prikaz izgleda, dimenzija, opisa i prikaza funkcije osmišljenog dizajnerskog rešenja. Tradicionalni polaznici završni rad brane ispred komisije, dok online polaznici svoj dizajn dostavljaju koordinatoru kursa. 

3. Zašto je potrebno uraditi završni rad?

Završni rad zapravo objedinjuje sva ona neophodna zanja i veštine koji se stiču na ITAcademy. Tokom godinu dana na odseku 3D Design & CAD polaznici usavršavaju i stiču znanja u domenu dizajniranja, ali i veštine rada u nekoliko kompjuterskih programa pomoću kojih u jednom sveobuhvatnom kreativnom procesu kombinuju ova zanja i veštine i izrađuju završni rad. Završni rad se predaje kao vid završnog projekta u kontekstu pokazivanja novih znanja i veština. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da izuči tokom godinu dana školovanja sa akcentom na Autodeskovom programskom paketu neophodnom za rad u polju 3D dizajna. 

Skica za završni rad za Product Design

Plan i program predavanja

Modul 1 – Završni rad

  • Izbor teme i izrada završnog rada

Potreban softver i tehnički uslovi: 

Izrada završnog rada zahteva što bolji procesor, grafičku kartu, kao i monitor visoke rezolucije. Neophodno je dovoljno raspoložive radne memorije (minimum 2 GB RAM, a preporučuje se čak i 4 GB).

Potrebno predznanje

Neophodno je prethodno iskustvo i znanje rada u standardnom AutoCAD softveru, a zavisno od izbora teme, i rada u osnovnim Adobe programima kao što su Photoshop ili Illustrator. Pored toga, potrebno je dizajnersko i crtačko iskustvo, kao i poznavanje pravila tehničkog crteža i svih onih znanja koje je polaznik stekao zadnjih godinu dana na ITAcademy. 

Kompetencije

Modul 1 – Završni rad

  • Samostalni rad na projektu iz polja 3D Designa
  • Sposobnost navigacije u Autodeskovim programima
  • Sposobnost izrade kvalitetne prezentacije

Završni rad za Product Design

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se