Kurs Digital Publishing

Ovaj kurs je odgovor na rastuću potrebu da se različite publikacije čitaju u digitalnom obliku. Zbog sve većeg korišćenja mobilnih uređaja (pametnih telefona i tablet kompjutera), povećava se i želja za praćenjem i čitanjem različitih sadržaja na takvim uređajima. Digitalne publikacije kroz različite platforme i aplikacije bivaju sve više zastupljene. Digitalna platforma nudi mogućnost mnogo veće interaktivnosti i različitih vrsta „bogatih” sadržaja (kao što su video i audio), pa se digitalne publikacije odlikuju mnogo većim brojem sadržaja i načinom korišćenja u poređenju sa štampanim.

Kao trenutno vodeći alat za slog stranica i pravljenje publikacija, Adobe InDesign je izuzetno dobro opremljen opcijama specijalizovanim za digitalne publikacije. Od mogućnosti ugradnje različitih interaktivnosti, preko dodavanja različitih eksternih sadržaja, pa sve do mogućnosti generisanja različitih formata digitalnih publikacija, Adobe InDesign omogućava kompletnu produkciju. U toku ovog kursa polaznici će se upoznati sa konceptom digitalnog izdavaštva, njegovim vrstama i platformama. Zatim će se upoznati sa različitim vrstama interaktivnosti koje nudi Adobe InDesign, njihovim osobinama i načinom funkcionisanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Print & Graphic Design Program.

Opis i cilj kursa Digital Publishing

Polaznici će imati mogućnost da nauče kako da na pravilan način ugrade različite interaktivnosti i objekte u publikaciju kako bi ona mogla da pruži punu snagu koju pruža digitalna platforma. Kroz osmišljenu vežbu polaznici će imati mogućnost da naprave višestraničnu publikaciju, kreiraju različite vrste interaktivnosti, ubace video i audio sadržaje u nju. Nakon toga će imati mogućnost da testiraju funcionisanje publikacije i kreiranih interaktivnosti i sadržaja. I, na kraju, polaznici će moći da sačuvaju svoje publikacije u različite, danas najčešće korišćene, formate zapisa digitalnih publikacija.

Ovaj kurs zahteva prethodno kvalitetno poznavanje i upotrebu Adobe InDesigna, jer se digitalne publikacije po svojoj strukturi i načinu pravljenja ne razlikuju mnogo od štampanih. Zapravo, moglo bi se reći da su digitalne publikacije obogaćene štampane publikacije. U redosledu studija ovaj kurs se predaje odmah nakon kursa Adobe InDesigna i predstavlja svojevrsni nastavak tog kursa.

Potrebno predznanje

Za ovaj kurs potrebno je poznavanje rada u programu Adobe InDesign, jer se on direktno naslanja na gradivo koje se obrađuje na kursu tog programa.

Kompetencije

Modul 1 – Digitalne publikacije

 • Poznavanje namene i vrsta digitalnih publikacija
 • Poznavanje i upotreba interaktivnih elemenata u digitalnim publikacijama
 • Sposobnost kreiranja digitalnih publikacija sa „bogatim sadržajem”
 • Poznavanje i korišćenje servisa za digitalne publikacije kao medija objavljivanja

Potreban softver i tehnički uslovi

 • Softver: Adobe InDesign CC2015 ili noviji
 • Operativni sistem: Windows 8 ili noviji ili Mac OS X verzija 10.11 ili noviji
 • Računar sa procesorom ne starijim od Intel Pentium 4 ili AMD Athlon 64 (za Win), višejezgreni Intel procesori /i3, i5, i7/ (za Mac) sa 8 GB RAM memorije i grafičkom kartom sa 1 GB video RAM memorije

Kurs Digital Publishing će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta su digitalne publikacije?

Digitalne publikacije su publikacije koje se čitaju u digitalnom obliku na različitim uređajima – računarima, tablet uređajima, mobilnim telefonima i specijalizovanim uređajima za njihovo čitanje. Iako bi svaki format koji bi se mogao čitati na ovakvim uređajima teoretski mogao nazvati digitalnom publikacijom, u praksi se smatraju publikacije u PDF-u, ePub i Kindle formatima, kao i formatima specijalizovanih platformi za ovakvu vrstu publikacija.

2. Kakva je razlika između digitalnih i štampanih publikacija?

Štampane i digitalne publikacije dele puno zajedničkih elemenata, kao što su stranice, složen tekst i ilustracije. Ali, kako digitalni svet omogućava interaktivnosti, animacije, audio i video sadržaje, digitalne publikacije mogu imati sve te sadržaje. Takođe, digitalne publikacije omogućavaju mnogo lakšu navigaciju i pretragu kroz dokument, za razliku od štampanih. Štampana publikacija ima fiksne dimenzije stranica, dok se kod digitalnih one prilagođavaju veličini ekrana uređaja.

3. U kojim programima se prave digitalne publikacije?

U najširem smislu, svaki program koji pravi neku vrstu dokumenta koji se može čitati na nekom digitalnom uređaju može se smatrati pogodnim za to. No, u praksi tu spadaju profesionalni alati za slog publikacija, a trenutno je najkorišćeniji Adobe InDesign, čije se mogućnosti rada sa digitalnim publikacijama izučavaju na ovom kursu.

Digital Publishing

Plan i program predavanja:

1. Digitalne publikacije

 • Digitalne publikacije – uvod, trendovi i namena
 • Interaktivni elementi digitalne publikacije
 • Kreiranje digitalnih publikacija
 • Objavljivanje digitalnih publikacija

Polaznici kursa u učionici