Video Media Enviroment

Opis kursa:

U ovom kursu upoznaćete se sa medijem videa, njegovim informacijskim i stvaralačkim mogućnostima i različitim pristupima u njegovoj upotrebi. Uporedo sa stvaranjem prvih igranih filmova, režiseri stvaraju filmski jezik čiji se osnovni elementi koriste i dan-danas, kako na filmu, tako i na televiziji. Upravo taj filmski jezik ćemo analizirati sa gledišta kamere i montaže, kako biste shvatili na koji način filmski i video-stvaraoci postižu određeni, ciljani doživljaj kod gledaoca.

Takođe, osvrnućemo se kako na komercijalne vidove filma i videa, kao što su klasični, bioskopski film i televizijski prilog, tako i na avangardne i eksperimentalne struje koje prkose filmskim kodovima i stalno okrepljuju i iznova definišu jezik pokretnih slika.

Cilj kursa:

Na ovom kursu polaznik će steći osnovno potrebno znanje pre upuštanja u bilo kakav veći video-projekat. Naučiće osnovne tehničke i likovne elemente videa i filma, kao što su, između ostalog, filmski planovi, rakursi, osa akcije, različiti oblici montaže, definicije kadra, scene, sekvence.

Po odslušanom kursu, uspešno ćete praviti razliku između klasičnog, igranog filma i slobodnijih, avangardnih formi sa kojima se film susreo još početkom 20. veka u vidu apstraktnog i nadrealističkog filma, a koje se danas sreću kako u muzičkim spotovima tako i u eksperimentalnom filmu i video-umetnosti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:New Media Design Program i Video & Sound Production Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde