Kurs Video Media Enviroment

Kurs Video Media Enviroment omogućava polazniku da se upozna sa medijem filma i videa, njegovim informacijskim, ali pre svega stvaralačkim i umetničkim mogućnostima i različitim pristupima u njegovoj upotrebi. Uporedo sa stvaranjem prvih igranih filmova, režiseri stvaraju filmski jezik čiji se osnovni elementi koriste i dan-danas, kako na filmu tako i na televiziji. 

Upravo taj filmski jezik ćemo analizirati sa gledišta kamere i montaže, kako bi shvatili na koji način filmski i video stvaraoci postižu određeni, ciljani doživljaj kod gledaoca. Pričaće se i o komercijalnim vidovima filma i videa, kao što su klasični, bioskopski film, avangardni kao i eksperimentalne struje koje prkose filmskim kodovima i stalno okrepljuju i iznova definišu jezik pokretnih slika.

Kinematografija, kao i većina otkrića, nije nastala iznenada, zahvaljujući radu samo jednog naučnika ili pronalazača, već obuhvata čitav niz izuma i mukotrpan rad mnogih pojedinaca, koji su tokom 19. veka nastojali da se detaljnije pozabave iluzijom pokreta, ali i mogućnostima beleženja trenutka stvarnosti fotografskim putem. 

Osnosni element kinematografije je montaža. Filmski pioniri nisu osećali potrebu da montiraju svoje filmove, jer su oni za njih bili kratki isečci stvarnosti. Ipak, s razvojem svesti o filmu kao umetnosti i načinu izraza koji predstavlja mnogo više od pukog dokumentarističkog prenošenja stvarnosti, rodila se i potreba za montažom.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:New Media Design Program i Video & Sound Production Program.

Kurs Video Media Enviroment - opis i cilj

Tokom kursa Video Media Enviroment, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima procesa rada na video-projektima. Učenik će na ovom kursu steći osnovno potrebno znanje pre upuštanja u bilo kakav veći video-projekat. 

Polaznik će naučiti osnovne tehničke i likovne elemente videa i filma, kao što su, između ostalog, filmski planovi, rakursi, osa akcije, različiti oblici montaže, definicije kadra, scene, sekvence. Objasniće se razlika između klasičnog i igranog filma a govoriće se i o slobodnijim, avangardnim formama. Reč je o oblicima sa kojima se film susreo još na počecima 20. veka u vidu apstraktnog i nadrealnog filma, a koje se danas sreću kako u muzičkim spotovima, tako i u eksperimentalnom filmu i video-umetnosti.

Kurs Video Media Enviroment govori o filmu i videu i njegovoj poziciji između avangardne umetnosti i muzičkog spota. Nakon Prvog svetskog rata pojedini umetnici zauzimaju avangardni stav u vidu odbijanja vrednosti građanskog društva, pojmova lepog i ružnog, negacije buržoaskog morala i tradicionalnih umetničkih shvatanja. Neki od tih umetnika počinju da stvaraju i u okviru filma, kog nazivamo avangardni film. Postoje puno vrsta avangardnog filma od kojih su najpoznatiji apstraktni film i nadrealistički film.

Video-umetnost je internacionalni fenomen i obuhvata čitav niz umetničkih pokreta, teorijskih istraživanja, tehnoloških dostignuća, ali i politički i socijalni aktivizam. Ona je nastala u atmosferi u kojoj je vladala želja za oslobađanjem umetničkog dela od komercijalnog i materijalnog aspekta, kao i potraga za alternativnim načinima izlaganja. Video-art je bio u mnogo čemu povezan sa drugim pokretima iz istog vremena kao što su Fluxus, performans, Body Art, Arte Povera, Pop Art, minimalna i konceptualna umetnost, avangardni film, eksperimentalna muzika itd.

U šezdesetim godinama Bitlsi su prepoznali mogućnosti filma da se izraze kao umetnici i da pomoću njega reklamiraju svoje albume. Mnogi rock’n’roll bendovi kasnih šezdesetih i početkom sedamesetih idu stopama Bitlsa i snimaju zanimljive promotivne filmove. Sa razvojem televizije dolazi do nove revolucije gde se muzički izraz dobija novu, vizuelnu, dimenziju.

Kurs video media enviorment ITAcademy

Plan i program

1. Počeci pokretne slike

  • Kratka istorija pokretne slike
  • Stvaranje filmske industrije i počeci stvaranja filmskog jezika
  • Osnove filmskog jezika (kadar, scena, sekvenca, film / filmski planovi / položaj kamere – rakursi / generalni pravac)

2. Montaža - sa pojavom zvuka u filmu 1927. godine završava se istorija vizuelne montaže zbog toga što je montaža morala da vodi računa o jednoj novoj dimenziji – zvuku.

  • Evolucija vizuelne montaže kroz istoriju
  • Vrste montaže

3. Film i video – između avangardne umetnosti i muzičkog spota - Televizija je telekomunikacijski medij koji pretvara pokretne slike i zvuk u elektronski signal i emituje ih pomoću predajnika na ekran. Ona nije puno mlađa od kinematografije

  • Avangardni film
  • Video-umetnost - 
  • Razvoj televizije i muzičkog video-spota

Kurs Video Media Enviroment ITAcademy

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde