Kurs Graphic Design Projects

Kurs Graphic Design Projects osmišljen je kako bi vam omogućio neophodna znanja koja se tiču dizajna ambalaže. Do tih znanja doći ćete kroz upoznavanje sa istorijom ambalaže i razlozima zbog kojih se ona koristila nekada i zbog kojih se upotrebljava sada. Uz to, saznaćete koji se sve materijali koriste u izradi ambalaže, a zatim će vam i detaljno biti predstavljena pravila koja će vam biti od velike pomoći prilikom dizajniranja ambalaža, grafičkog oblikovanja etiketa, nalepnica itd. 

Praktična i teoretska znanja koja steknete na ovom kursu biće veoma značajna za vašu buduću karijeru, pre svega, jer korporativni identitet definiše specifičan, po mogućstvu jedinstven, izgled određenog brenda, firme, projekta i slično. 

Zahvaljujući napretku modernih tehnologija pomenuti korporativni identitet više se ne primenjuje samo na grafičke proizvode, već se sve više širi i na digitalni svet, tačnije na internet, televiziju i različite aplikacije za sve veći broj uređaja. Gradivo na ovom kursu biće pretežno orijentisano na grafičke proizvode, ali ćete tokom predavanja imati priliku i da čujete korisne savete koji se tiču njihovih veza sa web sadržajem, jer je danas nezamisliv uspeh bio kog brenda bez prisustva na internetu. Kurs Graphic Design Projects, zajedno sa ostalim kursevima u okviru programa po kome se školujete, pružiće vam sva neophodna znanja za započinjanje uspešne karijere grafičkog dizajnera.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Print & Graphic Design Program.

Kurs Graphic Design Projects – opis i ciljevi

Tokom kursa Graphic Design Projects, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim grafičkim projektima koji se najčešće izvode u praksi. 

Uz upotrebu različitih softvera imaćete mogućnost da, osim realizacije grafičkih projekata, savladate i osnovne tehnike štampe koje se najčešće koriste, kao i da naučite koje softverske aplikacije i tehnologije štampe će vam pomoći da ostvarite najefikasnije rezultate. 

Da biste bez poteškoća pohađali ovaj kurs, potrebno je da posedujete osnovna predznanja o korporativnom identitetu i poznavanju rada u programima Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign. Sve pomenute veštine moći ćete da usvojite u okviru školovanja na ITAcademy na kursevima koji prethode kursu Graphic Design Projects. 

Celokupno gradivo kursa podeljeno je u 4 modula, odnosno tematske celine koje čine nastavne jedinice sortirane po težini. Na taj način ćete se na početku kursa susretati sa najjednostavnijim lekcijama, a nakon toga i sa onim nešto kompleksnijim. Svaka nastavna jedinica osmišljena je tako da vas pripremi i uvede za ono što donosi naredna kako biste bez problema mogli da učestvujete na predavanjima. 

Prvi modul baviće se korporativnim identitetom i grafičkim projektima, kao i predstavljanjem različitih vrsta štampe i materijala. Već tokom naredne tematske celine upoznaćete se sa dizajnom kancelarijskog materijala, a zatim i sa dizajnom reklamnog materijala. Poslednji modul naučiće vas da kreirate novinske i internet oglase i upoznati vas sa dizajnom izdavačkih projekata u celini. 

Cilj ovog kursa je da steknete praktično iskustvo u kreiranju različitih grafičkih proizvoda: od vizitkarti, preko flajera, plakata i ambalaže do izdavačkih projekata, kao što su knjige i časopisi. Kroz predavanja ćete imati priliku da se upoznate sa nizom praktičnih primera koji će vam omogućiti da usvojite neophodne veštine za samostalno izvođenje različitih grafičkih projekata. Nakon što ovladate postupcima, tehnologijama i običajima u grafičkoj industriji bićete spremni da kroz komunikaciju sa drugim davaocima usluga uspešno iznesete grafičke projekte.

Kurs Graphic Design Projects će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta predstvlja kurs Graphic Design Projects?

Graphic Design Projects zapravo predstavlja jedan od ključnih kurseva na smeru Print Design. U ovom kursu polaznici će se suštinski upoznati sa grafičkim projektima koji se najčešće izvode u praksi. Polaznici će imati jedinstvenu priliku da kroz pet modula, uz odgovarajuću teorijsku osnovu i veliki broj praktičnih primera, steknu veštine i iskustvo realizacije različitih grafičkih projekata.

Drugim rečima, projekata koji se najčešće izvode u grafičkom dizajnu. Polaznici će, pored realizacije grafičkih projekata, korišćenjem različitog softvera, imati mogućnost da steknu osnovno znanje o tehnikama i tehnologijama štampe koje se najviše koriste, kao i o tome koju softversku aplikaciju i koju tehnologiju štampe da iskoriste kako bi najuspešnije došli do željenog rezultata.

2. Šta podrazumevamo pod štampom?

Pod štampom možemo smatrati procese, tehnologije, postupke i tehnike pomoću kojih se određeni lik (dizajn) prenosi na podlogu (materijal). Kroz vreme, sa razvojem nauke, tehnike i tehnologije, osmišljene su mnogobrojne tehnike štampe, koje se i dan-danas razvijaju i menjaju.

One štamparske tehnike koje su bile aktuelne pre 5 godina danas su već gotovo zastarele. Neke su, kao prevaziđene, prestale da se koriste ili se koriste više iz istorijskih ili umetničkih razloga, jer su ih zamenile efikasnije i ekonomski prihvatljivije tehnike. Iako se čini da era digitalizacije ukida potrebu za štampom, to je daleko od istine. Štaviše, digitalne tehnologije su otvorile vrata novim načinima štampe, koji ranije nisu bili mogući, pa možemo govoriti o svojevrsnoj ekspanziji štampe.

3. Šta je digitalna štampa?

Digitalna štampa je u principu svaka tehnika štampe koja direktno iz računara, bez pravljenja klišea, ostavlja trag na podlozi (materijalu). Sa sveopštom upotrebom računara u skoro svakoj sferi života, sve je više štamparskih tehnika koje idu ka tome da se dizajn direktno sa ekrana prenese na podlogu. Zbog odsustva klišea, što skoro da eleminiše inicijalne troškove, digitalna štampa se pokazala kao vrlo isplativa za štampu malih tiraža i pojedinačnu štampu.

Generalno, digitalna štampa se prema tehnologiji štampe može dodeliti na: lasersku, LED, inkdžet, sečenje, graviranje, dye sublimation. Sa druge strane, prema nameni se može podeliti na: kućnu (i male firme), kancelarijsku, industrijsku.

Kurs Graphic Design Projects

4. Šta je to ofset štampa?

Ofset štampa (ili ravna štampa) je najpopularnija štampa za masovnu štampu na papiru. Njome se štampaju: novine, knjige, plakati, memorandumi, vizitkarte, kartonska ambalaža i još mnogo toga. Svoju popularnost je stekla zbog brzine štampe i relativno niskih troškova.

Ofset štampa spada u takozvanu ravnu štampu, jer je lik koji se otiskuje na istoj visini sa klišeom. Još jedna karakteristika ove vrste štampe je da se lik ne otiskuje na papir direktno sa klišea, već postoji prenosni medij sa kojeg se otisak pravi. Zbog toga se ova vrsta štampe naziva ofset (engl. off-set), što označava taj dodatni korak u procesu otiskivanja.

5. Šta je to štamparija?

Pod štamparijom podrazumevamo profesionalnu organizaciju (preduzeće, zanatsku radnju…), koja se bavi otiskivanjem boje na različite materijale i izradom različitih proizvoda u sklopu procesa (ambalaže, reklamnog materijala, knjiga, novina, časopisa…). U zavisnosti od vrste proizvoda koji prave, štamparije se razlikuju po: tehnologiji štampe, veličini, broju zaposlenih i unutrašnjoj organizaciji.

U današnje vreme digitalne štamparije su sve zastupljenije. Od fotokopirnice na ćošku, pa sve do velikih, može se reći industrijskih postrojenja, digitalne štamparije su tu da omoguće štampu na različitim materijalima i oblicima koji nisu bili mogući pre samo deceniju ili dve. Pored usluga štampanja, štamparije rade i mnoge druge poslove koji služe da bi se napravio finalni proizvod: plastifikaciju; povez i knjigovezačke poslove; pravljenje ambalaže; sečenje, savijanje, obradu i sklapanje različitih materijala za pravljenje reklame; postavljanje štampanih materijala na vozila i druge objekte.

6. Šta je bitno znati kod procesa štampe?

Kada se radi dizajn štampanog materijala, uvek treba imati na umu kojom tehnikom i na koji način će se štampati. Poznavanje procesa štampe je esencijalno za bavljenje dizajnom štampanog materijala. Što dizajner bolje poznaje procese štampe, to će mu biti lakše da napravi dizajn koji će stvarno moći da se odštampa, kao i da proceni potrebno vreme i cenu za realizaciju projekta.

U tom smislu, dizajner bi trebalo da uradi sledeće: da se upozna sa osnovama različitih tehnika štampe kroz štampanu i online literaturu; da poseti štamparije u kojima se štampaju projekti na kojima radi i upozna se sa procesima. Štampari su uglavnom vrlo radi da upoznaju dizajnere sa svojim poslom, kao i kritičnim fazama za uspešnu realizaciju projekta; da razmenjuje iskustva sa drugim dizajnerima, kao i sa štamparima i drugim grafičkim radnicima (knjigovesci, izrađivači klišea i dr.).

7. Šta predstavlja priprema za štampu?

U zavisnosti od vrste štampe, dizajn projekat treba pripremiti za štampu. Kod mnogih tehnika dovoljno je iz korišćenog softvera sačuvati/eksportovati dizajn u PDF zapis i kasnije će se iz njega dobiti odgovarajuće informacije za štampu. Kada dizajner nije siguran kako nešto da pripremi za štampu, bilo zato što se prvi put susreće sa takvim zadatkom ili prvi put takav posao radi sa određenom štamparijom, ili postoje parametari koji zavise od vrste i debljine materijala na kojem se štampa, vrlo je uputno da razgovara sa zaposlenima u štampariji o tome kako najbolje i najkvalitetnije da pripremi za štampu svoj dizajn.

Plan i program predavanja:

1. Uvod u grafičke projekte 

 • Šta je korporativni identitet i na koji način se primenjuje kroz grafičke projekte 
 • Upoznavanje polaznika sa vrstama štampe i materijalima 
 • Saradnja sa štamparijama. Važnost štamparije kao finalizatora grafičkog projekta 

2. Dizajn kancelarijskog materijala 

 • Vizitkarte, ID karte, robne oznake 
 • Šta je memorandum i zbog čega je veoma važan element korporativnog identiteta Upoznavanje polaznika sa različitim vrstama koverata 
 • Štampanje na gotovim proizvodima 

3. Dizajn reklamnog materijala 

 • Vrsta i namena flajera i upoznavanje sa njihovim dizajnom 
 • Dizajn velikih formata 
 • Dizajn ambalaže 

4. Dizajn izdavačkih projekata 

 • Kreiranje novinskih i internet oglasa 
 • Brošure i knjige. Predstavljanje procesa dizajniranja i izrade korica  
 • Novine i časopisi

Polaznici kursa Visual Design Projects and Packaging

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se