Kurs SEO WordPress

Kurs SEO WordPress posvećen je optimizaciji veb-sajtova koji su kreirani pomoću WordPressovog sistema za upravljanje i uređivanje sadržaja ili CMS platforme. Zahvaljujući ovom kursu, imaćete priliku da se upoznate sa načinima izvođenja optimizacijske prakse kroz WordPress platformu, odnosno preko Content Management System (CMS) servisa. Reč je o jednom od kurseva u kojima se obrađuju teme u vezi sa optimizacijom veb-sajtova za internet pretraživače (Search Engine Optimization).

Kurs SEO WordPress polaznicima pruža jedan napredniji teorijski nivo znanja, a potom i praktičnu primenu optimizacijskih radnji kroz WordPressov CMS. Treba pomenuti i da je WordPressov CMS jedno od najčešće korišćenih i omiljenih rešenja mnogih kreatora veb-sajtova na kupljenim domenima. 

Mnogi početnici se prilikom odabira načina za kreiranje prvog veb-sajta opredeljuju za CMS rešenje WordPressa, koje se brzo i lako može usvojiti. Međutim, funkcionalnosti i mogućnosti WordPressa nadilaze znanje koje imaju početnici – stoga je to servis kojim se i profesionalci često služe kao alatom za kreiranje i plasiranje kompleksnih rešenja. WordPressova CMS platforma pogodna je i za neke kompleksnije veb-sajtove. U vezi sa tim treba pomenuti da su kroz ovaj CMS izrađeni mnogi poznati veb-sajtovi: BBC America, OptinMonster, The Walt Disney Company, Renault, The Washington Post, United States Mission Geneva, Sony Music i dr. 

Na samom početku vrlo je važno znati da WordPress rešenje nije u potpunosti prilagođeno korisnicima, te je neophodno načiniti određena podešavanja kako bi se uspešno odgovorilo na optimizacijske zahteve.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa SEO WordPress

Cilj kursa SEO WordPress je da predstavi WordPress kao platformu za unos sadržaja. Zato ćete u okviru kursa imati prilike da se upoznate sa pojmom CMS-a i razlozima zbog kojih je on jedan od najkorišćenijih servisa za kreiranje veb-sajtova. Posebna pažnja u ovom kursu poklonjena je svojstvima WordPress CMS-a kao besplatnog servisa, te ćete saznati zašto je ovaj servis jednostavan za upotrebu čak i početnicima i koje su njegove funkcionalnosti osim podrške svih tipova medija, velike zajednice i brojnih tema i pluginova koje nudi. 

I pored brojnih prednosti, ova platforma, ipak, ima i određene nedostatke. Jedan od glavnih je njegova neprikladnost za optimizovanje veb-stranica za pretraživače na internetu. Upravo iz tog razloga je vrlo važno poznavati određene opcije koje mogu doprineti boljoj optimizaciji veb-sajtova rađenih u WordPressu. 

Tematski okviri posvećeni optimizacijskom unapređenju WordPress sajtova u kursu tiču se: instalacija tema pogodnih za optimizaciju, tumačenja i primene breadcrumbsa na veb-sajtovima, ručnog odobravanja komentara, podešavanja permalinka, unosa odgovarajućih, tj. relevantnih alt opisa u slike, odgovarajuće veličine slika, pravilnog formiranja URL strukture, sačinjavanja URL sitemape, izbegavanja dupliranog sadržaja, internog linkovanja veb-stranica itd. 

Poseban deo kursa posvećen je terminologiji. Ipak, kako bi bilo bliže objašnjeno na koji način se izvode podešavanja kako bi se optimizovao veb-sajt za internet pretraživače, biće razmotrene i najbolje prakse u WordPressu. Usled toga, biće reči o kreiranju veb-stranica, kategorija i tagova, zatim o paginaciji, datiranoj arhivi i autorskoj arhivi, ali i o drugim elementima koje je moguće modifikovati sa ciljem bolje optimizacijske moći veb-prostora. Na kursu će biti predstavljena različita svojstva pluginova kao što su: Smush, Yoast SEO, Google Analytics by MonsterInsights, Aksimet Anti-Spam, Troubleshooting and Health Check, Broken Link Checker i dr. 

Jedan od osnovnih ciljeva ovog kursa je da na jednostavan i krajnje razumljiv način pruži konkretna znanja o uspešnim praksama sajtova nastalih pomoću WordPress CMS rešenja. Bićete u prilici da se upoznate sa svim ključnim mestima i funkcijama za podešavanje preko kojih ovakvi sajtovi mogu biti uspešno optimizovani i dobro pozicionirani u rezultatima pretrage na pretraživačima. 

Kurs SEO WordPress odgovoriće na pitanja:

Koja je uloga CMS-a?

CMS je skraćenica sačinjena od prvih slova reči Content Management System, a reč je o sistemu za upravljanje sadržajem. To je softver za kreiranje i modifikovanje sadržaja na jednom veb-sajtu i rukovođenje njime. Osnovne prednosti ovog sistema su njegova jednostavnost i besplatna upotreba. Nije neophodno imati neka posebna tehnička znanja kako bi se rukovodilo sadržajem na ovoj platformi. CMS rešenje pruža mogućnost jednostavnog kreiranja veb-sajta, i to bez stručne pomoći i poznavanja jezika kodova. Preko sistema za upravljanje sadržajem moguće je podizati ili premeštati veb-stranice, čuvati slike, stranice itd. CMS omogućava i upravljanje korisnicima, njihovim pravima na servisu, kao i dokumentima. Osim WordPress CMS-a, na tržištu se izdvajaju i Drupal, Joomla, Shopify, Magento, Wix i dr.

U čemu se razlikuju wordpress.com i wordpress.org?

Postoje dve verzije WordPressa: wordpress.com i wordpress.org, koje se vrlo često mešaju. Ipak, postoji jedna vrlo važna razlika između WordPress opcija .com i .org. WordPress.com predstavlja sajt koji dozvoljava kreiranje poddomena na adresi i u slučaju ove verzije ne može se govoriti o platformi. Druga verzija, WordPress.org, predstavlja samostalnu CMS platformu koja pomaže da se kreira veb-sajt na bilo kojoj adresi. U konkretnom slučaju, internet korisnici imaju mogućnost da besplatno preuzmu CMS rešenje WordPressa i da preko opcije wordpress.org uvežu prethodno zakupljen hosting i domen. U verziji wordpress.com internet korisnik postavlja veb-sajt i tom prilikom besplatno koristi WordPressov hosting. Tada dobija adresu koja može da izgleda ovako: prvi_javan_sajt.wordpress.com. Na taj način korisnici hosting usluga WordPressa samo koriste prostor WordPressa i kreiraju sadržaje za hosting koji mogu biti izbrisani sa te lokacije i mimo njihove namere. 

Zašto WordPress nije Search Engine Friendly?

Poznato je da WordPress nije sredina koja je u potpunosti prilagođena korisniku kada je reč o optimizaciji. Ipak, dobro je imati na umu da je WordPressov CMS bolje rešenje za potrebe optimizacije od bilo kog drugog rešenja. Glavne prednosti WordPressa su njegova praktičnost i prilagodljivost. WordPressov CMS je moguće jednostavno prilagoditi nekim osnovnim SEO pravilima. On pruža i mogućnost pristupa velikom broju pluginova koji se mogu instalirati u sistemu, a koji olakšavaju optimizaciju kreiranih sadržaja, i njihovog biranja. Takav je, na primer, Yoast SEO. Prilikom kreiranja veb-sajta u WordPressu važno je da se načini adekvatan izbor gotove dizajnirane teme koja će se uneti preko CMS-a na veb-sajt. Treba imati na umu da mnoge teme koje se mogu birati u okviru CMS-a ne odgovaraju standardima optimizacije za internet pretraživače, zbog čega treba biti posebno oprezan. 

laptop

Plan i program predavanja za kurs SEO WordPress

 • Šta je CMS?
  • Koji je najbolji i najkorišćeniji CMS na svetu?
 • WordPress
 • Da li je WordPress Search Engine Friendly?
 • Osnovna SEO podešavanja WordPressa
 • Instalirajte SEO friendly temu
  • Odaberite www ili non-www
  • Podesite friendly permalinks
  • Omogućite breadcrumbs
  • Aktivirajte ručno odobravanje komentara
  • Podešavajte URL od posta do posta
  • Kreirajte relevantan ALT tekst za svaku sliku
  • Interno linkujte druge postove/strane
  • Kreirajte pravilnu URL strukturu
  • Postavljajte slike odgovarajuće veličine
  • Postavite noindex na low-value content
  • Sredite duplicate content
  • Kreirajte XML sitemap
 • WordPress terminologija
  • WordPress terminologija: Pages vs Posts
  • WordPress terminologija: Categories vs Tags
  • WordPress terminologija: Author Archives
  • WordPress terminologija: Dated Archives
  • WordPress terminologija: Pagination
  • WordPress terminologija: Breadcrumbs
  • Proverite „zdravlje” sajta
  • Proverite dostupnost sajta
 • WordPress plugins
  • Smush – Compress, Optimize and Lazy Load Images, Yoast SEO, Broken Link Checker, Google Analytics by MonsterInsights, Breadcrumb NavXT, Akismet Anti-Spam, Health Check and Troubleshooting, Caching your WP site

Polaznici kursa u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se