Kurs Google Academy Video

Kurs Google Academy Video, koji je jedan od programa Google Academy, može biti od koristi u slučaju da vas zanima video-oglašavanje. Oglašavanje preko pretraživača već izvesno vreme privlači mnoge advertajzere i internet korisnike. Vreme kada su klikovi na pretraživačima bili povoljni je prošlo. Sve veći broj konkurentnih kompanija se bori za prve pozicije na internetu, što zahteva i ulaganje u oglašavanje. Zahvaljujući kursu Google Academy Video možete naučiti sve važne aspekte i strategije za uspešno video-oglašavanje, a možete i unaprediti svoje znanje i pravilno iskoristiti potencijal pretraživača u promociji svog biznisa.

Digitalna marketinška tehnika koju koristi veliki broj oglašivača jeste Cost-Per-Click (CPC). Ova tehnika je čest izbor brojnih oglašivača u marketinškim strategijama u digitalnoj industriji. Ipak, postoje i neke nove efektne i atraktivne oglašivačke prakse koje postaju sve popularnije. Ove prakse pružaju mogućnost preciznog ciljanja i merenja rezultata kampanja, kao i interakciju sa ciljanom publikom na različitim digitalnim platformama. Ovo kontinuirano razvijanje novih metoda oglašavanja odražava dinamičnost digitalnog marketinga i konstantnu potragu za inovativnim načinima povezivanja brendova sa korisnicima.

U kursu pred vama imaćete priliku da se detaljnije upoznate sa oglašavanjem na YouTubeu, saznate koje su prednosti ovog vida oglašavanja, ali i koje su koristi koje kompanije dobijaju zahvaljujući promovisanju proizvoda ili usluga kroz video-format i preko ovog oglasnog servisa. Važno je istaći da je mlađa populacija ključni potrošač, ali i tvorac vizuelnog sadržaja. Takođe, društvene mreže na kojima video-zapis nije osnovni format komunikacije postale su popularne među starijom populacijom, dok su platforme sa video-sadržajem više namenjene mlađima. Ova promena u načinu izražavanja i konzumiranja sadržaja važna je za marketinške strategije usmerene ka određenoj ciljnoj grupi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurContent & SEO ManagerPPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Google Academy Video

YouTube, koji postaje sve popularniji društveni medij, dobio je prostor u okviru Google Academy programa, tačnije kursa Google Academy Video. Preko ovog kursa biće prilike da sagledate različite tipove puštanja oglasa na YouTubeu, kao i da razmotrite neke od strategija privlačenja pažnje gledalaca u video-oglasima. Takođe, u jednom delu kursa biće predstavljeni neki od interesantnih načina za snimanje i obradu video-sadržaja, što može koristiti prilikom osmišljavanja i snimanja video-sadržaja. Pored toga, naučićete kako da iskoristite funkcionalnosti YouTube platforme, kako da kreirate interaktivne oglašivačke sadržaje, ali i da atraktivno predstavite svoje poslovanje na YouTubeu. Poseban segment kursa biće posvećen uspostavljanju konekcije sa pratiocima i pretplatnicima na YouTube kanalu, jer je izgradnja lojalne publike od ključne važnosti. 

Na kursu Google Academy Video, u okviru Google Academy programa, detaljno su obrađeni različiti formati oglasa na YouTubeu koji se upotrebljavaju za privlačenje, ali i za zadržavanje pažnje gledalaca. Ovde je fokus postavljen na format TrueView oglasa, u koji spadaju i In-stream Ads, Discovery Ads i Bumper Ads. Kroz interesantne oglasne prakse prikazani su slučajevi kreiranja TrueView video-oglasa, predstavljena je njihova uloga u Google kampanjama, ukazano je na način kako se postavljaju, dele i otkrivaju video-sadržaji na YouTubeu, dok je čitanju postignutih rezultata i optimizaciji oglasnih praksi posvećen poseban prostor u ovom delu kursa. Kroz kurs se takođe detaljno sagledava kreiranje TrueView kampanja, bidovanje, definisanje kriterijuma pojavljivanja oglasa, načini formiranja oglasnih grupa i ciljnih grupa. Prostor je ostavljen i priči o kreiranju liste ključnih reči za TrueView kampanje. Kroz sve ove teme polaznici će dobiti sveobuhvatno razumevanje oglašavanja na YouTubeu i praktične savete za uspešnu kampanju.

Oglašavanje putem video-sadržaja pruža mogućnost tumačenja metričkih podataka, odnosno sagledavanja uspešnosti video-kampanje. Kroz studiju slučaja biće objašnjeno kako se ovi podaci koriste u digitalnom oglašavanju kako bi se unapredilo poslovanje kompanije. Izveštaji će obuhvatiti sve relevantne metričke podatke koji imaju referentnu vrednost u kampanjama, a pravilno čitanje i interpretacija tih podataka omogućava donošenje informisanih odluka. Na taj način polaznici će naučiti kako mogu iskoristiti metričke podatke u praćenju uspešnosti oglašavanja i kako će poboljšati rezultate svoje kompanije.

Kurs Google Academy Video odgovoriće na pitanja:

Koje su karakteristike In-stream video oglasa?

Video-oglasi koji se mogu prikazati pre, tokom, ali i na kraju video-sadržaja i imaju mogućnost ciljnog dosezanja gledalaca nazivaju se In-stream video-oglasi. Oglasi se plaćaju onda kada korisnik podgleda najmanje 30 sekundi sadržaja video-reklame, ili kada internet korisnik reklamni sadržaj odgleda do kraja ili, ukoliko gledalac ostvari interakciju s oglasom. Ovakvi oglasi, nakon interakcije sa njima, preusmeravaju gledaoce na određenu web lokaciju ili YouTube kanal. Takođe, kroz kanal se može postići dalja interaktivnost i prikazivanje drugih video-sadržaja istog oglašivača bez dodatne naplate. Pored ovih, treba pomenuti da se među oglasnim formatima zapažaju i oni i In-stream video-oglasi koji se ne mogu preskočiti ili zaustaviti i nazivaju se In-stream non-skippable video-oglasi. Ovaj format oglasa pruža mogućnost efikasnog povezivanja oglašivača s ciljanom publikom i promovisanje njihovih proizvoda ili usluga. 

Koje se sve kategorije sadržaja smatraju osetljivim na oglašivačkoj displej mreži?

Na oglašivačkoj displej mreži postoje izvesne tematske oblasti koje mogu biti cenzurisane, a kreator sadržaja može biti penalizovan. Ovi sadržaji obuhvataju različite kategorije kao što su policijske akcije, terorističke akcije, zločini, vanredne situacije, smrt i tragedija, vojni i međunarodni konflikti. Osim ovih, treba pomenuti i one sadržaje koji prikazuju nasilje nad maloletnicima, neprikladan jezik, seksualno sugestivne ili transparentne scene, što se takođe može smatrati osetljivim društvenim oblastima. Diskriminatorni sadržaji zasnovani na identitetu, pravima i drugim osetljivim društvenim pitanjima takođe mogu snositi sankcije. Sadržaji koji se odnose na tragedije i nasilne sukobe, kao i svi oblici vulgarnosti u izražavanju ili postupku takođe se smatraju neprikladnim za oglašivačku displej mrežu. Važno je da oglašivači obrate pažnju na ove smernice kako bi se izbegle sankcije i očuvala reputacija brenda.

Po čemu se razlikuju Google Ads i YouTube analitike?

Google Ads i YouTube analitika su alati koji omogućavaju salgedavanje uspešnosti kampanja kroz metričke podatke prikupljene u okviru ovih analitičkih servisa. Tako Google Ads analitika prikuplja podatke o rezultatima video-kampanje na YouTubeu, ali i o reklamnim sadržajima Google Display Networku. YouTube analitika se fokusira na unapređenje angažmana i metričke podatke specifične za YouTube video-sadržaje. Ova analitika pruža inteligentnu analizu i odgovore na ključna pitanja kao što su reakcije gledalaca, njihov identitet i način angažovanja sa video-sadržajem. Pomoću YouTube analitike možemo videti broj pregleda, informacije o gledaocima, lokacijama i izvorima pristupa sadržaju, ali i na koji način su se gledaoci zainteresovali, zbog čega su se zadržali i kako su se angažovali. Ovi alati su korisni za razumevanje performansi kampanja i optimizaciju video-sadržaja i kanala brenda. 

Muške ruke

Plan i program kursa Google Academy Video

 • Zašto se ne treba držati samo Search mreže
  • YouTube – jedan od najvećih pretraživača i mreža za oglašavanje
  • Kako da korisnici obrate pažnju na vaše oglase
 • Složenost snimanja kvalitetnih video-snimaka
  • Saveti za kvalitetnu video-produkciju
 • Pokretanje besplatnog YouTube kanala
  • Brend YouTube oficijelni kanali
  • Sajt kategorije
  • Linkovanje Google Ads naloga sa YouTube nalozima
 • Formati oglasa na YouTubeu
  • Kreiranje i optimizovanje kampanje
  • Targetiranje ciljne grupe
  • Praćenje analitike i kreiranje izveštaja
 • Studija slučaja
 • Priprema za ispit

Polaznici kursa Google Academy Video u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se