Online Content Creation & Distribution

Opis kursa

Načini kreiranja i distribucije (promocije) online sadržaja korišćenjem savremenih kanala online komunikacije.

Cilj kursa

Polaznici kursa će naučiti kako se kreiraju korisni i zanimljivi sadržaji u kontekstu poslovnih ciljeva organizacije.