Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin Management

Opis kursa

Najčešće aktivnosti poslovne komunikacije putem interneta se poslednjih godina najčešće dešavaju preko društvenih medija i društvenih mreža. Detaljnije poznavanje načina korišćenja društvenih medija i društvenih mreža kao efikasnog alata online komunikacije predstavlja jedan od najvažnijih zadataka osoba čiji je posao internet komunikacija.

Cilj kursa

Polaznici kursa će dobiti konkretna znanja i veštine iz oblasti uspostavljanja i vođenja naloga na različitim tipovima najvažnijih aktuelnih društvenih mreža, kao i principe po kojima se usvaja komunikacija na novim važnim društvenim mrežama kada postanu aktuelne.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community Manager.