Kurs Online PR

Online PR praksa postala je integralni deo svakog PR sektora ili odeljenja za odnose sa javnošću u mnogim poslovnim organizacijama. Radne aktivnosti online PR-a veoma su bitne za komunikaciju jedne kompanije sa ciljnom javnošću u okviru svog poslovnog konteksta. Praksa online PR menadžera obuhvata vrlo široku lepezu radnji u okviru PR pozicije, zbog čega PR mora da poznaje i obaveze menadžera odnosa s javnošću. U nekim kompanijama aktivnosti tradicionalnog i online PR-a izvršava jedna zaposlena osoba na PR poziciji. 

Veoma je važno da PR menadžer poznaje poslovni kontekst u kom jedna kompanija posluje, ali i da mu je poznato na koji način je potrebno komunicirati sa različitim grupama ciljne javnosti. Iako se posao PR menadžera sa razvojem različitih medija sve više usložnjava, te i njegove aktivnosti, postoje određene osnove dobre komunikacije koje je neophodno da poznaje ne samo PR menadžer već i svi zaposleni u različitim sektorima jednog poslovanja. Prva i osnovna tendencija svakog PR menadžera, a onda i zaposlenog, trebalo bi da bude razvijanje dugoročnih, održivih odnosa i saradnje sa klijentima/kupcima/korisnicima jedne kompanije. 

Veza između organizacije i ciljnih javnosti gradi se preko strateškog upravljanja komunikacijskim procesima unutar i izvan jednog poslovanja, što je i glavni zadatak sektora odnosa sa javnošću. Drugim rečima, glavni cilj PR-a je da kvalitetno upravlja komunikacijom, kako unutar tako i izvan kompanije. Online odnosi sa javnošću (online PR) podrazumevaju integraciju različitih komunikacijskih aktivnosti kojima se teži da se izgradi pozitivna slika menjanja o jednom poslovanju u online svetu. 

Dobro upravljane aktivnosti online PR-a jesu samo jedan od segmenata u širokom dijapazonu poslovnih aktivnosti uspešne kompanije. Svakako da odnosi sa javnošću jesu odeljak poslovanja koji pomaže da se stvori stabilna, pouzdana i sigurna poslovna tvorevina. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurWeb Project Manager & Data AnalystSocial Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels ManagerOnline Sales & E-business Development Manager.

Opis i cilj kursa Online PR

Kurs Online PR kreiran je tako da pruži odgovarajuća znanja u okviru oblasti upravljanja odnosima sa javnošću u online svetu. Osim toga, kroz ovaj kurs biće reči i o načinima uspostavljanja i održavanja kvalitetne poslovne komunikacije na internetu kroz različite servise komunikacije. Kako bi priča o online PR-u mogla da bude potpuna, poseban segment kursa posvećen je različitim tehnikama merenja aktivnosti online PR-a. Spoznaja kvalitetnog online plasmana jeste jedna od posebno važnih radnji svakog zaposlenog koji radi na komunikaciji i održavanju pozitivnih odnosa sa javnošću između kompanije i ciljne javnosti. Usled toga je vrlo važno da svaki pisac sadržaja ima znanje i o osnovama komunikacije s javnošću. 

Na kursu Online PR imaćete priliku da se susretnete sa nekim vrlo važnim terminima online PR-a, ali i da se upoznate sa različitim aktivnostima koje obavlja PR menadžer, a koje je neophodno da poznaju i drugi zaposleni zaduženi za korišćenje i izražavanje sadržajem u okviru jedne kompanije. Tako će tokom kursa Online PR više reči biti o pojmu i definiciji online odnosa sa javnošću, ali biće i definisane glavne terminološke odrednice, ali i ciljevi online PR radnji. Konkretnom komunikacionom procesu između pošiljaoca i primaoca posvećeno je posebno mesto, te je ovo pitanje obrađeno u okviru posebnog dela modula. Takođe, tumačeni su i različiti načini plasiranja sadržaja i vrste medija u online okruženju, kao i različite strategije online komunikacije. 

Urednik sadržaja ili content menadžer ima svest o tome da PR može da bude koristan i neophodan alat u komunikaciji svake kompanije sa kupcima/korisnicima. Zato je prilikom kreiranja sadržaja dobro znati na koje načine odgovoriti na zahteve i potrebe korisnika i kupaca, što dovodi do sigurnog unapređenja online reputacije jedne kompanije. Jedno od problemskih mesta koja će biti obrađena na modulu tiče se kreiranja sadržaja za sajt u kontekstu online PR-a. Jedan deo ovog pitanja biće obrađen kroz priču o kompanijskom blogu, sadržajima u okviru njega i vidovima komunikacije s javnošću. Drugi deo ovog problemskog polja biće sagledan kroz prizmu komuniciranja preko društvenih medija i platformi, koje su danas i neizostavan kanal komunikacije svake online PR prakse. Kroz kurs ćete imati priliku da se upoznate i sa marketinškim obrascima koji su prisutni na društvenim platformama. 

Cilj kursa Online PR je da na što jasniji način ukaže na značenja i svrhu dobrih PR praksi. Ideja Online PR modula je da pomogne u artikulisanju ciljeva i kreiranju strategija i tehnika kojima će se stići do željene reputacije i kredibiliteta pred javnim mnjenjem u online sredini kompanije koja primenjuje ovu komunikaciju. Kroz materijal i primere u ovom modulu spoznaćete koje su to prakse zahvaljujući kojima se gradi dobra reputacija brenda, organizacije i pojedinca na sajtu, blogu i društvenim medijima. 

Kurs Online PR odgovoriće vam na pitanja:

U čemu se razlikuju odnosi sa javnošću od online odnosa sa javnošću?

Postoji izvesna razlika između odnosa sa javnošću u tradicionalnom obliku i odnosa sa javnošću na digitalnim kanalima komunikacije. U oba slučaja definicija – da odnosi sa javnošću jesu komunikacioni strateški proces preko kojih se gradi odnos jedne kompanije sa njenim grupama ciljne javnosti – jeste tačna. Dakle, i u tradicionalnom PR-u i u online PR-u teži da se njihovim aktivnostima komunikacija jedne poslovne organizacije usmeri na sticanje pozitivne reputacije u javnosti. U odnosu na tradicionalne odnose sa javnošću, online PR praksa težište postavlja na online okruženje i digitalne kanale, što podrazumeva skup različitih aktivnosti. Online odnosi sa javnošću jesu akcije koje sprovodi PR menadžer na internet kanalima komunikacije, a što je i osnovni alat rada kojim se plasiraju poruke koje mogu interesovati korisnika/kupca. 

Koja je uloga kompanijskog bloga?

Za razliku od sajta, blog se smatra alatom koji je jednostavan i lakši za kreiranje, objavljivanje i upravljanje sadržajima na kompanijskoj online adresi. Kreiranjem blog postova došlo je do toga da kupci/korisnici mogu brže i jednostavnije da se povežu sa kompanijom, ali i da lakše sudeluju u deljenju sadržaja. Osim toga, treba istaći i da je kompanijski blog automatizovan sajt čiji se sadržaj hronološki prikazuje, a osim toga je i manje formalan način komuniciranja sa ciljnom javnošću. Sadržaji u blog postovima su ličniji, prisniji i ponekad nisu u direktnoj vezi sa poslovanjem kompanije. Kompanijske blogove možemo podeliti u eksterne i interne blogove na osnovu ciljne grupe sa kojom komuniciraju. Tako, eksterni blog u kompaniji jeste češći vid kompanijskog bloga, a tekstovi i sadržaji na njemu javno su dostupni svim grupama spoljašnje ciljne javnosti. Za razliku od njega, interni blog jeste blog koji je posvećen isključivo zaposlenim u kompaniji, i ovu vrstu bloga nemaju sve kompanije. 

Čemu služi Facebook Insights?

U okviru Facebooka postoji posebna opcija koja se naziva Facebook Insights, preko koje se mogu proveriti analitički podaci i metrike poslovnih stranica. Preko Insightsa se mogu dobiti informacije o prijemu objava među pratiocima poslovnih stranica na Facebooku. Tako se na primer može dobiti jasnija slika o tome u koje doba dana treba objavljivati, koliko ljudi je pokazalo interesovanje za sadržaje na Facebook stranici, koliko je ljudi videlo određenu objavu (bilo kroz plaćenu kampanju ili organskim putem), koliko je njih kliknulo na objavu ili ostvarilo neku interakciju sa njom, preko kojih uređaja je pristupljeno Facebook stranici i dr. Neke od popularnijih objava na Facebooku i dalje su objave u formatu video-snimaka. Zahvaljujući opciji Insights moguće je prepoznati ne samo koliko je ljudi videlo video-sadržaj već i koliko su dugo pratioci stranice gledali video (na primer do 10 sekundi ili manje).

Polaznik kursa sa mobilnim telefonom i laptopom

Plan i program predavanja

Kurs: Online PR 

 • Pojam i strategija online odnosa sa javnošću
  • Pojam i definicija online odnosa sa javnošću 
  • Vrste medija u online okruženju
  • Strategije online komunikacije
 • Sajt kao PR alat
  • Ciljevi nastupa na sajtu
  • Izvori saobraćaja na sajtu
  • Odabir sadržaja za sajt
  • Kako prirediti sadržaj za sajt?
 • Upravljanje kompanijskim blogom
  • Šta je blog?
  • Kompanijski blog
  • Kreiranje bloga na web adresi
  • Kako pisati za kompanijski blog?
  • Upravljanje komentarima posetilaca bloga
 • Društveni mediji i društvene mreže
  • Odlike društvenih medija
  • Koncept marketinškog sadržaja
 • Facebook
  • Facebook – mreža svih mreža?
  • Priređivanje efektnih postova na Facebooku
  • Facebook Insights

Polaznici kursa Online PR u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se