PR and Business Communication

Opis kursa:

Odnosi sa javnošću, baš kao i poslovna komunikacija, istovremeno su i naučna i praktična disciplina koja stvara i održava reputaciju firme sa ciljem da se ostvari razumevanje i podrška, da se utiče na mišljenje i ponašanje ciljanih javnosti i da se ostvari najbolja moguća komunikacija sa okruženjem. Razmatraćemo na koji način se kreira reputacija, razvijaju poslovni odnosi u firmi, kao i sa drugim firmama i pojedincima. Strategija odnosa s javnošću opisuje način na koji će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da polaznici steknu znanja o osnovnim pojmovima iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem rade, kao i da steknu sliku o potrebama savremenih odnosa sa javnošću i poslovne komunikacije.

Sadržaj kursa:

 • Šta su to odnosi s javnošću?
 • Eksterni PR
 • Interni PR
 • Odnos PR-a i marketinga
 • Imidž i identitet preduzeća
 • Press cliping
 • Organizacije specijalnih događaja
 • Internet i PR
 • Kako izgraditi imidž i identitet na internetu?
 • Neverbalna komunikacija
 • Zašto je komunikacija neophodna u poslovanju i na koji se način to dovodi u vezu sa različitim životnim situacijama?
 • Odgovarajuće metode i putevi poslovne komunikacije
 • Vrednovanje efikasnosti poslovne komunikacije
 • Metode pisanja poslovnih pisama
 • Organizovanje konferencije za štampu
 • Metode pisanja poslovnih izveštaja
 • Razumevanje cilja i prirode poslovnih sastanaka
 • Odgovarajuća struktura poslovnih sastanka
 • Kako tehnologija može povećati vizuelnu komunikaciju?
 • Planiranje i priprema prezentacije
 • Veština telefoniranja
 • Upravljanje odnosima s javnošću
 • Studije slučaja
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:IT Management ProgramE-Business & Internet Marketing ProgramE-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development ProgramContent & SEO ProgramOnline PR & Community Manager ProgramDigital Media Manager ProgramDigital Marketing Planner Program i Web Project Manager & Data Analyst.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde