Kurs Corporate Identity Design

Korporativni identitet može se definisati kao skup osobina po kojima se jedna organizacija identifikuje i predstavlja na tržištu. Svaka uspešna organizacija ima i svoj imidž, tačnije sliku ili utisak kakav ostavlja na pojedince. 

Kompanije tu sliku i imidž o sebi stvaraju na dva načina. Prvi način je njihovo ponašanje i delovanje, a drugi je nastojanje da taj pomenuti utisak bude što verodostojnije predstavljen u vizuelnom smislu. Ovaj drugi način je subjektivan i za njega su odgovorni stručnjaci za stvaranje imidža, među kojim se nalaze i dizajneri. Njihova uloga u stvaranju imidža kompanije najviše se ogleda upravo u kreiranju vizuelnog identiteta i upravo to je glavni razlog zbog koga je ovaj kurs veoma važan za sve buduće stručnjake koji žele da se bave pomenutim zanimanjem. 

Vizuelni identitet je zapravo drugi naziv za korporativni identitet kompanije i kao takav predstavlja skup svih sredstava koja na bilo koji vizuelni način stvaraju jasnu sliku o preduzeću i njegovoj delatnosti. 

Osnovna uloga dizajna korporativnog identiteta jeste stvaranje ukupnog utiska na pojedince i poslovne parnere. Uz to, dizajn korporativnog identiteta predstavlja i značajan činilac za sticanje ugleda kompanije i postizanje efikasnih rezultata. Tokom ovog kursa savladaćete neophodne veštine za dizajniranje kompanijskog identiteta i tako napraviti značajan korak ka vašoj budućoj karijeri u oblasti dizajna.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Product Design Program i Print & Graphic Design Program.

Opis i cilj Corporate Identity Design kursa

Tokom kursa Corporate Identity Design, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa tehnikama pomoću kojih male, srednje i velike kompanije uspostavljaju svoju korporativnu sliku, odnosno kreiraju vizuelni identitet. Takođe, kao polaznik ovog kursa imaćete priliku i da saznate zašto je vizuelni identitet veoma značajan za jednu kompaniju.

Na predavanjima ćete, između ostalog, usvojiti osnovne veštine koje su vam potrebne da bi se kreirao, odnosno dizajnirao, jedan logo i drugi marketinški materijal. Pored toga, ovaj kurs će se baviti i dizajnom identiteta, i to ne samo kod kompanija koje postoje određeno vreme već i kod onih novonastalih. 

Da biste bez poteškoća pratili predavanja i usvajali nova znanja tokom kursa, potrebno je da posedujete određeno predznanje o crtanju, teoriji dizajna, odnosno elementima dizajna, kao i radu sa Adobe programima, prevashodno sa Photoshopom i Illustratorom.  

Kako bi gradivo kursa bilo što razumljivije, predavanja su podeljena u module, odnosno tematske celine, i to na taj način da se na početku kursa susretnete sa najjednostavnijim lekcijama dok vas kasnije očekuju kompleksnije nastavne jedinice. Prvi modul predstaviće vam ideju korporativnog identiteta i dizajn procesa, a zatim sledi tematska celina koja će se baviti parametrima delovanja pre dizajniranja. Na predavanjima u narednom delu kursa imaćete priliku da čujete sve što je važno, a tiče se dizajna logotipa. Akcenat poslednjeg modula biće na dizajnu pratećih konstanti vizuelnog identiteta. 

Osnovni cilj kursa je da svaki polaznik nakon odslušanih predavanja razume koliko je značajna uloga dizajnera u razvoju korporativnog identiteta kompanije. Uz to, usvojena znanja će vam omogućiti da steknete kompletnu sliku o načinu na koji korporativni identitet utiče na celokupnu biznis strategiju. Prolazeći kroz kurs, razvijaćete veštine koje poseduju profesionalni dizajneri korporativnog identiteta i upoznavaćete se sa primenom dizajnerskog procesa, njegovim fazama, kao i tehnikama za razvoj ideja. Predavači sa višegodišnjim iskustvom predstavljaće vam vežbe koje imaju cilj da vam omoguće efikasnije savladavanje analize, konceptualizacije skiciranja ideja, kao i njihovo prezentovanje klijentu. 

Kako će izgledati kurs?

Proverite šta vas sve očekuje na kursu Dizajn korporativnog identiteta. Predavač Predrag Maksić u ovom video će vam otkriti koja sve znanja možete usvojiti tokom predavanja, kao i na koji način ćete ostvariti što efikasniju saradnju sa klijentima. Saznajte zašto je poznavanje dizajna za grafičke proizvode i razvoj vizuelnog identiteta jedne kompanije veoma značajan.

Kurs Corporate Identity Design će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je dizajn korporativni identitet?

Jednostavnim rečima, dizajn korporativnog identiteta je dizajn znaka i logotipa firme, organizacije, pa čak i osobe. Komplikovanije – korporativni identitet predstavlja skup svih sredstava koja na vizuelni način stvaraju jasnu sliku o jednom preduzeću i njegovoj delatnosti, a tu sliku kreira dizajner. Korporativni identitet je bazično sredstvo raspoznavanja, odnosno skup svih elemenata vizuelno-likovnih i fizičkih karakteristika nekog preduzeća, proizvoda, usluga, ideja koje ono nudi, a koje ga razlikuju od drugih proizvoda, usluga, ideja ili preduzeća na tržištu. Na taj način, objedinjeno, ovi elementi čine jedinstvenu vizuelnu celinu.

2. Koja je funkcija korporativnog identiteta jedne kompanije?

Osnovna funkcija korporativnog (vizuelnog) identiteta jeste da omogući preduzećima da steknu, unaprede i zadrže konkurentsku prednost na tržištu i efikasnije ostvare profit. Prema tome, smisao vizuelnog identiteta je jačanje emocionalne veze između kompanije i klijenata, kao i jasna identifikacija kompanije na tržištu u odnosu na konkurenciju. Opšte je uverenje da identitet jednog preduzeća, kompanije ili korporacije predstavlja potpunu komunikaciju oličenu u kulturi, verovanjima, stavovima, zaposlenima, menadžmentu, vlasništvu, strategiji, a koja je prikazana javnosti putem vizuelnog identiteta. Drugim rečima, vizuelni identitet je sinonim za ogledalo preduzeća.

3. Koji su to elementi vizuelnog identiteta, pored logoa, koji kreira dizajner?

Element vizuelnog identiteta kompanije mogu biti: ime kompanije, znak i logotip; zaštitne boje; zvanično pismo; primarna sredstva komunikacije (izgled karakterističnih listova papira za poslovno pismo i koverat, dizajn pozivnice, čestitke i posetnice, pečat kompanije, poslovna dokumentacija, fakture, računi, narudžbenice, putni nalozi, ugovori itd.); medijska sredstva komunikacije (oglas, plakat, prospekt, letak, nalepnicu, rokovnik, kalendar itd.); gotovi proizvodi (olovke, penkalo, kape, majice, upaljači, značke, bedževi); dizajn ambalaže proizvoda.

Kurs Corporate Identity Design

4. Da li korporativni identitet ima veze sa brendingom?

Brand name ili ime brenda nije ništa drugo nego pojam u svesti potrošača. Brend je skup, odnosno sinergija svih podataka u nekom preduzeću ili proizvodu. Ključ uspeha u bilo kojoj poslovnoj aktivnosti danas je detaljno poznavanje i razumevanje ljudskih emocionalnih potreba i želja. Dizajner igra ključnu ulogu u kreiranju vizuelnog identiteta brenda dajući mu fizički oblik i izgled. Posao dizajnera nije da osmisli ime brenda – njegov posao je da mu podari oblik.

5. Šta je knjiga grafičkih standarda?

Knjiga grafičkih standarda ili grafička knjiga standarda (brand book) predstavlja skup elemenata koji čine vizuelni identitet jedne firme, preduzeća, kompanije, korporacije ili organizacije. U praktičnom smislu, grafička knjiga standarda sadrži pravila kojima su definisani svi bitni podaci o grafičko-dizajnerskim rešenjima i načelima njihove primene, odnosno način njihove upotrebe u svakoj prilici. Jedna firma se ne može smatrati uspešnom i ozbiljnom ukoliko ne poseduje grafičku knjigu standarda.

6. Šta je logo?

Logotip (skraćeno logo) predstavlja grafički znak ili simbol jedne firme, kompanije, korporacije, organizacije itd. On se može sastojati od dva slova, grafike ili drugih kombinacija koje zavise od kreativnosti dizajnera. Osnovna uloga logoa je da firmi da prepoznatljivost na tržištu i među korisnicima, odnosno potrošačima. Logo može biti potpun ili delimičan. Ukoliko je potpun, sastoji se od tipografije, znaka i slogana. 

7. Šta mora da zna jedan dizajner korporativnog identiteta?

Dizajner korporativnog identiteta mora da poznaje taktike i metode rešavanja dizajnerskih problema, da poznaje ciljnu grupu kompanije za koju se dizajn stvara, kako da kreira to tako važno lice kompanije, kako da pridobije publiku putem emocije, empatije, kako da kompleksnost pojma sažme u jedan znak, kako da dosledno prati svoj koncept, odnosno svoju zamisao, i kako da na jasan i nedvosmislen način komunicira sa potencijalnim potrošačima i klijentima neke kompanije.

Plan i program predavanja:

1. Korporativni identitet i dizajn proces 

 • Šta je vizuelni identitet i koji elementi ga čine 
 • Upoznavanje polaznika sa grafičkom knjigom standarda 
 • Dizajn proces i faze procesa 
 • Inspiracija i konceptualizacija 
 • Taktike i saveti za dizajn identiteta 

2. Parametri delovanja pre dizajniranja 

 • Kako se pripremiti za prvi sastanak sa klijentom 
 • Odabir alata za dizajniranje 

3. Dizajn logotipa i znaka 

 • Konceptualizacija i razvoj ideje 
 • Varijacije znaka 
 • Varijacije logotipa
 • Kreiranje znaka i logotipa 

4. Dizajn pratećih konstanti vizuelnog identiteta 

 • Upoznavanje polaznika sa značajem zaštitnih boja koje predstavljaju kompanije 
 • Kako izabrati idealno zvanično pismo 
 • Šta je prateća grafika i koja je njena uloga 
 • Priprema grafičke knjige standarda 

Polaznici kursa Corporate Identity Design

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se