Kurs JavaScript programiranja

JavaScript spada u najpopularnije skriptne jezike na internetu. Jedna od njegovih glavnih osobina je funkcionalnost na svim poznatijim internet browserima za pretragu weba, kao što su Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Firefox, Netscape i Opera. Prva verzija ovog programskog jezika pojavila se 1995. godine kada se zbog razvoja interneta pojavila potreba za skriptnim jezikom klijentske strane.

Za sve početnike je veoma važno da znaju da JavaScript nije isto što i programski jezik Java iako imaju prilično slično ime. Pored toga, bitno je istaći da kodove u ovom programskom jeziku možete pisati u bilo kom tekstualnom editoru. Prilikom kodiranja, JavaScript programeri najčešće koriste iste alate kao i za HTML, a to su Dreamweaver, Visual Studio ili Notepad++.

Kao i većina modernih programskih jezika, JavaScript takođe za osnovu ima programski jezik C, što ga čini prilično jednostavnim za upotrebu. JavaScript se koristi na mnogim web stranicama kako bi poboljšao dizajn, proverio forme, kreirao cookie i još mnogo toga. Ovaj programski jezik obično se direktno ugrađuje u HTML strane i sastoji se od linija koda koje mogu da se izvršavaju.

Jednostavno rečeno, JavaScript zapravo omogućava HTML dizajnerima alat za programiranje i danas je prosto nezamislivo kreirati ozbiljnije online sajtove bez ovog programskog jezika. Učenjem programskog jezika JavaScript napravićete značajan korak ka ulasku u IT svet i usvojiti znanja koja ćete odmah moći da primenite u praksi i pronađete odlično plaćen posao koji odlikuje profesiju programera.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Design Program.

Opis i ciljevi kursa JavaScript programiranja

JavaScript kurs, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno u učionici, bavi se, između ostalog, upoznavanjem polaznika sa osnovama pisanja koda u pomenutom programskom jeziku. Pored toga, kurs će pokriti i C bazirano programiranje uopšte, kao i implementaciju JavaScripta u HTML-u, ali i korišćenje prostih i složenih struktura u radu.

Kao polaznik ovog kursa upoznaćete se sa ugrađenim i korisnički definisanim funkcijama. Naučićete šta je DOM struktura i savladaćete osnove rada sa njom, dok ćete se uz to upoznati i sa implementacijom i korišćenjem jQuery biblioteke. Zahvaljujući ovom kursu posedovaćete sve veštine koje se traže na tržištu kako biste bili u mogućnosti da kreirate dinamičke web strane i rukujete događajima.

Početna predavanja na kursu omogućiće vam da saznate najosnovnije pojmove u vezi sa JavaScript tehnologijom koji će vam pomoći da se što adekvatnije upoznate sa pomenutim programskim jezikom. Znanja koja steknete pružiće vam kompletnu sliku o tome na koji način se web stranice kreću kroz internet, kako se generišu i prikazuju krajnjem korisniku.

Ova predavanja omogućiće vam neophodna znanja o serveru, klijentu i korisniku u procesu emitovanja web stranice. Zatim vas očekuje upoznavanje sa implementacijom JavaScripta, odnosno svim načinima da se ovaj programski jezik klijentski ugradi u HTML kod. Nakon toga očekuju vas lekcije koje će vam pružiti znanja o sintaksama koje se primenjuju u programskom jeziku JavaScriptu.

Dalje kroz kurs upoznaćete se sa osnovnim tipovima podataka, samim promenljivim i konstantama koje se mogu primeniti u JavaScriptu. S obzirom na to da pomenuti programski jezik razlikuje veliki broj operatora koje je moguće kategorisati na razne načine, ovaj kurs omogućiće vam da saznate sve što je potrebno o njima kako biste bili što obučeniji za pisanje kodova. U nastavku kursa predavači će vas sve detaljnije uvoditi u kompleksnije JavaScript programiranje. 

Nakon što uspešno završite kurs JavaScript programiranja vladaćete veštinama koje će vas kvalifikovati za rad u najpopularnijem skriptnom jeziku na internetu. Drugim rečima, ovaj kurs pružiće vam sve što vam je potrebno da unapredite ili započnete potpuno novu uspešnu karijeru.

Zašto je važno da naučite JavaScript?

Pogledajte video i od predavača Vuka Ninića saznajte kojim temama će se baviti kurs JavaScript programiranja. Saznajte zašto je važno da poznajete ovaj programski jezik i koja ćete sve znanja steći tokom pohađanja kursa. Pored toga, u videu proverite i šta ćete moći da radite nakon što uspešno savladate programski jezik JavaScript.

Kurs JavaScript programiranja

Plan i program predavanja:

1. Uvod u osnove programskog jezika JavaScript

 • Šta je JavaScript i čemu služi? 
 • Implementacija JavaScript koda u HTML
 • Leksička struktura

2. Tipovi podataka

 • Tipovi podataka, promenljive, konstante 
 • Upoznavanje sa različitim vrstama operatora 
 • Rad sa brojevima i stringovima 

3. Kontrola toka

 • Uslovno izvršavanje 
 • Rad sa petljama 

4. Šta su nizovi i kako se koriste?

 • Metode za rad sa nizovima 
 • Multidimenzionalni nizovi 
 • Asocijativni nizovi i JavaScript 

5. Funkcionalnost

 • Osnovni rad sa korisnički definisanim funkcijama 
 • Napredni rad sa funkcijama 

6. Manipulacija DOM-om

 • Uvod u DOM 
 • Rukovaje HTML objektima 
 • Stilizacija i upravljanje atributima 
 • Događaji i obrada događaja 

7. jQuery biblioteka

 • Uvod u jQuery – Selektori 
 • Šta su događaji i kako im se može pristupiti 
 • Upoznavanje efekata 
 • jQuery i HTML

Kurs JavaScript programiranja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se