Special Effects Design (After Effects) Kurs

Opis kursa:

Kurs Adobe After Effects sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema koje se bave modusima upotrebe ovog programa: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video materijala, do kreiranje efekata, korekcija slike i pravljenje kompleksnih kompozicija. Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u post-produkciji. Grupe lekcija posebno obrađuju upotrebu specifičnih video efekata sa velikim brojem konkretnih primera i postupaka za realizaciju.

Cilj kursa:

Cilj After Effects kursa je da u potpunosti osposobi polaznika za samostalan rad u programu Adobe After Effects. To znači da će polaznik samostalno moći da video materijal unese u računar, kreira tekst, grafiku ili animaciju i da na video materijal primeni video efekte koje će na profesionalan način i na tehnički visokom nivou obraditi i napraviti format video rada za potrebe emitovanja ili dalje produkcione obrade. Polaznik će samostalno moći da primeni i modifikuje veći broj video efekata i korekcije slike, kao i da doda nove elemente u slici. Kurs omogućava da se savladaju tehnike koje se mogu koristiti i u drugim Adobe i post-produkcionim aplikacijama, a primeniti u različitim produkcionim uslovima.

Sadržaj predavanja:

 • Priprema projekta i importovanje Footage-a
 • Kreiranje 2D kompozicije
 • Layeri i Timeline
 • Animacija i Keyframe slojevi
 • Maske i transparencije
 • Animiranje teksta
 • Kreiranje specijalnih efekata
 • Kreiranje 3D kompozicija
 • Frame Blending
 • Motion Tracking
 • Renderovanje
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Video & Sound Production Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde