Kurs Special Effects Design (After Effects)

Bez dizajna specijalnih efekata ne bismo mogli da zamislimo moderne filmove. Sve što se ranije radilo sa maketama i maskama sada se radi uz pomoć kompjutera. Na ovaj način se i najkomplikovanije scene mogu izvesti bez obzira da li je reč o skupoj holivudskoj produkciji, TV serijama, reklamama, muzičkom spotu ili videu koji želite da postavite na YouTube. Najvažniji softverski alat koji se koristi za specijalne efekte je Adobe After Effects. 

Special Effects Design (After Effects) kurs za rad u programu Adobe After Effects CC sadrži lekcije koje pokrivaju oblasti počev od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video-materijala, kreiranje efekata, korekcija slike, pa do pravljenja kompleksnih kompozicija. Kurs je podeljen u šest grupa, lekcija koje u 20 nastavnih jedinica postepeno uvode korisnika u svet rada sa Adobe After Effects softverom. 

Na velikom broju primera pokazuju se osnovne, ali i složene radnje i postupci u postprodukciji. Video-tutorijali na konkretnim primerima objašnjavaju pojedine postupke za kreiranje efekata i animacija u Adobe After Effects programu. 

Nije potrebno prethodno znanje da bi se pohađao Special Effects Design (After Effects) kurs s obzirom da je reč o početnom kursu. Nakon što savladate ovaj kurs moćićete da samostalno kreirate specijalne efekte, ali i da se dalje usavršavate kako bi ostvarili zavidnu karijeru. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Video & Sound Production Program.

Opis i cilj kursa Special Effects Design (After Effects)

Tokom kursa Special Effects Design (After Effects), koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima neophodnim za poslove video i audio montažera

Cilj kursa je da u potpunosti osposobi polaznika za samostalan rad u Adobe After Effects CC softveru za obradu slike u postprodukciji. To znači da će polaznik samostalno moći da video-materijal unese u računar, kreira tekst, grafiku ili animaciju i da na video-materijal primeni video-efekte koje će na profesionalan način i na visokom tehnički nivou obraditi, i napraviti video-rad za potrebe emitovanja ili dalje produkcione obrade. Polaznik će samostalno moći da primeni i modifikuje veći broj video-efekata i korekcije slike, kao i da doda nove elemente u slici. 

Kurs omogućava da se savladaju tehnike koje se mogu koristiti i u drugim Adobe i postprodukcionim aplikacijama, a primenjive su u različitim produkcionim uslovima. Plan i program predavanja obrađuje razne segmente Adobe After Effects CC programa. 

Upoznaćete sa vrstom, upotrebnom i specijalnim funkcijama Layera.  Oni egzistiraju u prostoru,  kompoziciji i u vremenu određenom njegovom dužinom.  Razlikujemo više vrsta Layera kojima Adobe After Effects barata. Pre svega to su materijali koje importujemo, video-materijali, audio-materijali i grafike, odnosno fotografije.

Tokom kursa Special Effects Design (After Effects) radićete u dvodimenzionalnom i 3D okruženju, upoznaćete se sa brojnim maskama i efektima. Nakon što savladate kurs posedovaćete znanje da ubacite specijalne efekte i finalizujete projekat.

Jedan od važnih termina koje treba istaći je kompouzing. Reč je o kombinovanju vizuelnih elemenata iz različitih izvora u jednu sliku, često kako bismo stvorili iluziju da su svi ti elementi delovi iste scene. Danas, sa razvojem hardvera i sa upotrebom Adobe After Effects softvera, možemo na jednostavan način kreirati i veoma složene efekte, koji mogu po vizuelnom kvalitetu i tehničkim karakteristikama parirati specijalnim efektima najnovijih svetskih filmskih premijera. 

Pogledajte šta ćete čuti na kursu

U videu ćete saznati više o kursu Special Effects Design (After Effects) u okviru koga se na interesantan način možete upoznati sa načinima kreiranja specijalnih efekata i obrade videa u postprodukciji. U videu ćete otkriti i kako je podeljen kurs i na koji način se obrađuje materija koja je neophodna za sticanje znanja koja su potrebna svakom montažeru.

Kurs Special Effects Design (After Effects) će vam odgovoriti na pitanja

Šta su specijalni effekti?

Danas se ne može zamisliti film ili video bez upotrebe nekog oblika specijalnih efekata. Kada govorimo o specijalnim efektima u slici, mislimo pre svega na video koji je posle snimanja u kameri obrađen, digitalno na računaru specijaliozovanom za kreiranje specijalnih efekata. Specijalni efekti u video produkciji su oblast koja se svakim danom sve više povećava.

Uvode se novi elementi i variraju stari, tako da publika uvek može uživati u novim vizuelnim stimulusima koji održavaju pažnju na sadržaju video materijala. Specijalni efekti nisu ograničeni samo na filmsku industriju već se aktivno primenjuju i u televiziskoj i video produkciji odnosno internet video sadržajima.

Koliko su nam specijalni efekti neophodni?

Da li možemo da zamislimo da neko isključi boje na svim video sadržajima danas u 21 veku? Naravno mnogi autori to rade ali sa namerom da nama kao gledaocima pošalju određenu poruku. Specijalni efekti nisu samo vizuelni efekti koji raspiruju našu maštu. Specijalni efekti u filmu i na televiziji predstavljaju i proces obrade video materijala koji donosi i uštede u samom procesu produkcije.

Upotreba digitalne tehnologije obrade video materijala i savremeni procesi snimanja omogućavaju da se realnost događanja na filmu ili televiziji prenese maksimalno gledaocu sa minimalnim troškovima i bez opasnosti po samo učesnike snimanja. Na ovaj način moguće je prikazati stvari koje bi inače bile preskupe ili nemoguće za realizaciju. 

Kakvih sve specijalnih efekata ima?

Kada govorimo o uštedama tokom snimanja filmova, TV programa ili video uredaka, specijalni efekti zamenuju skupa snimanja u eksterijeru, u teškim ili nepristupačnim delovima sveta, koje zamenjuje relativno jeftino snimanje u kontrolisanim uslovima studijskog snimanja. Tako uz digitalnu tehnologiju i upotrebu Chroma Key načina snimanja možemo aktere koje snimamo da smestimo u najrazličitije objekte i svetove i da gledaoci imaju potpuni doživljaj realnosti u svakom trenutku.

Specijalni efekti nisu samo vidljivi efekti koje primenjujemo na slici. Svaki grafički element koji dodajemo slici i svaka kolor korekcija koja služi za prilagođavanje kadrova snimljenih u određenim uslovima i dočaravanja određenih stanja gledaocima, predstavljaju specijalne efekte. 

Kurs Special Effects Design (After Effects)

Kako realizujemo specijalne efekte?

Realizacija specijalnih efekata obavlja se manjim delom tokom snimanja a većim u video postprodukciji. Digitalna obrada olakšala je i razvila specijalne efekte do nezamislvih razmera. Adobe After Effects je jedan od programa koji se koristi za kompouzing i kreiranje vizuelnih efekata na video materijalima. Kompouzing je osnova svih vizuelnih efekata, pa na kursu Special Effects Design (After Effects) posebni pažnju posvećujemo upravo ovom procesu. Kompouzing je proces u kome se od različitih video sadržaj komponuju novi video sadržaji koji predstavlja novu realnost u kojoj se nalaze akteri.

Svako realizovanje nove kompozicije vizuelnih sadržaja mora biti realno svakodnevnom iskustvu gledalaca, čak i ako su svi svesni da ta realnost ne postoji. Gledaoci u zavisnosti od kvaliteta nove ralnosti na ektranu prihvataju tu realnost i uživaju u sadržaju filma i same priče, ne postavljajući pitanja kako je nešto urađeno specijalnim efektima moguće.

Da li se bavimo novim tehnologijama?

Nove tehnologije nastaju svakodnevno. Na ovom kursu sa svakom novom verzijom softvera uvodimo i nove lekcije koje prate pojavu novih tehnologija. Ne možemo se baviti specijalnim efektima ako svakodnevno ne pratimo nove tehnologije. Gledaoci se jako brzo zasite efekata koji se koriste u video produkciji i uvek žele bolje i više.

Tako i video postprodukcija mora da se okreće novim tehnologijama kamera trackinga i 3D kompouzingu koji još realnije i kompleksnije simuliraju realnost koju želimo da kreiramo. Nove tehnologije kompouzinga koje se oslanjaju na tracking opcije omogućavaju inkorporaciju realnih i virtuelnih sadržaja u jedinstvenu celinu koja se ne može prepoznati kao nešto veštački kreirano. 

Koliko se koristi Adobe After Effects u svetu?

Adobe korporacija je lider u svetu u oblasti video produkcije. To mesto je izborila masovnom upotrebom svojih softwarea kod populacije videografa koji žele brzo i user friendly okruženje koje daje najbolje rezultate u kvalitetu video materijala. Na ovom kursu se detaljno izučava software kompanije Adobe koji se bavi video postprodukcijom u oblasti specijalnih efekata i kompouzinga.

Adobe After Effects je kompleksan program koji proučavamo od upotrebe alata i kreiranja kompozicija novih video sadržaja, pa do naprednih tehnologija koje podrazumevaju programiranje vizuelnih efekata i njihovo vremensko variranje. Ovim kursom stiče se ogromno znanje koje je primenjivo svugde u svetu, pošto je Adobe After Effects program za vizuelne efekte najzastupljeniji u video produkcijama, televizijama i na filmu.

Da li radimo praktično na zadacima?

Rad u toku kursa koncipiran je tako da se svaka lekcija obrađuje kroz adekvatan praktičan video projekat. Imamo veliki broj različitih video materijala na kojim se realizuju video efekti i koji se koriste za kreiranje nove realnosti u procesu postprodukcije. Koristimo tehnike animacije statičnih slika i animacije koje se kreiraju u samom programu, da bi što realnije dočarali svakodnevne uslove u video industriji, na televiziji ili u studijima za video postprodukciju. Kroz vežbe i praktični rad, polaznici stiču iskustvo koje je neprocenjivo kod brzog i preciznog rada sa ovako kompleksnim programom. Na ovaj način bićete spremni za rad u realnom okruženju. 

Plan i program predavanja

1. Uvod u Adobe After Effects CC - osnovni softverski alat za specijalne efekte

 • Adobe After Effects CC
 • Radni prostor, paneli i alati
 • Kako početi Projekat, Composition i šta importovati

2. Rad sa Layerima - vrste i funkcije

 • Vrste i upotreba Layera
 • Layeri specijalnih funkcija
 • Funkcije vidljivosti Layera

3. Pokretna slika rad sa Keyframeovima - 2D i 3D okruženje 

 • Rad na Timelineu i dvodimenzionalnost kompozicije
 • Kretanje teksta
 • 3D okruženje

4. Selekcije

 • Rad sa maskama
 • Roto Brush
 • Crtanje po slici

5. Efekti

 • Postavljanje efekata i osnovni efekti korekcije slike
 • Particles
 • Refleksije

6. Specijalni efekti i finalizacija

 • 3D iz statične fotografije
 • Postavka i rad sa kamerom
 • Animacije statičnih grafika
 • Motion Trackinig
 • Kako eksportovati kompoziciju

Kurs Special Effects Design (After Effects)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde