Kurs Online Sales Management and Planning

Online prodaja se ubrzano razvija kao popularan način zarade na internetu. Povećana zainteresovanost za nove načine online zarade podstakla je mnoge online korisnike da se upuste u svet e-trgovine. Uz minimalna ulaganja novca i energije, online prodaja predstavlja privlačan oblik zarade koji motiviše internet prodavce da se temeljnije posvete izabranom poslovnom modelu, proširujući svoje poslovanje u ozbiljnijim okvirima. Premda prodaja iz udobnosti ličnog prostora može biti primamljiva i praktična  za mnoge, važno je razumeti da posao online prodavca zahteva dosledno i uporno ulaganje vremena i znanja, kao i posvećenu brigu prema postojećim, ali i prema budućim internet kupcima.

Voditi poslovanje sa fokusom na online prodaju zahteva minuciozno planiranje i strateško pozicioniranje na globalnoj mreži. Online prodaja se ne svodi samo na stvaranje online prisustva i pasivno čekanje kupaca, već zahteva i kontinuiran, posvećen rad na promovisanju, distribuciji i unapređenju prodajnih procesa za online korisnike. Ovakav pristup osigurava stalno angažovanje i adaptaciju u skladu sa svim promenama na digitalnom tržištu.

Za uspešno sprovođenje online prodaje ključno je razumeti kako upravljati ovim procesom. To podrazumeva da online prodavac poznaje glavna problemska mesta u ovom domenu. Ključna stvar je kreiranje prodajnog sajta i sadržaja koji privlači i pretvara posetioce u kupce. Takođe, izuzetno je bitno da trgovac jedne online prodavnice može pravilno da pozicionira svoje proizvode na tržištu, da prepozna ciljnu grupu, a potom i da uspostavi komunikaciju s njom. Sve ovo su elementi koji čine samo jedan deo složenog procesa koji se odnosi na online prodaju. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development Manager i E-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Online Sales Management and Planning

Edukativni materijal pod nazivom Online Sales Management and Planning fokusiran je na predstavljanje mehanizama i postupaka planiranja prodaje i upravljanja njom u online okruženju. Kroz ovaj kurs biće prilike da se upoznate sa ključnim konceptima koji su važni za rukovođenje prodajom na internetu. Predstavljeni su esencijalni problemi i rešenja za različita pitanja. Takođe, obrađeni su neki od najvećih izazova u online prodaji, sa posebnim osvrtom na prepoznavanje snaga i slabosti kompanije u kontekstu prodaje putem interneta. Kako je znanje jedan od najvažnijih alata u online prodaji, poseban segment kursa biće posvećen razumevanju rada na internetu i svih potencijalnih dobrobiti koje ovo znanje može doneti. Osim toga, kurs pokriva i pitanja o tome kako se vrši evaluacija, odnosno procena uspešnosti online prodaje i ponude. Na osnovu ovih saznanja, internet prodavnice se mogu uspešno pozicionirati na tržištu, što dalje ukazuje na pravac razvoja i stepen poboljšanja poslovanja. Napredak u poslovnom nastupu vodi do poboljšane prodaje, tj. diferencijacije na tržištu i ostvarivanja konkurentske prednosti.

Kako bi jedna internet prodavnica bila uspešna, ključno je znati kako funkcionišu procesi kupovine i marketinga, kako se u jednom modelu poslovanja posluje direktno sa kupcima (B2C), a kako sa drugim preduzećima (B2B). Svi ovi modeli poslovanja obuhvataju različite pristupe u okviru strategije prodaje u različitim segmentima, zbog čega će ovo biti i poseban tematski segment kursa. U skladu sa mestom kupca u levku prodaje, kroz kurs će biti izdvojene različite prodajne strategije i taktički pristupi. Takođe, biće reči i o različitim taktikama za brigu o potencijalnom kupcu, što rezultira dugoročnom rentabilnošću sistematskog angažovanja prema kupcima. Značaj marketinga u prodajnom procesu je od presudne važnosti. Zahvaljujući kursu Online Sales Management and Planning, prepoznaćete u kojoj meri prodajni procesi mogu doprineti automatizovanju i koordinaciji prodajnih i marketinških oblasti poslovanja, što i jeste jedan od najvažnijih ciljeva ovog kursa.

Kurs Online Sales Management and Planning odgovoriće na pitanja:

Šta mogu biti neki od osnovnih principa upravljanja e-prodajom u kontekstu kreiranja i distribucije (promocije) sadržaja?

Dva osnovna principa upravljanja e-prodajom u kontekstu kreiranja i distribucije sadržaja su kreiranje vrednog i relevantnog sadržaja i njegova efektivna distribucija.

Prvi princip (kreiranje vrednog i relevantnog sadržaja) fokusira se na stvaranje sadržaja koji će pružiti vrednost potencijalnim kupcima. Ovaj sadržaj bi trebalo da odgovori na pitanja, reši problem ili zadovolji potrebu ciljne publike. To može biti putem bloga, video-sadržaja, e-knjiga, vebinara i sl.

Drugi princip (efektivna distribucija sadržaja) odnosi se na pravilno targetiranje i postavljanje sadržaja na pravim mestima (tamo gde se nalazi ciljna grupa). To je moguće postići putem društvenih mreža i email marketinga, koristeći SEO, PPC i druge kanale. Efektivna distribucija omogućava da se sadržaj predstavi pravoj publici u pravo vreme, čime se povećavaju vidljivost, angažovanost i konverzija.

Šta se može smatrati jakim i slabim stranama tehnološki i netehnološki orijentisanih kompanija?

Tehnološki orijentisane kompanije imaju nekoliko prednosti, uključujući visok nivo inovacija, mogućnost brzog skaliranja i prilagođavanja tržištu i pristup velikoj bazi podataka koja omogućava personalizaciju usluga. Međutim, one se suočavaju i sa nekolicinom izazova, poput velike konkurencije, brzog zastarevanja tehnologija i često komplikovanih regulatornih zahteva.

Netehnološke kompanije, s druge strane, obično imaju dugotrajne odnose s kupcima, duboko razumevanje svog tržišta i stabilnije poslovne modele. Ipak, one se takođe suočavaju s izazovima, uključujući manju agilnost, sporiji rast i potencijalne poteškoće u prilagođavanju digitalnoj transformaciji, kao i pritisak na cene i marže, pogotovo u tradicionalnim industrijama.

Šta predstavlja pojam „demand generation” u online prodaji?

Pojam „demand generation” u kontekstu online prodaje predstavlja strateški pristup marketinškim i prodajnim aktivnostima sa ciljem stvaranja svesti i interesa za proizvode ili usluge koje kompanija nudi. Suština je u stvaranju potražnje (demanda) među potencijalnim kupcima.

Ovaj proces obuhvata razne taktike, uključujući sadržajni marketing, email marketing, SEO, društvene mreže i plaćeno oglašavanje. Cilj je privlačenje i angažovanje potencijalnih kupaca kroz vredan i relevantan sadržaj koji odgovara na njihove potrebe, pitanja ili izazove.

Ovaj pojam se ne odnosi se samo na akviziciju novih kupaca, već i na negovanje postojećih klijenata kako bi ostali angažovani i nastavili da kupuju. Ukratko, ova strategija je dugoročna, orijentisana ka izgradnji brenda i održavanju stalnog toka poslovanja.

Polaznik kursa Online Sales Management and Planning za laptopom

Plan predavanja

 • Kako upravljati digitalnom prodajom
  • Digitalno liderstvo i upravljanje online prodajom
 • Razumevanje procesa kupovine i promocije (B2B i B2C)
  • B2C vs B2B marketing i prodajni procesi
  • B2B funnel
 • Demand Generation vs Lead Generation
  • Prodaja na zahtev
  • Ocenjivanje vrednosti kontakta
  • Životni ciklus kupca
  • Briga o potencijalnom kupcu
 • B2B marketing i prodajni proces sa automatizacijom

Polaznici kursa prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se