Online Sales Basics

Globalni rast elektronske trgovine je očigledan. Mnogi moderni prodajni objekti sada su nezamislivi bez up-to-date i intuitivnih veb-stranica koje izgledaju kao veb-prodavnice. Može se čak reći i da su e-trgovine postale ključna komponenta savremene potrošačke prakse. Sa tim u vezi, primećujemo da su kupci navikli da istražuju, da se obaveštavaju, da porede proizvode i da obavljaju kupovinu putem interneta. 

E-trgovina se nametnula kao neizostavan i standardan poslovni model za generisanje prihoda. Vlasnici veb-prodavnica mogu, ali i ne moraju imati prodajne prostore u fizičkom obliku. Onlajn-prodaja može biti bazirana na maloprodaji, tj. prodaji namenjenoj pojedincima ili fizičkim licima kao ciljnim kupcima. Ipak, internet prodaja ne mora isključivo biti maloprodajnog tipa. Ona može podrazumevati i veleprodaju, tj. prodaju u okviru B2B poslovnog modela (modela poslovanje sa poslovanjem). Jedan od najistaknutijih aspekata onlajn-trgovine koji se može tumačiti i kao jedna od najvećih razlika u kontekstu tradicionalne kupovine (kupovine na fizičkim mestima) jeste to što za uspešno obavljenu prodaju nije potrebno direktno prisustvo prodavca ili kupca. 

E-trgovina može biti tumačena i kao daljinska maloprodaja za koju je važno imati registrovano preduzeće i odgovarajuću delatnost kako bi se poslovanje kretalo u legalnim okvirima. Porast popularnosti onlajn-prodaje može se pripisati različitim faktorima. To uključuje efikasnost poslovanja (manja potreba za dodatnim zaposlenima), manji operativni troškovi, mogućnost kupovine 24/7, lakše upravljanje narudžbinama, mogućnost naručivanja sa bilo koje lokacije koja ima internet, dostava do kućne adrese, automatsko ažuriranje informacija o zalihama, automatski registrovana narudžbina i dr. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Online Sales Basics

Kurs Online Sales Basics ukazuje na fundamentalna načela svake elektronske trgovine. Na samom početku ovog edukativnog programa pružiće vam se prilika da usvojite definicije nekih ključnih termina u vezi sa konceptom onlajn-prodaje. Razumevanje ovih osnovnih termina omogućiće vam da brže i lakše komunicirate, a onda i da usmeravate razvoj jedne onlajn-prodavnice.

Nakon što se u okviru kursa Online Sales Basics predstave osnovni pojmovi, naredni segment kursa razdeljen je u tri detaljno razrađena dela. Tokom kursa upoznaćete se sa funkcijom i značajem kreiranja strategije onlajn-prodaje i planiranjem prodaje. Poseban akcenat će biti stavljen na strategiju prodaje, koja će se analizirati kroz različite prodajne segmente. Tokom ovog kursa imaćete priliku da prepoznate da u strategiji prodaje postoje različiti procesi upoređivanja koje je neophodno uzeti u obzir. 

Sledeća faza u e-trgovini je njeno planiranje, koje uključuje sve elemente i aktere bez kojih prodaja ne može biti sprovedena. Nakon planiranja, u skladu sa kontekstom poslovanja i tržištem onlajn-prodavnice, dolazi proces kreiranja i implementacije prodajne i cenovne strategije. Ovo ujedno treba da bude predstavljeno i kao uzročno-posledična veza koja bi trebalo da odgovara prilikama poslovanja, ali i uslovima na tržištu na kom posluje onlajn-prodavnica. 

Formulisanje cenovne strategije može se ilustrovati kroz tri različite perspektive: određivanje cene u odnosu na troškove proizvodnje, promocije i drugih izdataka; formiranje cene prema preferencijama kupaca i cenovnim okvirima koji su prihvatljivi na specifičnom tržištu; utvrđivanje cene u odnosu na konkurente. Važno je napomenuti da su ovi koncepti samo neki od aspekata cenovnih strategija koji će biti razmatrani na uvodnom kursu o e-prodaji. Inače, ovoj važnoj strateškoj temi posvećen je jedan poseban deo kursa.

Finalna faza u upravljanju procesima onlajn-prodaje odnosi se na prenošenje prodajnih aktivnosti u onlajn-sferu, odnosno na veb-sajt. U završnici kursa biće predstavljeno kako se oblikuje prodajna ili lending-stranica, kao i koji stil veb-dizajna može postići najefikasniju prodaju proizvoda ili onlajn-usluga.

Kurs Online Sales Basics odgovoriće na pitanja:

Šta je strategija prodaje?

Strategija prodaje predstavlja sistematičan pristup prodaji proizvoda ili usluga sa ciljem da se postigne konkurentska prednost na tržištu. To je detaljan plan na osnovu kog se definišu ciljna publika, jedinstvena prodajna prednost proizvoda ili usluge, taktika prodaje, metode i kanali komunikacije sa kupcima. Strategija prodaje često uključuje procenu konkurencije, poznavanje tržišta i analizu potreba i želja ciljnog tržišta. Glavna svrha strategije prodaje je efikasno korišćenje raspoloživih resursa kako bi se uvećao profit i ostvario održiv rast. Razumna strategija prodaje pomaže organizacijama da se povežu sa pravim potrošačima, postave odgovarajuće cene, poboljšaju usluge i, na kraju, ostvare bolji poslovni rezultati.

Koje su osnovne postavke cenovne strategije?

Postoji pet ključnih postavki cenovnih strategija u onlajn-trgovini. Prva cenovna strategija se odnosi na utvrđivanje najniže cene po kojoj trgovac može da ponudi svoj proizvod ili uslugu. Druga strategija se odnosi na identifikaciju najviše cene koju trgovac može postaviti na svoj proizvod ili uslugu. Treća strategija definisanja cenovne strategije određuje preciznu cenu u spektru od minimalne do maksimalne cene. Pretposlednja ili četvrta strategija istražuje cenovnu strukturu konkurencije na tržištu i na osnovu toga određuje sopstvenu cenovnu taktiku. U ovom slučaju vrlo je važno dobro istražiti konkurenciju, ali i njihove strateške tendencije prilikom oblikovanja cene na tržištu. Poslednja, peta strategija cenovne strategije usmerena je na utvrđivanje i definisanje optimalne cene koja reflektuje vrednost proizvoda. 

Koji mogu biti osnovni ciljevi prilikom definisanja cenovne strategije?

Definisanje cenovne strategije je suštinski deo svakog poslovanja, uključujući i onlajn-prodaju. Ciljevi cenovne strategije mogu biti različiti, ali nekoliko njih se posebno ističe. Prvo, jedan od osnovnih ciljeva može biti ostvarivanje maksimalne profitabilnosti. Drugo, strategija može biti usmerena na postizanje određenog tržišnog udela, gde se niske cene koriste kako bi se privuklo više kupaca. Treći cilj može biti povećanje prodaje i obrta, gde se koriste konkurentske cene da bi se ostvario brži obrt zaliha. Četvrti cilj može biti postizanje stabilnosti cena na tržištu. Na kraju, cenovna strategija može biti usmerena na održavanje ili poboljšanje imidža proizvoda ili brenda, gde se cene postavljaju tako da reflektuju visok kvalitet ili ekskluzivnost proizvoda.

Mini-kolica i mini-kese za kupovinu stoje na radnom stolu

Plan i program predavanja kursa Online Sales Basics

 • Osnovne postavke prodaje
 • Kreiranje strategije onlajn-prodaje 
 • Strategija prodaje
  • Razumevanje procesa kupovine i prodaje
  • Razumevanje procesa prodaje i marketinga
  • Koncept strategije Value-Driven Business
  • Koncept strategije Value Proposition
 • Planiranje prodaje
 • Prodajna i cenovna strategija
  • Osnovne postavke cenovne strategije
  • Osnovni faktori pri definisanju cenovne strategije
  • Osnovni ciljevi pri definisanju cenovne strategije
  • Vrste cenovne strategije
 • Prenošenje prodaje u okruženje sajta
  • Sajt koji prodaje
  • Veb-dizajn koji prodaje

Polaznici kursa Online Sales Basics uče šta je e-trgovina

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se