Online Sales Basics

Opis kursa

Kurs na temu osnova online prodaje obuhvata prikaz primera tehnika online prodaje, kao i sistema upravljanja načinima unapređenja prodaje, na osnovu predstavljenih primera online prodavnica i sistema prodaje usluga online.

Sadržaj kursa

  • Osnovne postavke prodaje
  • Željena akcija korisnika – Call to Action
  • Dati vrednost korisniku – Value Proposition
  • Web dizajn koji prodaje
  • Izrada Web sajta u kontekstu prodaje
  • Promocija u funkciji online prodaje
  • Optimizacija konverzije
  • Analitika ciljeva/KPI/konverzije

Cilj kursa

Polaznici kursa saznaju načine kreiranja online prodavnica, dobijaju znanja o tipovima i usmeravanju online prodaje, kao i znanja definisanja cena online usluga u odnosu na stanje tržišta i ponašanje konkurencije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & Entrepreneur i Online Sales & E-business Development Manager.