Search Engine Marketing (PPC & SEO)

Opis kursa

Jedan od najvažnijih segmenata promotivnih aktivnosti na internetu jeste osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti na pretraživača plaćenog i besplatnog tipa.

Cilj kursa

Polaznici kursa će dobiti potrebna znanja ii veštine iz oblasti unapređenja vidljivosti sajta na pretraživačima putem besplatnih tehnika optimizacije (SEO) i plaćenih tehnika preklamiranja - kontekstualno oglašavanje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:E-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development ProgramContent & SEO ProgramOnline PR & Community Manager ProgramDigital Media Manager ProgramDigital Marketing Planner Program i Web Project Manager & Data Analyst.