Kurs PPC – Macro and Micro Campaigns and Ad Extensions

Google mreža, dostupna preko Google Ads interfejsa, omogućava upravljanje raznim tipovima kampanja. To uključuje search kampanje, display kampanje, video-kampanje, app instalacije i shopping kampanje. Kada se govori o Google PPC oglašavanju, najčešće se spominju search kampanje. Ove kampanje se fokusiraju na prikazivanje oglasa u rezultatima pretrage Googlea kada korisnici traže određene ključne reči ili fraze. Ovaj oblik oglasa usmerava se prema ciljanoj publici koja aktivno traži određene informacije ili proizvode. Google mreža pruža fleksibilnost i različite opcije za oglašavanje kako bi se zadovoljile različite marketinške potrebe.

Pay-per-click (PPC) predstavlja model plaćenog oglašavanja na internetu, posebno na pretraživačima. Najčešće korišćen oblik PPC oglašavanja je oglašavanje na pretraživačima. U ovom modelu oglašivači plaćaju svaki put kada korisnik klikne na njihov oglas. Ključna prednost ovog modela je ta što oglasi mogu biti prikazani korisnicima upravo u trenutku dok pretražuju pojam koji je u vezi sa oglašenim proizvodom ili uslugom. Oglašivači se takmiče za poziciju oglasa u rezultatima pretrage za određene ključne reči koje su relevantne za njihov sadržaj. To omogućava ciljano oglašavanje kod korisnika koji su već pokazali izvesno interesovanje za određenu temu ili proizvod, što PPC čini efikasnim marketinškim alatom.

Platforme kakva je Google Ads nude različite ekstenzije i vrste oglasa kako bi oglašivači bili vidljiviji kroz svoje oglase među mnoštvom konkurencije koja licitira za iste ključne reči ili termine pred istom ciljnom publikom.

Treba pomenuti i da se svaka kampanja na servisu Google Ads sastoji od oglasnih grupa, a svaka oglasna grupa sadrži kreirane oglase. Pravilno imenovanje oglasnih grupa je ključno za organizaciju i preglednost naloga. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa PPC 7 – Macro and Micro Campaigns and Ad Extensions

Na početku kursa posvećenog makro i mikro kampanjama i oglasnim ekstenzijama definisana je Google Display mreža i objašnjeno je kako kampanje funkcionišu u okviru nje. Takođe, ističe se važnost faktora kao što su responzivnost sajta, pravilno praćenje konverzija i jasno postavljeni ciljevi kampanje za uspešno upravljanje PPC oglašavanjem.

U ovom delu kursa obrađuju se konverzije: njihov značaj, šta one predstavljaju i koje su najčešće vrste konverzija, a biće i objašnjen proces praćenja konverzija. Prikazane su i razlike između mikro i makro konverzija, s posebnim fokusom na njihovu praktičnu primenu i na alate za merenje, prikupljanje, analizu i izveštavanje o podacima. Ključni alati koji se prezentuju uključuju Google Ads Conversion Tag, Google Analytics i Google Tag Manager, čime se zaokružuje priča neophodna za kompletno razumevanje konverzija i njihovo praćenje u digitalnom oglašavanju.

U ovom delu kursa biće objašnjeno kako se postavljaju ciljevi kampanje, koji zavise od svrhe kampanje, budžeta, vrste poslovanja, konkurencije i drugih faktora. Takođe, koristiće se mini-upitnik kako bi se korisnicima pomoglo da definišu ciljeve. Ovaj upitnik će sadržati ključna pitanja koja će korisnicima omogućiti bolje razumevanje i postavljanje jasnih ciljeva za kampanju. Ovaj proces je ključan za postizanje uspeha u digitalnom oglašavanju, jer jasni ciljevi često usmeravaju strategiju i taktike kampanje.

Potom će se u kursu predstaviti različiti aspekti pozicioniranja oglasa, uključujući vrste oglasa, poput tekstualnih, oglasa za pozive, slikovnih, video, Gmail i Google Shopping oglasa, kao i responsive oglasa i oglasa za promociju aplikacija. 

Rangiranje oglasa će biti detaljno predstavljeno, a biće razmatrani i kriterijumi za bidovanje (bid-ponude), kao što su: kvalitet oglasa i landing stranica, a onda i prag ranga oglasa, kontekst korisničkog pretraživanja i očekivani efekti od oglasnih ekstenzija i drugih formata oglasa. Razumevanje ovih faktora je bitno za postizanje visokih pozicija oglasa i za uspešnost kampanja u okviru platforme Google Ads.

Kada je reč o oglasnim ekstenzijama, ukazaćemo na njihove prednosti, razmotriti vrste ekstenzija koje servis nudi i objasniti kada je prikladno koristiti ih u kampanjama.

Kurs PPC 7 – Macro and Micro Campaigns and Ad Extensions će odgovoriti na pitanja:

Šta ima svaka dobra PPC kampanja?

Za uspešnu PPC kampanju potrebno je nekoliko važnih elemenata. Prvo, potrebno je imati dobro definisane ciljeve kampanje. Oni su od suštinske važnosti na samom početku kreiranja oglasne kampanje na mreži. Razumevanje svrhe kampanje, ciljne publike i budžeta omogućava usredsređivanje na relevantne ključne reči i pravilan raspored sredstava. Drugo, pravilno postavljanje kampanje, sa dobro strukturiranim oglasnim grupama i relevantnim ključnim rečima, poboljšava targetiranje i relevantnost oglasa. Treće, praćenje konverzija je važno za merenje uspeha kampanje. Korišćenje odgovarajućih alata za praćenje, kao što su Google Ads Conversion Tag ili Google Analytics, omogućava precizno merenje performansi. Konačno, kontinuirano praćenje i optimizacija kampanje uključuju promene u budžetu i u ključnim rečima, a neophodni su i za održavanje uspešne PPC kampanje.

Šta je konverzija?

Konverzija u kontekstu digitalnog marketinga predstavlja najbitniji pokazatelj uspešnosti. To je radnja koju želimo da posetioci ili korisnici izvrše na našem veb-sajtu nakon što kliknu na naš oglas. Konverzija može biti različita – od kupovine proizvoda, prijavljivanja za bilten, popunjavanja kontaktnog obrasca do preuzimanja aplikacije ili drugih definisanih ciljeva. Ona meri efikasnost oglašavanja, jer ukazuje na to da je korisnik prešao iz pasivnog posmatranja u aktivno učestvovanje. Praćenje konverzija omogućava zaposlenima u marketingu da ocene performanse kampanje, optimizuju oglase i povećaju povrat na investiciju (ROI). S obzirom na različite ciljeve kampanja, precizno praćenje i analiza konverzija postaju od suštinskog značaja za uspešno upravljanje i optimizaciju marketinških onlajn-aktivnosti.

Po čemu se razlikuju makro i mikro ekstenzije?

Makro i mikro ekstenzije su ključne komponente digitalnog marketinga, ali imaju različite svrhe i obuhvataju različite radnje. Makroekstenzije su šire i obuhvataju ključne akcije koje direktno utiču na ostvarivanje poslovnih ciljeva, kao što su onlajn-prodaja proizvoda ili prijavljivanje za dobijanje biltena.

S druge strane, mikroekstenzije su manjih razmera i obično se koriste za praćenje manjih interakcija korisnika sa veb-sajtom, poput klikova na brojeve telefona, preuzimanja dokumenata ili gledanja video-snimaka. Mikrokonverzije omogućavaju zaposlenima u marketingu da bolje razumeju ponašanje korisnika i optimizuju korisničko iskustvo.

U suštini, makroekstenzije se koriste za praćenje glavnih poslovnih ciljeva, dok se mikroekstenzije koriste za analizu detaljnijeg korisničkog ponašanja. I jedne i druge su važne za merenje efikasnosti kampanja i poboljšanje rezultata.

Devojka za laptopom

Plan i program kursa PPC 7 – Macro and Micro Campaigns and Ad Extensions

  • Google Ads – šta je potrebno za dobru PPC kampanju
  • Konverzije – šta je konverzija
  • Makro i mikro konverzije
  • Alati za praćenje konverzija – Analytics, Google Ads Conversion Tag, Google Tag Manager
  • Ciljevi, vrste kampanja i pozicioniranje oglasa
  • Rangiranje oglasa i oglasne ekstenzije – kako se jedan oglas rangira, koje vrste oglasnih ekstenzija postoje i kako se koriste

Polaznici kursa PPC – Macro and Micro Campaigns and Ad Extensions u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se