Internet Marketing Plan

Opis kursa

Uspešno upravljanje različitim sistemima online promocije najefikasnije se vodi kreiranjem manjeg ili većeg broja internet marketing planova, u zavisnosti od složenosti promotivnih aktivnosti organizacije. Internet Marketing Plan obezbeđuje osmišljavanje i kontrolu efekata online promotivnih aktivnosti.

Cilj kursa

Polaznici kursa će dobiti konkretna znanja i veštine o načinima kreiranja internet marketing plana u odnosu na sve potrebne segmente definisanja promotivnih aktivnosti na internetu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels ManagerDigital Marketing Planner & Account Manager i Web Project Manager & Data Analyst.