Starting and Growing Internet Business

Danas se osmišljavanje i započinjanje poslovnog modela može smatrati i pokretanjem onlajn-projekta. Tako mnogi preduzetnici na početku svog poslovnog puta svoje ideje i aktivnosti, u nameri da postanu unosni onlajn poslovni poduhvati, imenuju kao projekat. Put od ideje do uspeha je dug i pun izazova, ali u savremenom poslovnom svetu postoje brojni uspešni onlajn-biznisi. Ovi projekti teže da postanu profitabilna onlajn-preduzeća, a mnogi od njih su već ostvarili uspeh. Preduzetnici se suočavaju sa neizvesnošću i moraju pronaći svoje mesto u konkurentnom onlajn-okruženju. Uprkos izazovima, onlajn-biznisi pružaju mogućnost za rast, inovacije i ostvarivanje poslovnih ciljeva.

U savremenim poslovnim okvirima postoje brojni primeri uspešnih onlajn poslovnih praksi koje su započete sa malim resursima, ali su se brzo razvijale i često preusmeravale. Tržište je sve veće i dinamičnije, zbog čega opstaju jedino one fleksibilne, inovativne i agilne onlajn poslovne prakse. 

U ovom kursu predstavljene su različite ideje i oblasti koje će vam pomoći da razvijete i dokumentujete svoju poslovnu ideju. To je jedan od prvih i ključnih koraka u pokretanju startapa. U kursu su sagledane metode koje se danas najčešće primenjuju tokom razvijanja onlajn-poslovanja. Mada se mogu prepoznati različiti modeli i prakse onlajn-biznisa, u brojnim primerima onlajn-poslovanja čest je slučaj da se kompanija gradi uz minimalna ulaganja, pa čak i bez bilo kakvog novčanog kapitala. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurOnline Sales & E-business Development ManagerWeb Project Manager & Data Analyst i Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Starting and Growing Internet Business

Cilj kursa u kom se govori o pokretanju i razvoju internet poslovanja predstavlja koristan materijal koji će vam pružiti osnovne smernice i metode za planiranje i ostvarivanje poslovne ideje u onlajn-svetu. Kroz ovaj kurs će se analizirati različiti izazovi s kojima se startapovi suočavaju prilikom pokretanja svog onlajn-biznisa. Smatramo da je posebno važno da se na početku kursa jasno definiše šta predstavlja pojam internet projekat,  kako bi se kasnije lakše razumelo šta sve predstavlja jedan startap i kako se on pokreće. Takođe, jedna od zamisli kursa jeste i da se istakne da onlajn-biznis često podrazumeva i fizičku praksu u stvarnom svetu. Kroz kurs će biti predstavljeni procesi započinjanja projekta, formiranja tima, istraživanja tržišta, razrade projekta, pisanja njegovog plana i strukturiranja projekta. Ova pitanja će biti detaljno obrađena tokom kursa kako bi se polaznicima pružila sveobuhvatna slika o pokretanju i razvoju onlajn-biznisa.

Kroz kurs Starting and Growing Internet Business biće reči o različitim modelima razvoja ideja, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena metodologiji Lean Canvas, kao jednoj od metoda razvoja poslovanja. Ova metodologija će biti prikazana kroz razne projekte kako bi vas upoznala sa ključnim faktorima koje bi trebalo analizirati pred bilo kakvog investiranje. Iako obezbeđivanje određenog kapitala za onlajn-projekat može biti važno, finansiranje projekta ne bi trebalo da bude nužan i presudan faktor za pokretanje jednog onlajn-poslovanja. Kada je reč o tome, ovaj kurs će vas upoznati sa time kako možete da sa neznatnim budžetom pokrenete onlajn-poslovanje, ali i na koji način se mogu pronaći finansijska sredstva za startap projekat. Poseban fokus će biti na ključnim performansama projekta koje se mogu podeliti u četiri kategorije. To podrazumeva konstantna merenja, evaluaciju i unapređenje performansi kroz razumevanje klijenata, analizu finansijskih rezultata, procenu internih procesa i rad zaposlenih. Ovi merni podaci mogu poslužiti kao pokazatelji uspešnosti, ali i održivosti jednog onlajn poslovnog modela. 

Kurs Starting and Growing Internet Business odgovoriće na pitanja:

Šta predstavlja Minimum Viable Product?

Minimum Viable Product (MVP) predstavlja odrednicu za minimalni održivi proizvod koji ima karakteristike i odlike krajnjeg proizvoda, a na osnovu kog se ispituje tržište, odnosno raspoznaje potencijalna uspešnost proizvoda na ciljanom tržištu. Tako razvoj proizvoda ne podrazumeva investiranje velikih novčanih iznosa u razvoj i testiranje, već je moguće pre ulaganja proveriti potrebu tržišta za proizvodom i sagledati opcije daljeg razvoja proizvoda prema tržišnim potrebama. MVP je, dakle, dovoljno razvijen model proizvoda, koji može da bude predstavljen potencijalnim kupcima, a na osnovu njihovih povratnih informacija i reakcija može se proceniti potencijalno interesovanje za proizvod na ciljanom tržištu. Ovaj pristup omogućava efikasno ispitivanje tržišta i smanjenje rizika, jer se fokusira na osnovne funkcionalnosti proizvoda i sticanje povratnih informacija od korisnika pre daljeg ulaganja u razvoj.

Šta podrazumeva izlazak na tržište i vođenje poslovanja u kontekstu onlajn-biznisa?

Izlazak na tržište i vođenje onlajn-biznisa slično je upravljanju tradicionalnim poslovanjem. Osnivanje online poslovanja i upravljanje njime podrazumeva aktivnosti kao što su: registracija preduzeća, organizovanje infrastrukture, donošenje odgovarajućih i pravovremenih odluka, adekvatne reakcije na uvećanje obima posla i broja zaposlenih, vođenje knjigovodstva, zatim pravnu podršku, definisanje i postavljanje realnih ciljeva i, konačno, definisanje ključnih indikatora uspešnosti poslovanja jedne kompanije. Merenje i praćenje poslovnih rezultata i efekata poslovanja – sve su to važne aktivnosti u poslovnom kontekstu. U nekim onlajn-biznisima, kada se poveća obim posla i broj zaposlenih, može biti potrebno razmotriti kupovinu ili iznajmljivanje dodatnog ili većeg poslovnog prostora. Bitno je imati strukturu koja omogućava pravilno vođenje poslovanja i prilagođavanje promenama na tržištu. Upravljanje onlajn-biznisom zahteva iste ključne principe kao i tradicionalno poslovanje, ali podrazumeva i prilagođavanje karakteristikama onlajn-okruženja.

Koji su ključni indikatori za merenje i razumevanje korisnika internet biznisa?

Metričke jedinice su kvantitativni pokazatelji koji omogućavaju praćenje postignutih ciljeva i razumevanje ponašanja korisnika u onlajn-poslovanju. Neke od ključnih metričkih jedinica na osnovu kojih se raspoznaje uspešnost jedne onlajn-kompanije, a na osnovu kojih se i donosi odluka o daljem razvoju, jesu: 

 • Net promoter score (stepen preporuke korisnika), koji pokazuje verovatnoću da će korisnici preporučiti biznis; 
 • Customer profitability score (profitabilnost po korisniku), koja prikazuje koliki profit ostvaruje biznis po pojedinačnom korisniku; 
 • Customer retention rate (stopa zadržavanja korisnika), kojom se definiše koliko korisnika se vraća za ponovnu kupovinu; 
 • Conversion rate (stopa konverzije), koja prikazuje koliko se posetilaca pretvara u kupce; 
 • Relative market share (relativni udeo na tržištu), koji pokazuje koliko je biznis veliki u odnosu na konkurenciju. 
Mlada devojka

Plan predavanja kursa Starting and Growing Internet Business

 • Ideja kao polazna tačka u internet poslovanju
 • Analiza tržišta i konkurencije
 • Targetiranje ciljne grupe
 • Fomiranje brenda
  • Ideja
  • Dizajn
  • Sistem
  • Brend
  • Priprema i realizacija 
 • Pozicioniranje brenda na različitim onlajn-kanalima (društveni mediji, online portali, native advertising i drugo)
 • Važnost kvalitetnog sadržaja
 • Prepoznavanje tačke proboja brenda na tržištu 
 • Trendovi koji dominiraju u internet poslovanju

Polaznici kursa uče kako da pokrenu onlajn-biznis

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se