Key Performance Indicators in IMC

Opis kursa

Za strateško pozicioniranje marketinga i komunikacija u kompanijama veoma je važno definisati i pratiti ključne indikatore uspešnosti promotivnih aktivnosti kroz sve kanale komunikacije - i klasične kanale i online kanale komunikacije.

Cilj kursa

Ovaj kurs daje konkretna znanja iz oblasti definisanja i praćenja parametara uspešnosti promotivnih aktivnosti kroz sve kanale komunikacije koje koristi kompanija u svom delovanju.