Online Payment Methods

Koji je značaj i koji modeli elektronskog poslovanja i elektronske trgovine postoje? Kako funkcionišu i zašto su bitne metode plaćanja putem interneta i računarskih mreža? Na ova i mnoga druga pitanja dobićete odgovor na kursu Online Payment Methods. Uz to, saznaćete o bitnosti kriptografije, njenom funkcionisanju i značaju prilikom plaćanja na internetu...

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurPPC & Digital Channels Manager i Online Sales & E-business Development Manager.

Opis i cilj kursa Online Payment Methods

Ovaj kurs podrazumeva uvod, definicije, značaj i modele elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, detaljne procese i metode plaćanja putem interneta i računarskih mreža i na kraju protokole koji postoje i koriste se u elektronskoj trgovini, kao i mehanizme koji se primenjuju kako bi se omogućila zaštita prilikom obavljanja online plaćanja i ostalih transakcija. Nakon toga, obrađuje se detaljnije jedna od najkorišćenijih metoda plaćanja na internetu, a to je putem kartica. U skladu sa tim biće objašnjeno kojim karticama se može obaviti plaćanje, koje kartice postoje i kako ih delimo prema tehnološkim karakteristikama.

Druga polovina kursa se pre svega fokusira na SWIFT i mobilna plaćanja, na to šta SWIFT predstavlja, šta su mobilna plaćanja i kako funkcioniše m-wallet i NFC metoda. Poslednja nastavna jedinica obrađuje mere zaštite u elektronskoj trgovini i prilikom elektronskog plaćanja. Biće objašnjene različite mere i šta one podrazumevaju, kao i koji su to mehanizmi koji se primenjuju kako bi se omogućila zaštita prilikom obavljanja online plaćanja i ostalih transakcija. Zatim, biće objašnjeno šta je kriptografija, kako funkcioniše, šta je dekripcija, a šta enkripcija, kao i šta predstavljaju simetrični i asimetrični algoritmi. Takođe, biće obrađen i digitalni potpis, kako digitalnim potpisom možete utvrditi integritet i autentičnost informacija i poruka, gde se primenjuje i kako funkcioniše ceo proces privatnog i javnog ključa. Pored toga, biće reči i o digitalnom sertifikatu kao dodatnoj meri utvrđivanja bezbednosti, ko ga izdaje i kako se može proveriti validnost digitalnog sertifikata.

Cilj kursa je da se polaznicima obezbedi kvalitetno znanje i razumevanje funkcionisanja poslovanja putem interneta, a naročito shvatanje online platnih sistema koji se koriste u ove svrhe. Nakon što završe kurs, polaznici bi trebalo da znaju da prepoznaju sve metode plaćanja i zaštite prilikom poslovanja na internetu, kako bi u budućem poslovanju mogli doneti odluku o metodama koje će koristiti i kako bi se mogli zaštititi od eventualnih zloupotreba podataka.

Kurs Online Payment Methods će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je to online plaćanje?

Iako se svakodnevno susrećemo sa ovim pojmom i koristimo ga češće nego što mislimo, retko kad se zapitamo šta ono tačno predstavlja i znači. Za online metode plaćanja postoji mnogo definicija, ali nijedna od njih nije opšteprihvaćena, već se razlikuju od autora do autora. Iako se razlikuju prema prethodno navedenim autorima, njihova srž i suština su iste. Tako za online metode plaćanja možemo reći da predstavljaju elektronsku razmenu novca, razne metode plaćanja koje se obavljaju putem interneta kao glavnog kanala komunikacije, kao i da je to način plaćanja koji zamenjuje gotovinsko plaćanje. Dakle, suština je ista – da bi se obavilo plaćanje ovim putem, neophodna je upotreba interneta i drugih računarskih mreža, bez obzira na to o kom vidu online plaćanja se radi (platne kartice, m-plaćanja, elektronski ček, SWIFT plaćanja i slično).

2. Koji je najrasprostranjeniji način online plaćanja?

Dva najrasprostranjenija načina plaćanja su svakako plaćanje gotovinom i plaćanje platnim karticama. S obzirom na to da plaćanje gotovinom ne spada pod online plaćanja, možemo sa apsolutnom sigurnošću reći da je najčešće upotrebljavan način online plaćanja – plaćanje platnim karticama. Plaćanje ovim putem je izuzetno lako i pogodno, pogotovu za potrošače, pa iz tog razloga oni sve više i pribegavaju plaćanju karticama. Kartice nam donose mnogo pogodnosti, kao što su stalna dostupnost novca (bankomati), veća bezbednost u odnosu na korišćenje gotovine, plaćanje u inostranstvu i slično. Možemo ih podeliti prema raznim kriterijumima i na mnogo različitih vrsta. Najpoznatije i najčešće upotrebljavane kartice su debitne i kreditne platne kartice.

3. Koje su mere zaštite kada se vrši online plaćanje?

Na merama zaštite radi se svakodnevno. Transakcije i informacije koje se prenose ovim putem su jako osetljive i poverljive. Stoga se sistemi zaštite svakodnevno unapređuju. Isti sistemi i softver su jako skupi, ali obezbeđuju veću sigurnost podataka. Apsolutna sigurnost još uvek nije moguća, ali se nadamo da će u skorijoj budućnosti biti. Neki od sistema i metoda koji se najčešće koriste kao mere zaštite su kriptografija, digitalni potpis, digitalni sertifikat, PKI, SSL, SET i mnogi drugi. Kriptografija je metoda koja podrazumeva šifrovanje određenih poruka tako da poruka postane nerazumljiva, a da je pomoću određenog ključa može razumeti, tj. dešifrovati, samo osoba koja prima poruku. Na osnovu ključa poruke se takođe i šifruju. Digitalni potpis je viši nivo zaštite podataka i pruža nam mogućnost utvrđivanja integriteta, autentičnosti i neporecivosti poruke. Digitalni sertifikat, koji takođe predstavlja dodatni sloj zaštita, izdaju sertifikaciona tela. PKI podrazumeva mehanizme i politike koji obezbeđuju distribuciju i identifikaciju javnih ključeva i sertifikata. SSL je sigurnosni protokol komunikacije koji podrazumeva uspostavljanje šifrovane veze između servera i pretraživača. SET je, takođe, protokol za zaštitu prenosa informacija i podataka. Ovo su neke od najčešće korišćenih metoda, mada nisu jedine. Efikasne su i zasad pružaju korektnu sigurnost.

Online Payment Methods

Plan i program predavanja

Modul 1 – Poslovanje putem interneta i drugih računarskih mreža

  • Uvod u online metode plaćanja
  • Platne kartice
  • SWIFT i mobilna plaćanja
  • Mere zaštite elektronske trgovine i elektronskog plaćanja

Kurs Online Payment Methods

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se