Kurs Off-page SEO

Search Engine Optimization kao marketinška tehnika ima tri područja uticaja: on-page SEO, tehnički SEO i off-page SEO. Svaka od SEO oblasti može da ima svoj značaj i ulogu u prikazivanju jednog veb-sajta. Međutim, kada se govori o svim faktorima van veb-sajta koji utiču na njegovu optimizovanost, može se zaključiti da je off-page SEO posebno važan. Njegov značaj možda najbolje demonstrira činjenica da se brojne aktivnosti u oblastima kao što su on-page i tehnički SEO ne bi videle ukoliko se ne bi izvodile off-page SEO prakse. 

Off-page SEO usredsređen je na sve tehnike stvaranja dolazećih ili spoljašnjih veza sa drugih veb-sajtova. Zahvaljujući ovim spoljašnjim vezama ili backlinkovima, veb-sajtovi se bolje rangiraju u rezultatima pretraživača. Naime, backlinkovi su svojevrsni dokaz o relevantnosti sadržaja na veb-sajtu, usled čega se izgrađuje reputacija jednog veb-sajta. Sajtovi sa visokim autoritetom domena se duže pozicioniraju u višim rezultatima pretrage, bez obzira na učestalost ažuriranja u algoritmu pretraživača. Budući da pretraživač nastoji da svojim korisnicima pruži relevantne i tačne rezultate pretrage, autoritet jednog sajta moguće je postići isključivo ako više veb-sajtova sa dobrom reputacijom i jakim domenima linkuje ka njemu. Kvalitetni backlinkovi jedan su od najvažnijih faktora za dobre pozicije veb-stranica sajta u SERP rezultatima.

Iako off-page SEO prakse podrazumevaju znatno šire aktivnosti (izvan sajta), na ovom kursu biće reči isključivo o link building kampanjama i kreiranju backlinkova svojstvenih ovoj vrsti SEO optimizacije

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Off-page SEO

Kurs Off-page SEO se prevashodno bavi backlinkovima ili tzv. inbound linkovima koji se postavljaju na sajt koji ima kvalitetan i vredan sadržaj na svojim veb-stranicama. Dobri backlinkovi su osnovni cilj off-page prakse, te će se u okviru ovog kursa govoriti o različitim pozicijama na koje se oni mogu implementirati. Kako bi značaj backlinkova na jednom veb-sajtu bio u potpunosti jasan, detaljno ćemo objasniti njihov uticaj. U vezi sa tim, imaćete priliku da se susretnete sa različitim objašnjenjima fraza i izraza koje se primenjuju u SEO industriji.  

Kroz kurs Off-page SEO susrešćete se sa pojmom anchor text. Osim ovog, neka od pitanja ticaće se reči na kojima se postavljaju linkovi, dobrih i loših praksi kreiranja backlinkova, učestalosti i načina prikazivanja linkova u SEO alatima i dr. Važan faktor koji u velikoj meri može uticati na snagu sajta u kontekstu off-page polja jeste autoritet domena (tzv. Domain Authority – DA), ali i autoritet stranice (Page Authority – PA). Takođe, bitno je znati i kakva je reputacija sajta koji linkuje, što kasnije može uticati na dalje off-page prakse. Drugim rečima, sve ove informacije treba da budu uzete u obzir prilikom izgradnje jedne link building kampanje. Posebna pažnja je posvećena različitim tehnikama link building kampanja, ali i vidovima izgradnje linkova (link building), odnosno praksi zarađivanja linkova (link earning). 

Kurs Off-page SEO može biti koristan svima onima koji su zainteresovani za poslove SEO prakse, koji teže da saznaju više i da detaljnije upoznaju različite elemente koji utiču na pozicioniranje jedne veb-stranice na internet pretraživačima. Zahvaljujući ovim saznanjima, biće vam jasni razlozi za formiranje cene SEO paketa i načini na koje je moguće ostvariti zaradu pružanjem profesionalne SEO usluge. 

Praktična dimenzija ovog kursa teži ne samo tome da ukaže na sva problemska mesta na koja prosečan korisnik interneta može naići prilikom upoznavanja sa SEO oblašću i ponudi odgovore na njih ih već i tome da pomogne u praktičnoj primeni link building prakse karakterističnoj za off-page SEO.

Kurs Off-page SEO će odgovoriti na pitanja

Kako se dele backlinkovi?

U SEO oblasti postoje dve vrste backlinkova. Reč je o dofollow i nofollow backlinkovima. Dofollow backlinkovi su backlinkovi koji stižu sa nekog veb-sajta na sadržaj veb-stranice našeg veb-sajta i tako prosleđuju snagu domena sa stranice sa koje dolaze na stranicu na koju linkuju. Druga vrsta backlinkova jesu nofollow backlinkovi. To su baclinkovi koji se kreiraju kroz postavljanje atributa nofollow na link ili u situacijama kada se atribut preko meta robotsa dodeli svim linkovima koji su postavljeni na veb-stranici. Na taj način roboti pretraživača dobijaju informaciju da se izvesni link ne treba slediti i da mu ne treba pružati snagu domena. Primera rad, atribut nofollow treba postaviti na sponzorisane linkove ili na neželjene linkove, preko kojih se ne želi deliti snaga domena. 

Šta sve podrazumeva kvalitetan backlink?

Svaki backlink pretraživači vrednuju prema određenim kriterijumima. Kroz SEO praksu pokazalo se da se vrednost jednog backlinka određuje prema određenim kriterijumima. Tako je uočeno da kvalitetni i jaki backlinkovi dolaze sa snažnih domena i relevantnih veb-sajtova i imaju odgovarajuću poziciju na veb-stranici, sa odgovarajućim anchor tekstom koji je prirodan i sadrži odgovarajuću, odnosno ključnu reč ili frazu. Vrednost backlinkova zavisi i od toga da li je na određenom veb-sajtu teško postaviti backlink u praksi (takvi sajtovi su najčešće kvalitetni i imaju veliku snagu domena); to mogu biti i popularni sajtovi, kako u lokalnom tako i globalnom smislu. Kvalitet i snaga backlinkova koji utiču na snagu sajta vrlo često zavise i od broja linkova na stranici sa koje se upućuje backlink. Primera radi, ukoliko jedna stranica sa koje dolazi backlink nema veliki broj linkova, možemo reći da će backlink imati željenu snagu; ili u slučajevima kada više backlinkova sa različitih veb-stranica linkuje ka istoj stranici, može se reći da će stranica na koju se linkuje imati reputaciju stranice sa relevantnim sadržajem, zbog čega će postizati i veći saobraćaj. 

Šta podrazumeva link earning?

Link earning predstavlja praksu zarađivanja linkova. Vrlo je važno znati da je ova praksa znatno ređa u odnosu na praksu kreiranja linkova kroz neku link building kampanju. Backlinkovi koji su zarađeni predstavljaju jedan virtuelni dokaz da je tekst ili sadržaj koji se linkuje sadržaj visokog kvaliteta. Tekstovi koji su linkovani imaju kvalitetan i analitički relevantan tekst, koji je najčešće i stručno razmotren. Autori tekstova i sadržaja na internetu vrlo često postavljaju backlinkove u svoje sadržaje kako bi korisnike interneta uputili na referentne i vredne izvore i kako bi im pružili širi osvrt na određenu tematsku oblast koju su obrađivali u tekstu. Stoga zarađeni linkovi predstavljaju rezultat dobro kreiranog, stručnog i kvalitetnog sadržaja, a ne cilj link building kampanje. 

Momak za laptopom

Plan i program kursa Off-page SEO

1. Off-page optimizacija, pojam i kvalitet backlinka

  • Off-page SEO – benefiti

2. Njegovo veličanstvo backlink

  • Šta je backlink
  • Zašto su backlinkovi važni
  • Pozicija backlinka
  • Izrazi koji se često sreću
  • Uticaj backlinkova

3. Anchor text

4. Autoritet sajta

5. Kvalitet backlinka

6. Priprema sajta za Off-page SEO

7. Link building 

  • Link building vs link earning
  • Kako se vrši link building

Polaznici kursa u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se