Kurs Advertising Campaign Optimization and Media Mix

Digitalne reklamne kampanje su postale neizostavan način komunikacije sa kupcima i korisnicima svih poslovnih organizacija. Javno plasiranje proizvoda i usluga preko različitih digitalnih medija nije samo uobičajen način komunikacije velikih kompanija već i standardna strategija svih organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili postojanje na tržištu. Sve više kupaca se okreće onlajn-prisustvu, što je uočljivo i zbog izbora mnogih kompanija da usmeravaju svoje marketinške napore ka digitalnim kanalima. Digitalni prostor je neophodan za dostizanje ciljne publike i ostvarivanje uspeha u savremenom poslovnom okruženju.

Uočeno je da kupci sve više preferiraju da upotrebljavaju društvene mreže i digitalne kanale kako bi se povezali i zabavljali. Većina kupaca aktivno pretražuje različite sadržaje i provodi vreme gledajući video-klipove. Stoga, jedan od glavnih ciljeva digitalnog marketinga je da se proizvodi i usluge promovišu preko različitih digitalnih kanala i formata kako bi se privukao što veći broj zainteresovanih kupaca. Razumevanje ovih promena u ponašanju potrošača omogućava kompanijama da prilagode svoje marketinške strategije i iskoriste prednosti digitalnog prostora s ciljem ostvarivanja uspeha i odgovaranja na potrebe svoje ciljne publike.

U digitalnom dobu postoji mnogo različitih medija i kanala zahvaljujući kojima se poruke mogu preneti. Ova raznolikost je posebno korisna za marketare, jer im omogućava da dosegnu do internet korisnika koji ne koriste u većoj meri tradicionalne kanale komunikacije. Reklamne kampanje za nove proizvode više nisu samo štampanje promotivnih flajera ili emitovanje reklama u reklamnim blokovima na televiziji i radiju. U savremenom kontekstu reklamne kampanje su postale znatno kompleksnije strategije koje zahtevaju konstantno prisustvo i aktivnost marketinških timova s ciljem privlačenja pažnje kupaca. Ovo je neprekidna igra bez početka i kraja, gde je cilj stalno angažovanje potrošača.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account ManagerPPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager i Content & SEO Manager.

Plan i cilj kursa Advertising Campaign Optimization and Media Mix

Kurs o advertajzingu ili reklamnim kampanjama je strukturiran kao program koji detaljno objašnjava ključne korake u planiranju i organizaciji digitalnih advertajzing kampanja, kao i u izveštavanju o njima. U okviru kursa polaznici će se upoznati sa važnim konceptima i strategijama za uspešno vođenje kampanja, kao i sa alatima i metodama za praćenje i merenje njihovog uticaja. Cilj kursa je da pruži polaznicima praktične veštine i znanja koji će im pomoći da efikasno upravljaju advertajzing kampanjama i postignu željene rezultate u digitalnom okruženju.

Kroz ovaj kurs dobićete jedan koristan pregled postavki u vezi sa digitalnim kampanjama. Saznaćete šta predstavljaju kampanje u promotivnom i prodajnom kontekstu jedne kompanije, kako se distribuiraju i koji su ključni elementi i aktivnosti u jednoj reklamnoj kampanji. Biće vam prikazani i konkretni primeri kako biste bolje razumeli ovu tematiku. Nakon uvodnog dela, fokus će biti na planiranju advertajzing kampanja, gde ćete saznati koji su to važni aspekti u procesu planiranja. Poseban deo posvećen je sagledavanju multi-channel i cross-channel, kao i omni-channel kampanje, sa konkretnim primerima za svaki pristup. Ovaj kurs će vam pružiti osnovna znanja i praktične veštine neophodne za uspešno vođenje digitalnih advertajzing kampanja.

U poslednjoj nastavnoj jedinici ovog kursa biće tumačene različite studije slučaja i metode provere ostvarenih rezultata u različitim pristupima. Posebno će se istaći važnost alata poput Google analitike i Facebook analitike u svakoj advertajzing kampanji. Takođe, biće priče i o otvaranju naloga na ovim alatima, organizaciji i ključnim funkcijama koje su od vitalnog značaja u digitalnoj advertajzing industriji. Bez korišćenja ovih alata organizovanje i optimizovanje kampanja ne bi bilo moguće. Saznaćete kako koristiti ove alate za praćenje performansi kampanja i analizu podataka o posetiocima, konverzijama i drugim relevantnim metrikama. Ova znanja će vam omogućiti da efikasno upravljate i optimizujete svoje digitalne advertajzing kampanje.

Cilj ovog kursa je da polaznicima pruži uvid u važnost organizacije digitalnih kampanja, kao i da ih upozna sa ključnim terminima i elementima neophodnim za kreiranje uspešne kampanje koju će prepoznati i prihvatiti potrošači. Kroz kurs će se polaznicima preneti znanje i veštine koji su potrebni za efektno planiranje, implementaciju i merenje rezultata digitalnih kampanja.

Kroz ovaj kurs polaznici će se susresti sa različitim vidovima distribuiranja digitalnih kampanja. Cilj kursa je da omogući sticanje znanja o kompleksnom organizovanju kampanja i pruži jednu od opcija za njihovo kreiranje i plasiranje. Polaznici će učiti o različitim metodama merenja, prikazivanja i praćenja rezultata u digitalnim kampanjama kako bi mogli da kontinuirano unapređuju i optimizuju svoje kampanje. Kroz ovaj kurs će se stvoriti temelj za uspešno vođenje digitalnih kampanja.

Kurs Advertising Campaign Optimization and Media Mix će odgovoriti na pitanja:

Šta je advertajzing kampanja?

Cilj marketinških reklamnih kampanja je postizanje rezultata i ispunjenje poslovnih ciljeva. One se mogu podeliti na oflajn i digitalne kampanje. Oflajn-kampanje koriste tradicionalne kanale komunikacije kao što su TV, radio, flajeri i bilbordi, dok digitalne kampanje koriste onlajn-kanale kao što su društveni mediji, blogovi, virtuelne igre, imejl, pretraživači i drugo. Sve kampanje se sastoje od serija povezanih oglasa sa istom temom. Često se koristi više kanala, a onda i usklađenih poruka prema kanalima tokom jedne kampanje, koja može trajati i po nekoliko meseci. Ovaj kurs će vam pružiti uvid u obe vrste kampanja i naučiti vas kako da ih efikasno planirate, implementirate i prilagođavate.

Koji je cilj planiranja kampanje?

Efikasne reklamne kampanje su ključne za postizanje složenih poslovnih ciljeva, ali zahtevaju temeljno planiranje, vreme i strpljenje. U digitalnim kampanjama cilj planiranja je jasno definisanje ciljeva kroz istraživanje, nakon čega se biraju kanali i vrste sadržaja za upotrebu. Slično kao kod tradicionalnih kampanja, digitalna reklamna kampanja zahteva izradu medijskog i kreativnog plana. Važno je razgraničiti strategiju od ostalih elemenata. Strategija postavlja glavni cilj i služi kao osnova za definisanje drugih elemenata. Cilj kampanje treba da bude podržan planom koji definiše distribuciju kampanje putem kanala, alokaciju resursa i budžeta, kao i praćenje rezultata. Ovaj kurs će vam pružiti uvid u sve ove elemente i naučiti vas kako da uspešno planirate, sprovodite i pratite digitalne reklamne kampanje.

Po čemu se razlikuju multi-channel i cross-channel pristup?

U reklamnim kampanjama multi-channel pristup podrazumeva korišćenje više kanala ili različitih platformi za promociju proizvoda ili usluga. Primera radi, ako se planira reklamiranje nekog proizvoda ili usluge putem kataloga, veb-sajta i televizije, koristi se multi-channel pristup. Svaki pristup se odlikuje nečim karakteristinim. Tako se multi-channel pristup tumači kao prisustvo brenda na više kanala istovremeno, a cross-channel pristup se fokusira na korišćenje različitih kanala za prodaju, povećanje prisustva na tržištu i interakciju sa potrošačima. Ovaj pristup je usmeren na praćenje i prodaju pojedinačnom potrošaču. Kroz ovaj kurs ćete naučiti kako da efikasno koristite obe strategije i ostvarite uspeh u digitalnim reklamnim kampanjama.

Polaznici kursa Advertising Campaign Optimization and Media Mixu učionici na predavanju

Plan predavanja kursa Advertising Campaign Optimization and Media Mix

 • Uvod u digitalne reklamne kampanje
  • Ciljevi i ciljne grupe digitalne kampanje
  • Strategije u digitalnim kampanjama
  • Sadržaj i vizuelna komponenta kampanje
  • Media mix
 • Planiranje digitalne reklamne kampanje
  • Ciljevi, ciljna grupa i kreiranje buyer persone
  • Sadržaj
  • Alati za planiranje digitalne reklamne kampanje
  • Planiranje i organizacija budžeta
 • Multi-channel reklamne kampanje
  • Cross-channel i omni-channel pristup
 • Praćenje rezultata digitalne reklamne kampanje
  • Google Analytics
   • Kreiranje naloga
   • Metrika za praćenje rezultata
   • Metrika za praćenje saobraćaja
   • Metrika za merenje konverzije
  • Facebook Ads Manager
   • Dashboard Facebook Ads Manager

Učionica za kurs Advertising Campaign Optimization and Media Mix

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se