Kurs Digital Productivity Tools

Mnoge poslovne organizacije ne mogu jasno da sagledaju šta mogu postići određenim oglašavanjem, iako su svesne njegovog značaja. Budžet za oglašavanje se brzo troši, ali rezultati su slabi ili gotovo nevidljivi, te kao rezultat kupovina oglasnog prostora postaje nepopularan trošak za mnoge kompanije. Samo neke uspešnije kompanije prepoznaju mogućnost povraćaja investiranog nakon kupovine medijskog prostora.

Kompanije koje uspevaju da uspešno povrate uložena novčana sredstva u digitalnu promociju i oglase, najčešće vrlo dobro poznaju značaj digitalnog media plana i koriste ga uz proverene i pouzdane alate, koji im garantuju postizanje rezultata.

Primena digitalnih alata u istraživačkim aktivnostima poslovanja donosi značajne prednosti i olakšice. Umesto da se oslanjaju na pretpostavke i predviđanja, kompanije sada mogu koristiti dostupne digitalne alate kako bi stekle jasan uvid u situaciju na tržištu. Na primer, kada kompanije istražuju tržište, one se više ne bave pukim nagađanjem o interesovanju za njihove proizvode ili usluge. Umesto toga, kompanije koriste digitalne alate kako bi saznale gde se nalaze njihovi ciljni kupci, koja su njihova interesovanja i na koji način potencijalni kupci/korisnici pretražuju sadržaje. Takođe, kroz digitalne alate mogu pratiti ponašanje potrošača tokom faza procesa odlučivanja o kupovini, što im pruža dragocene uvide. Ova nova era digitalnih alata omogućava kompanijama da se fokusiraju na ciljano plasiranje svojih proizvoda ili usluga na online tržištu. Na osnovu prikupljenih informacija, mogu planirati strategije plasmana usmerene ka pravim ciljnim grupama. Digitalni alati pružaju kompanijama mogućnost da budu preciznije i efikasnije u svojim marketinškim aktivnostima, jer se temelje na konkretnim podacima i analizama.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Digital Productivity Tools

Kroz kurs Digital Productivity Tools biće prilike da sagledate različite alate koji su ključni za sastavljanje i praćenje media plana kompanije. Poseban fokus usredsređen je na njihovu ulogu u ostvarivanju efektivne komunikacije putem različitih medija. Ovi alati pružaju mogućnost povećanja produktivnosti i unapređenja komunikacije sa kupcima i korisnicima, što ima značajan uticaj na rezultate digital media plana i opšti imidž poslovanja. Kroz njihovu upotrebu moguće je efikasnije targetirati ciljnu grupu, prilagođavati marketinške strategije i poboljšati interakciju sa korisnicima. Ovladavanje ovim alatima omogućava poslovnim organizacijama da iskoriste njihov pun potencijal i da ostvare uspešnu digitalnu strategiju koja će im pružiti konkurentsku prednost na tržištu.

Digitalni alati igraju ključnu ulogu u razvoju digital media plana i omogućavaju lakše planiranje i unapređenje rezultata kampanja. Kroz kurs Digital Productivity Tools upoznaćete se sa različitim alatima koji su korisni u ovom procesu. Na primer, funkcionalni alati mogu biti oni koji se koriste prilikom istraživanja ključnih reči, oni koji se koriste za praćenje rezultata kampanje ili za plasiranje sadržaja na društvenim medijima i za praćenje trendova. Ovi alati pružaju različite važne informacije za kreiranje digital media plana i omogućavaju da se bolje sagledaju rezultati. Takođe, alati mogu doprineti i nekom slobodnijem odabiru sredstava za postizanje ciljeva kroz digital media plan. Upotreba ovih digitalnih alata omogućava bolju optimizovanost kampanja i brže postizanje uspešnih rezultata u digitalnom okruženju.

Kada se razvija media plan, veoma je važno da se objektivno i što tačnije sagledaju i odaberu medijski kanali koji će komunicirati oglase kompanije. U ovom procesu digitalni alati su od velike pomoći jer omogućavaju precizno definisanje kanala koji najbolje odgovaraju potrebama kupaca/klijenata. Važno je da lista digitalnih medijskih kanala bude sačinjena tako da se dopre do jasno definisane ciljne grupe. Svaki kanal na internetu ima svoju specifičnu publiku, što je dragocena informacija za digital media plan. U ovoj fazi koriste se alati za praćenje rezultata na društvenim medijima koji pružaju podatke o demografiji, životnom stilu i potrošačkim navikama ciljne grupe. Informacije ovog tipa su značajne prilikom osmišljavanja glavne prodajne poruke. 

Svaki digital media plan treba da ima razrađenu strategiju, kalendar objava i budžet. Postoje mnogi korisni digitalni alati koji olakšavaju planiranje i realizaciju plana. Jedna od posebnih prednosti takvih alata jeste preglednost, a osim toga oni omogućavaju i identifikaciju područja koja bi trebalo unaprediti ili optimizovati.

Kurs Digital Productivity Tools odgovoriće na pitanja:

Koja je funkcija alata za istraživanje ključnih reči u digital media planu?

Jedan od posebno važnih koraka prilikom kreiranja digital media plana je istraživanje ključnih reči. Ovo istraživanje je posebno važno prilikom kreiranja PPC SEO strategija, kao i web stranica. Pomoću alata kao što su Google Keyword Planner, SEMrush i Ubersuggest pronalaze se ključne reči koje se najčešće koriste prilikom pretrage na pretraživačima. Takođe, ovi alati pružaju uvid u konkurenciju i način na koji oni koriste određene ključne reči. Iako su neki od ovih alata besplatni, za detaljnije izveštaje i više podataka često je potrebno da se internet korisnik pretplati. Istraživanje ključnih reči omogućava precizno targetiranje i optimizaciju sadržaja, što je ključno za uspešan digital media plan.

Koji alati mogu biti od pomoći prilikom pronalaženja aktuelnog sadržaja?

Alati kao što su BuzzSumo i Google Trends mogu biti posebno korisni prilikom kreiranja digitalnog media plana. BuzzSumo pruža mogućnost da se pronalaze sadržaji koji mogu interesovati ciljnu grupu, a koristan je i prilikom generisanja ideja za sadržaje. Besplatna verzija ovog alata pruža informacije o najpopularnijim sadržajima na društvenim medijima za određenu ključnu reč. Takođe, koristan je i prilikom identifikovanja uticajnih ljudi u određenoj oblasti. Google Trends se može besplatno koristiti za praćenje trendova prema geografskim oblastima, kanalima komunikacije i u precizno određenim vremenskim okvirima. On pruža uvid u promene interesovanja korisnika tokom vremena i omogućava upoređivanje trendova. Oba alata su korisna za identifikaciju relevantnog sadržaja i praćenje trendova, što može biti od značaja za uspešno planiranje i sprovođenje digitalnih medijskih kampanja.

Koji su glavni izazovi u kreiranju jednog digital media plana?

Upotrebom digitalnih alata u formulisanju digital media plana mogu se izbeći brojni izazovi. Neke od čestih neželjenih situacija sa kojima se planeri mogu susresti odnose se na sledeće teze: 

- Nedovoljno podataka i informacija o ciljnoj grupi, njihovim kanalima komunikacije i načinima komuniciranja preko njih. Usled toga vrlo često može doći do prosleđivanja neadekvatnih poruka ili čak do obraćanja pogrešnoj publici. Tako se ponekad pogrešno tumače navike i reakcije publike na digitalnim kanalima. Osim toga, važno je detaljno analizirati sve faktore koji utiču na plasiranje reklamnih poruka. 

- Kratki rokovi i pritisak mogu biti još jedan od izazova za planere. Merenje efekata media plana zahteva konstantnu optimizaciju. 

- Ažurirani podaci o marketinškim trendovima su ključni za razumevanje potreba kupaca. Međutim, ponekad praksa ažuriranja izostane, što može narušiti komunikaciju između kompanije i njenog korisnika/kupca. 

- Integracija rezultata kroz različite kanale omogućava prilagođavanje potrebama korisnika. 

- Ograničavanje budžeta podrazumeva pronalaženje načina da se postigne više s manje sredstava. Sve ove izazove moguće je prevazići pomoću digitalnih alata i stručne analize.

Ruke za laptopom

Plan predavanja:

 • Šta podrazumeva digital media plan
 • Komponente digital media plana
 • Određivanje i korišćenje najboljih rešenja digitalnih medijskih kanala
 • Digitalni alati produktivnosti za digital media plan ili za poboljšanje učinka digitalnih marketing kampanja
  • Alati za istraživanje ključnih reči 
  • Alati za praćenje rezultata kampanje
  • Alati za praćenje rezultata na društvenim medijima
  • Alati za praćenje trendova

Polaznici kursa Digital Productivity Tools

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se