Online Retention Management & Affiliate Marketing

Opis kursa

Nakon uspostavljanja dugoročno održivih sistema online prodaje, sledeći najvažniji aspekt prodajnog procesa jeste uspostavljanje i održavanje ponovne prodaje od strane postojećih kupaca i načina kreiranja sistemski održivih isplativih načina privlačenja novih kupaca.

Cilj kursa

Polaznici kursa dobijaju znanja i veštine iz oblasti kreiranja održivih načina dolaska do novih kupaca i tehnika zadržavanja postojećih kupaca.