Sales and Customer Relationship Management kurs

Sales and Customer Relationship Management kurs baviće se pojašnjenjem pojma i procesa lične prodaje. Termin prodaja pretpostavlja sve prodajne situacije i aktivnosti koje vode do konačnog plasmana proizvoda ili usluga potrošaču, dok odnosi s klijentima danas čine dodatnu vrednost poslovanja. 

Prilikom samog procesa prodaje, prodavci koriste svaku mogućnost i različite načine kako bi postojećim kupcima ponudili određeni dodatak proizvodu ili proizvod vredniji od onoga koji žele. Danas je sve češća situacija da se prilikom prezentacije određenog proizvoda ili usluge kotiste pomoćna sredstva (zarad što bližeg predstavljanja proizvoda kupcu) poput računara, tableta, projektora i sl., ali je uloga prodavca i dalje ključna.

Na predavanjima će biti reči o osobinama prodavaca, kao i o veštinama, znanjima i metodama kojima se oni koriste kako bi uspešno realizovali prodaju i time doprineli uspešnom poslovanju kompanije za koju rade. Uz to, biće vam predstavljeno šest faza prodaje: priprema, uspostavljanje prvog utiska, prezentacija, rešavanje primedaba kupaca, zaključivanje prodaje i pružanju postprodajnih usluga. 

Po završetku kursa, bićete upoznati sa tehnikama rešavanja prigovora kupaca, kao i sa brojnim metodama prodaje, kako onih tradicionalnih, tako i alternativnih koje su novijeg datuma kada je u pitanju njihova primena. Ovaj kurs će vam omogućiti da se upoznate sa pojmom i značajem aktivnosti koje se sprovode u cilju unapređenja prodaje. Na kursu ćete se, između ostalog, susresti sa brojnim praktičnim savetima – od komunikacije sa kupcima do upravljanja prodajnim timom.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerWeb Project Manager & Data AnalystDigital Marketing Planner & Account Manager.

Sales and Customer Relationship Management kurs – opis i ciljevi

Tokom ovog Sales and Customer Relationship Management kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa veštinama pomoću kojih ćete moći u svakoj situaciji da ostvarite najbolje prodajne rezultate. 

Da biste pohađali ovaj kurs i sa lakoćom razumeli gradivo, nisu vam potrebna bilo kakva specijalistička znanja. Celokupno gradivo kursa je podeljeno na 6 tematskih celina, odnosno modula, čija uloga je da vas postepeno uvode ka potrebnim veštinama. Prvi modul biće fokusiran na ličnu prodaju; tom prilikom očekuju vas lekcije Upravljenje odnosima s klijentima, Komunikacija prodavac–kupac i mnoge druge. Nakon toga sledi tematska celina koja će se baviti prodajnim procesom, a zatim i deo kursa koji će staviti akcenat na tehnike prodaje. 

U drugoj polovini kursa, na predavanjima će biti obrađivano kompleksno gradivo. Taj deo kursa počinje modulom koji će se baviti alternativnim tehnikama prodaje. Posle toga na red dolazi tematska celina koja će vas pripremiti za upravljanje prigovorima i reklamacijama. Na kraju kursa očekuje vas upoznavanje sa tehnikama marketinga u cilju unapređenja prodaje. Na tim predavanjima naučićete sve što je važno za unapređenje prodaje i saznati koje su to strategije unapređenja prodaje usmerene ka potrošačima, ali i distributerima i maloprodaji. Takođe ćete saznati kako se primenjuje i kontroliše unapređenje prodaje. 

Na kursu se objašnjava i odnos između dobavljača, tehnologije i klijenata, koji zajedno omogućavaju stvaranje baze za pružanje podrške klijentima i elektronsko poslovanje. Naučite kako da izaberete pravi alat za svoj biznis da bisite obezbedili napredak i rast, a u isto vreme održali visok stepen zadovoljenja potreba klijenata i njihovog zadovoljstva.

Cilj ovog kursa je da vam omogući korisna znanja i status dobrog prodavca koji, pre svega, poznaje sebe, a zatim i svog kupca. Pored toga, detaljno ćete savladati kompletan prodajni proces, kao i sva neophodna znanja koja će vam omogućiti da se krećete kroz taj proces. Uz to ćete se upoznati i sa brojnim načinima na koje je moguće unaprediti prodaju i time uticati na povećanje profita jedne kompanije.

Sales and Customer Relationship Management kurs

Plan i program predavanja:

1. Lična prodaja 

 • Pojam i tipovi lične prodaje 
 • Prodavac – osobine i uloga 
 • Kupac – razumevanje i stvaranje potreba 
 • Komunikacija prodavac–kupac 
 • Upravljanje prodajnim timom 
 • Upravljanje odnosima s klijentima – CRM

2. Prodajni proces 

 • Priprema prodaje 
 • Stvaranje prvog utiska
 • Prezentovanje ponude 
 • Zatvaranje prodaje 
 • Rašavanje primedaba 
 • Postprodajne aktivnosti 

3. Tehnike prodaje 

 • AIDA tehnika prodaje 
 • PAWNFAB tehnika prodaje 
 • SPIN tehnika prodaje 
 • Telefonska prodaja 
 • Cold calling tehnika 
 • Tehnike zatvaranja prodaje 
 • Ostale tehnike prodaje 
 • Modeli prodaje 

4. Alternativne tehnike prodaje 

 • Tehnika prodaje neznanjem 
 • Reversing 
 • Negativan reversing 
 • Tehnika prodajno klatno 

5. Upravljanje prigovorima i reklamacijama 

 • Pojam prigovora 
 • Razvoj politike upravljanja reklamacijama 
 • Razvoj politike upravljanja prigovorima 
 • Komunikacija sa nezadovoljnim kupcem 
 • Izgradnja lojalnosti kupca 

6. Tehnike marketinga u cilju unapređenja prodaje 

 • Unapređenje prodaje – pojam i značaj 
 • Strategije unapređenja prodaje usmerene ka potrošačima 
 • Strategije unapređenja prodaje usmerene ka distributerima i maloprodaji 
 • Primena i kontrola unapređenja prodaje

Polaznici kursa Sales and Customer Relationship Management

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde