Kurs Contextual Reporting

Poslovanje bilo koje kompanije podrazumeva prikupljanje, selektovanje i skladištenje podataka za potrebe izveštavanja. Izveštaji imaju veliku važnost u poslovnim okvirima, jer pružaju preglednost i funkcionalnost prikupljenih podataka. Integrisanje prikupljenih podataka u korisne informacije omogućava sagledavanje situacije i donošenje suda o jasnim smernicama za dalje kretanje kompanije. Izveštaji takođe ukazuju na oblasti koje treba unaprediti. Kreiranje izveštaja omogućava da se informacije organizuju na sistematičan način, pružajući uvid u performanse, trendove i rezultate poslovanja. Na osnovu tih informacija, donosioci odluka mogu identifikovati ključne oblasti za poboljšanje poslovanja i efikasnije upravljanje resursima, čime se unapređuje ukupna poslovna strategija i ostvaruju postavljeni ciljevi.

Poslovno izveštavanje obuhvata sakupljanje podataka koji pružaju uvid u performanse i tržišnu poziciju jedne kompanije. Kreiranje adekvatnih izveštaja je ključno za donošenje informisanih odluka menadžmenta. Izveštaji se zasnivaju na praćenju kvaliteta poslovanja tokom vremena i omogućavaju procenu rezultata. Postoje različiti načini kreiranja izveštaja, kao što je ručni unos podataka u Excel tabele, Google Sheets i druge alate, prikazivanje informacija kroz grafikone ili korišćenje softvera za prikupljanje i analizu podataka. Važno je razumeti i sposobnost samostalnog kreiranja izveštaja za potrebe sopstvenog poslovanja. Upravo tome je posvećen jedan od kurseva, koji pruža znanja i veštine za efikasno upravljanje činom izveštavanja i interpretacije podataka za donošenje ključnih odluka. 

Kroz kurs Contextual Reporting uvidećete kolika je važnost kontekstualnog tumačenja i izveštavanja, ali i na koji način ga je moguće manuelno obaviti. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development ManagerWeb Project Manager & Data Analyst i E-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Contextual Reporting

Kurs Contextual Reporting (u prevodu: Kontekstualno izveštavanje) usredsređen je na analitički alat koji omogućava preglednije predstavljanje ključnih tačaka jednog poslovanja. Strukturisani podaci u poslovnom kontekstu pružaju važne informacije o tendencijama i napretku kompanije. Kontekstualno izveštavanje je korisno za prezentaciju rezultata pred zainteresovanim stranama i za identifikaciju ključnih oblasti koje zahtevaju posebno pojašnjenje. Ovaj alat pomaže u selekciji tržišnih niša i pruža širu sliku poslovnog okruženja. Kontekstualno izveštavanje ima mnoge druge koristi i igra važnu ulogu u poslovnom sektoru. Kroz kurs ćete naučiti kako koristiti ovaj alat i primeniti ga na svoje poslovanje kako biste dobili dragocene uvide i doneli informisane odluke.

Kurs je osmišljen kako bi vam predstavio i demonstrirao pragmatičnu primenu kontekstualnog izveštaja u savremenoj poslovnoj praksi. Zahvaljujući gradivu ovog  kursa, naučićete kako da transformišete podatke u korisne informacije koje mogu unaprediti vaše poslovanje. Na osnovu različitih primera, videćete kako se prikupljeni podaci mogu koristiti u različitim poslovnim praksama. Otkrićete značaj kontekstualnog izveštavanja i naučiti kako se ručno obrađuju podaci kako bi generisali vredne uvide. Ovaj kurs vam pruža mogućnost da steknete praktična znanja koja možete primeniti u svom radnom okruženju.

U okviru ovog kursa, biće prikazani konkretni setovi podataka u Google Sheets alatu za dve studije slučaja. Svaki primer zahteva specifične funkcionalnosti i operacije nad podacima. Pregledaćete logičke i statističke funkcije koje su važne za sortiranje podataka i kreiranje različitih vrsta grafikona u programu Excel. Takođe će biti reči i o metodama sortiranja, filtriranja i prebrojavanja podataka, a sve to biće sagledano i preko praktičnih primera. Cilj kursa je da vam omogući da razumete proces kontekstualnog izveštavanja, ali i da steknete veštine grupisanja neorganizovanih podataka u smislene informacije za poslovni kontekst.  Kroz ovaj kurs naučićete kako da efikasno iskoristite Google Sheets ili Excel i kako da samostalno analizirate i prezentujete podatke na kontekstualan način.

Kurs Contextual Reporting odgovoriće na pitanja:

Koji je postupak soritranja podataka u Excelu za potrebe jedne poslovne organizacije?

Postupak sortiranja podataka u Excelu za potrebe jedne poslovne organizacije može se izvršiti na sledeći način:

 • selektuje se opseg podataka koji se želi sortirati;
 • potrebno je kliknuti na karticu Data (Podaci) u traci sa menijem;
 • odabrati opciju Sort (Sortiranje) iz grupe Sort & Filter (Sortiraj i filtriraj);
 • u dijalogu za sortiranje, odabrati polje koje se želi sortirati;
 • odabrati redosled sortiranja – da li je rastući (od A do Z, od najmanje do najveće vrednosti) ili opadajući (od Z do A, od najveće do najmanje);
 • opciono se može dodati još polja za sortiranje i izabrati njihov redosled;
 • potrebno je kliknuti na dugme OK kako bi se sortiranje primenilo na izabrani opseg podataka.

Nakon ovog postupka, Excel će sortirati podatke prema izboru, omogućavajući da se informacije pregledno sagledaju i analiziraju u skladu sa poslovnim potrebama.

Kako se filtriraju podaci u kontekstualnom izveštaju?

Za filtriranje podataka u kontekstualnom izveštaju u Excelu može se koristiti sledeći postupak:

 • selektuje se opseg podataka koji se želi filtrirati;
 • potrebno je kliknuti na karticu Data (Podaci) u traci sa menijem;
 • bira se opcija Filter (Filtriraj) iz grupe Sort & Filter (Sortiraj i filtriraj);
 • pojavljuju se strelice za filter pored naslova kolona u gornjem redu tabele;
 • potrebno je da se klikne na strelicu pored naslova kolone koja se želi filtrirati;
 • biraju se vrednosti koje se žele prikazati ili sakriti u izabranom polju filtriranja;
 • opciono se mogu koristiti napredne opcije filtriranja, kao što su filtriranje po uslovima, tekstualnim vrednostima ili datumima;
 • nakon toga, potrebno je kliknuti na dugme OK kako bi se funkcije filtriranja primenile na izabrani opseg podataka.

Nakon ovog postupka, Excel će filtrirati podatke prema zadatim kriterijumima, prikazujući samo one koji zadovoljavaju uslove filtriranja. Ovo omogućava fokusiranje na specifične podatke i analizu rezultata u kontekstu izveštaja.

Kako se može pristupiti prebrojavanju podataka?

Podaci se mogu prebrojavati u Excelu, ali i preko Googleovog servisa Google Sheets, na više načina, a jedan od njih je korišćenje funkcije COUNT. Da biste prebrojali podatke u određenom opsegu ili koloni, možete koristiti sintaksu COUNT(range) ili COUNT(column). Ova funkcija će prebrojati sve vrednosti u navedenom opsegu ili koloni koje nisu prazne ili tekstualne vrednosti. Takođe, možete koristiti i druge funkcije, poput COUNTIF i COUNTIFS da biste prebrojali samo određene vrednosti koje zadovoljavaju određene uslove. Na primer, COUNTIF(range, criteria) prebrojaće samo vrednosti u opsegu koje zadovoljavaju određeni kriterijum. Korišćenje ovih funkcija omogućava brzo i efikasno prebrojavanje podataka u kontekstu izveštaja.

Ženska osoba drži papir sa dijagramom

Plan predavanja kursa Contextual Reporting

 • Šta je kontekstualno izveštavanje?
  • Šta su podaci? 
  • Šta podrazumeva opis data setova?
 • Statističke funkcije u Excelu
 • Logičke funkcije u Excelu
 • Kreiranje grafika za potrebe kontekstualnog izveštavanja u Excelu
  • Kako se sortiraju podaci u Excelu?
  • Kako se filtriraju podaci u Excelu?
  • Kako se prebrojavaju podaci u Excelu i koje funkcije se koriste? 
 • Pretraživanje podataka 

Polaznici kursa Contextual Reporting u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se