Modul Project Management

Projektni menadžment sve više dobija na značaju u savremenom poslovanju. Ubrzan tempo razvoja nauke, tehnologije i sve kompleksniji poslovni projekti doveli su do toga da je uloga projektnog menadžera posebno dragocena. Tako je danas nemoguće uspešno realizovati savremene i složene poslovne aktivnosti bez rada projektnog menadžera. Projektni menadžment se bavi planiranjem, organizacijom, vođenjem i kontrolom projekata. Njegov cilj je postizanje željenih rezultata u određenim vremenskim i resurnim ograničenjima. Projektni menadžer upravlja timom, raspoređuje zadatke, prati napredak projekta i reaguje na promene. On je ključna figura koja osigurava uspeh projekta i efikasno povezuje različite delove organizacije. Projektni menadžment je postao neophodan za uspešno poslovanje u složenom i dinamičnom poslovnom okruženju.

Termin „projekat“ ima široku primenu i može imati drugačije značenje u različitim kontekstima. Projekat može predstavljati lansiranje proizvoda ili usluge na tržište, rekonstrukciju postojećih proizvodnih linija, izgradnju novih objekata ili kreiranje novog proizvoda ili usluge. U suštini, projekat podrazumeva kompleksan rad koji se sprovodi u određenom vremenskom okviru i koji obuhvata različite aktivnosti. Takođe, neophodno je da svaki projekat ima određene resurse: ljude, mehanizaciju i finansijska sredstva. Cilj projekta je ostvarivanje određenih rezultata ili isporuka u skladu sa postavljenim ciljevima. Efikasno upravljanje projektom uključuje planiranje, organizaciju, vođenje i kontrolu aktivnosti kako bi se ostvarili željeni rezultati. Projekti su važni za postizanje razvoja, inovacija i unapređenja poslovanja u različitim oblastima.

Projektni menadžment je koncept koji omogućava efikasno upravljanje projektima radi postizanja planiranih ciljeva. On se temelji na naučnoj osnovi i proverenim praksama koje obuhvataju organizaciju, planiranje, vođenje i kontrolu aktivnosti projekta. Kroz usklađivanje resursa i aktivnosti, projektni menadžment omogućava ostvarenje ciljeva u okviru definisanog vremenskog okvira i budžeta. Ovaj koncept predstavlja sredstvo za upravljanje kompleksnim poduhvatima i obezbeđivanje uspešne realizacije projekata. Preko dobro vođenog projekta, koncipiranog u različite projektne aktivnosti, i sa jasno definisanim rokovima i budžetima moguće je ostvariti željeni cilj. Projektni menadžment se primenjuje kako u poslovnim, tako i u drugim oblastima, omogućavajući efikasno ispunjenje zahteva i ostvarivanje rezultata u skladu sa postavljenim ciljevima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data AnalystE-commerce Manager & EntrepreneurPPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerDigital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj modula Projektni menadžment

Modul Projektni menadžment obuhvata četiri ključne sfere koje pružaju sveobuhvatan uvid u ovu oblast. Prva sfera odnosi se na osnovne koncepte projektnog menadžmenta, pružajući uvod i upoznavanje sa ovim područjem. Druga sfera se odnosi na procesne grupe i oblasti znanja u upravljanju projektima, sa posebnim naglaskom na njihovo predstavljanje. Ova sfera ima značajnu ulogu jer je poznavanje procesnih grupa i oblasti znanja ključno za uspešno vođenje projekata. Upravljanje projektima uz upotrebu različitih tehnika i alata danas je postalo nešto što se podrazumeva. Zato je treći deo modula usredsređen na ove alate i tehnike, koji znatno pojednostavljuju organizaciju, planiranje, praćenje i nadgledanje različitih aspekata projekta. Njihova upotreba omogućava efikasno upravljanje i postizanje željenih rezultata. Poslednji deo modula kroz primere omogućava polaznicima da se  susretnu sa stvarnim situacijama i izazovima koje imaju projektni menadžeri. Ovo će im omogućiti da primene stečeno znanje i veštine u realnim scenarijima, čime će dodatno unaprediti svoje razumevanje i sposobnosti u oblasti projektnog menadžmenta.

Zahvaljujući ovom modulu biće objašnjeno šta se može smatrati projektnim menadžmentom. Takođe, u okviru modula načinjen je i osvrt na to kako kompanije planiraju strategije i određuju njihove ciljeve, te onda i projekte u njima. Ovaj modul će pružiti jasno i detaljno objašnjenje, omogućavajući razumevanje uloge i značaja projekata u organizacionim aktivnostima kompanije. Biće ukazano i na mikronivoe upravljanja projektom, te ćete saznati na koje načine su projekti povezani u grupe ili programe, koji su svi ujedinjeni u zajedničkom cilju kompanije. Kroz ovaj modul polaznici će steći dublje znanje o planiranju, koordinaciji i praćenju projekata, kao i o povezanosti projekata sa strateškim ciljevima i portfoliom kompanije.

U okviru modula biće reči i o životnom ciklusu projekta, procesnih grupa, matrice procesa upravljanja projektima i oblasti znanja itd. 

Glavni cilj modula Projektni menadžment je osposobljavanje polaznika da samostalno realizuju projekte, ali i sticanje jasnog uvida u aktivnosti koje se tiču oblasti znanja i procesnih grupa upravljanja projektima, kao i znanja o načinima osmišljavanja, praćenja i kontrolisanja radnih aktivnosti u okviru jednog projekta.

Modul Projektni menadžment će odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja PMO?

PMO (Project Management Office) je organizaciona jedinica koja ima ulogu da podržava i unapređuje upravljanje projektima u organizaciji. PMO pruža stratešku i operativnu podršku u sprovođenju projekata, primenjuje metodologije, standardizuje procese i pruža smernice za upravljanje projektima. Osnovna svrha PMO-a je da obezbedi doslednost, efikasnost i usklađenost u upravljanju projektima. Ona može obuhvatati različite funkcije, kao što su: definisanje metodologija i standarda, upravljanje resursima, praćenje napretka projekata, pružanje podrške projektima, upravljanje rizicima i kvalitetom, obuka i razvoj projektnog tima. PMO može biti centralizovano ili decentralizovano, u zavisnosti od organizacione strukture. U svakom slučaju, PMO je ključna institucija koja pomaže organizaciji da postigne uspešno izvršavanje projekata i postizanje poslovnih ciljeva.

Šta predstavljaju oblasti znanja u projektnom menadžmentu?

Oblasti znanja predstavljaju širok spektar disciplina, pristupa i tehnika koje se primenjuju u upravljanju projektima. One obuhvataju specifična područja znanja koja su relevantna za uspešno vođenje projekta. Prema PMBOK (Project Management Body of Knowledge), standardu za upravljanje projektima, postoji deset oblasti znanja: integracija projekta, upravljanje opsegom, upravljanje vremenom, upravljanje troškovima, upravljanje kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje komunikacijama, upravljanje rizicima, upravljanje nabavkama i upravljanje zainteresovanim stranama. Svaka od ovih oblasti znanja ima svoje specifične procese, tehnike i alate koji se koriste za postizanje ciljeva projekta. Poznavanje i primena oblasti znanja omogućavaju projektnim menadžerima da efikasno planiraju, sprovode i kontrolišu projekte, obezbeđujući da se ciljevi ostvare u okviru zadatih parametara.

Šta znači upravljanje stejkholderima na projektu?

Upravljanje stejkholderima na projektu podrazumeva identifikaciju, analizu i efektivno upravljanje svim osobama, grupama ili organizacijama koje imaju interes za projekat ili uticaj na projekat. Prvi korak je identifikacija stejkholdera, a onda i spoznaja njihovih očekivanja, ciljeva i interesa. Zatim se analizira njihov uticaj na projekat i njihov stepen moći. Na osnovu dobijenih informacija, definišu se strategije i planovi za upravljanje stejkholderima. Komunikacija je ključna u procesu upravljanja stejkholderima, kako bi se održali redovni kontakti, informisali o napretku projekta i razrešili eventualni konflikti. Takođe, važno je uspostaviti dobre odnose sa stejkholderima i uzeti u obzir njihove potrebe i interese prilikom donošenja odluka. Redovno praćenje i evaluacija efekata aktivnosti upravljanja stejkholderima omogućava prilagođavanje strategija i planova radi održavanja pozitivnih odnosa i podrške stejkholdera tokom čitavog trajanja projekta.

Papiri za Projektni menadžment

Plan predavanja za modul Project Management

 • Osnove upravljanja projektima
  • Šta je upravljanje projektima
  • Šta je upravljanje programom
  • Šta je upravljanje portfoliom
 • PMO – Project Management Office
  • Zainteresovane strane – Stejkholderi
  • Procesne grupe upravljanja projektima
  • Životni ciklus projekta
 • Oblasti znanja upravljanja projektima
  • Matrica procesa upravljanja projektima
  • Upravljanje integracijom
  • Upravljanje obimom
  • Upravljanje vremenom
  • Upravljanje troškovima
  • Upravljanje kvalitetom
  • Upravljanje ljudskim resursima (HR)
  • Upravljanje komunikacijom
  • Upravljanje rizicima
  • Upravljanje nabavkama
  • Upravljanje stejkholderima

Polaznici kursa u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se